De kunst van het regeneratief samenleven

Voor u ligt De Kunst van het regeneratief samenleven! Vers van de pers!

Deze next level is ontstaan in 10 jaar tijd van noeste arbeid vanuit ons onafhankelijk cultureel en ecologische platform in het hart van Nederland. In 2021 zijn wij verenigd als:

Ecologische Sociëteit Nederland! Een beweging diep geworteld en ontstaan in Metaal Kathedraal. Een actief netwerk van kunstenaars, experts en leken dat steeds groter groeit! Samen in de praktijk bouwen we aan het breed deelbaar maken van kennis voor het realiseren van een regeneratieve samenleving.

Een wat? Een samenleving met drinkbare rivieren, schone luchten en een vruchtbare aarde. Een planeet met mensen die werken vanuit en met ons zelfherstellend en helend vermogen.

Kan dat? Een gezonde wereld bouwen is geen kunst.
Het is een keuze!
Een keuze die wij al gemaakt hebben. Ons netwerk heeft de kennis en expertise om direct aan de slag te gaan. Bent u er klaar voor?

Hoe dan? Bouw mee aan ons regeneratieve gezondheids- en kenniscentrum. Een werkplek van en voor de jongste generaties. Bouw mee aan onze labs die fungeren als leer en werkplekken voor alle leeftijden. De pilaren voor een regeneratieve samenleving die werken vanuit de kennis van: Water, Energie, Schimmels, Geluid en Trilling, Voedsel en Biomimicry.

Waarom dan? Het leven is ons gegeven! Daarom bouwen wij graag met uw hulp en jongeren, bedrijven, kunstenaars & experts aan een gezonde en vitale samenleving. We realiseren interactieve en participatieve leerprogramma’s om iedereen deelgenoot te maken van de weldaad waarin en waarvan we leven.

Samen bieden we een laagdrempelig kennisplatform met hoogwaardige expertise om de regeneratieve beweging te versterken en om u te laten schijnen, en uw expertise breed deelbaar te maken. Doet u mee?

 

Podcast Gezondmakend onderwijs

Metaal Kathedraal, de Buitenschool en ‘gezondmakend’ onderwijs: de natuur als model, als maatstaf en als mentor

Metaal Kathedraal en haar mensen bewijzen al tien jaar hun waarde in en voor de regeneratieve wereld van morgen. Vanaf september wordt met de Buitenschool ook een stap richting ‘gezondmakend’ onderwijs gezet. In deze NIVOZ-podcast schetsen Maureen Baas en Claudia Jansen de contouren. Ook de pedagogische implicaties komen ter sprake.

Dit is een aflevering uit de NIVOZ-serie ‘Kunst, onderwijs en pedagogiek’. Je kunt je abonneren op de NIVOZ-podcast via Spotify en Apple Podcasts. We publiceren ongeveer tweewekelijks. Je krijgt dan bij elke publicatie automatisch een melding. Dit is aflevering 43.

‘Het is van groot belang dat we ons weer intrinsiek verbinden met wie we in essentie zijn,’ zegt theatermaker Maureen Baas, initiatiefnemer en grondlegger van de plek en het Living Lab aan de westelijke zijde van Utrecht. Want hoe leuk het ook blijft om een keer een bezoekje aan Metaal Kathedraal te brengen, de urgentie van het werk klinkt in alles door. ‘We denken nog steeds dat we op de aarde leven. Als mensheid. Maar we leven niet op de aarde, we zijn van de aarde. Dat wat wij onszelf aandoen, doen we de aarde aan. En ook andersom.’

We leven niet op de aarde, we zijn van de aarde. Dat wat wij onszelf aandoen, doen we de aarde aan. En ook andersom.”

En dat heeft consequenties, wil ze maar zeggen. Zoals we dat inmiddels allemaal aan den lijve ervaren. ‘In de maakbaarheidsgedachten van de afgelopen honderd jaar hebben we fabrieken en systemen gebouwd om alles van de natuur na te bouwen en te patenteren. Dat is gebeurd zonder echt na te denken over de consequenties voor de natuurlijke leefsystemen, en hoe geniaal deze eigenlijk zijn. De vraag is nu: hoe kunnen we de geniale natuur verlengen i.p.v. vervuilen vanuit het gemak en de snelheid der dingen, vanuit de hang naar luxe en de betekenis daarvan. Een relatieve betekenis, want zeg nou zelf: je voelt.

In deze podcast spreekt Maureen Baas vol passie over de plek, de activiteiten en de programma’s die er door jonge onderzoekers, kunstenaars, wetenschappers en ontwerpers op het terrein – een klein biotoop van 1 hectare temidden van stadse ontwikkelingen – zijn en worden ontwikkeld. Zie ook deze korte film. De samenleving en de wereld mag dan in brand staan, bij Metaal Kathedraal wordt er een andere werkelijkheid geleefd. ‘De ambitie en de wederkerigheid van deze plek, met kunst en met natuur, zorgt ervoor dat we heel erg capabel zijn geworden in het manifesteren van de rijkdom die er vanuit een verbinding met elkaar en een natuurlijke omgeving al is.’

Die boodschap komt binnen als je het buitenterrein aan de Rijksstraatweg betreedt en jezelf als het ware kan rondleiden langs tal van experimenten en uitnodigende en uitdagende regeneratieve projecten en constellaties. ‘We kunnen op heel andere manier bouwen, wonen en leven,’ zegt Baas. ‘En aan die kennis en know how ruimte geven, dat is waar Metaal Kathedraal voor staat. Dus in de next level zijn we de Ecologische Sociëteit Nederland. En we zijn het met elkaar. Dat moet. Want je hebt elkaar nodig. De expertise, kennis van het onderwerp zelf, maar ook pedagogen, dramaturgen en de theatermakers. En uiteindelijk ook een zekere vrijheid om daarin samen te kunnen bewegen.’

We kunnen op heel andere manier bouwen, wonen en leven. En aan die kennis en know how ruimte geven, dat is waar Metaal Kathedraal voor staat.”

De Buitenschool zal een integraal onderdeel zijn van die leefwereld en de leergemeenschap die Metaal Kathedraal al is. Met Claudia Jansen worden de eerste contouren geschetst van het onderwijs, dat zich niet zo gemakkelijk meer laat vergelijken met de leergangen en -systemen zoals we die kennen. ‘Ik denk dat er heel veel nieuwe inzichten zijn die absoluut ook een plek in het curriculum verdienen en dat we dat los moeten koppelen van leeftijd. Want daarmee creëer je in mijn beleving juist leerproblemen. Voor ons gaat het om levenslang leren. Dat begint niet met vier jaar en het stopt ook niet wanneer je een diploma krijgt. Volgens mij moeten we het begrip school ook eigenlijk heel snel vergeten.’

Onder de noemer gezondmakend onderwijs wordt een curriculum en leerlijnen gemaakt en is het gehele landgoed Metaal Kathedraal – inclusief voedselbos – de onderwijs-leerplek. ‘Het gaat heel om voelen en ervaren, met je lijf. Leren vanuit bewustzijn en in verbinding met je lichaam. En daarmee integreer je op zo’n andere manier je leerstof, zeg maar. We leren vanuit ons (hoger) bewustzijn. De intuïtieve rede vanuit het hart. De kwaliteit van menszijn willen we benutten en laten floreren met ondersteuning van de natuur. Dus zeggen wij: ga vooral buiten – of met de natuur, of met materiaal – aan de slag. En dat is ook wat wij hier, bij de Buitenschool in oprichting, voor ogen hebben. Dat we het grootste deel van de dag met ‘buiten zijn’ leren; dat we lesstof eigen maken door te leren van, met en door de natuur.’

We moeten weer gronden en aarden, benadrukt Maureen Baas, zodat we weer met de essentie van het leven samenwerken. De cruciale vraag is voor haar ook een ethische: willen we als mens in dankbaarheid en dierbaarheid het leven echt leven en vieren, in samenspraak? Dan moet je vooral kijken naar wie je bent en wat het leven geeft, zo wijst Maureen Baas op de natuurlijke systemen. En wat zijn dan de podia om goed en fundamenteel te leren? Een foodlab, een waterlab en een biomimicrylab, waarbij de natuur als model, als maatstaf en als mentor wordt gezien en de transitie naar een bloeiende, regeneratieve economie wordt versterkt. En natuurlijk met leraren die dit kunnen ‘vertalen’ en de vragen van de kinderen kunnen begeleiden.

Bij Metaal Kathedraal en de Buitenschool trekken jonge onderzoekers, bedrijfsleven, de overheid en de kinderen met elkaar op. In een verhaal dat volgens Maureen Baas natuurlijk ook niet nieuw is. ‘Wees wel. Wat we hier doen en vertellen is iets wat je al bij de sjamanen terug kan vinden. En wat pioniers als Victor Schauberger (zie ook de documentaire Secrets of water) of Nikola Tesla al ontwikkeld hadden. Met energie voor iedereen, met voedende systemen. Dat waren mensen die heel hard hebben gewerkt om het bewustzijn al dienstbaar aan het samenleven te maken. Dat is wat we nu weer kunnen. Maar we hebben wel een beetje haast, want anders is er helemaal geen ruimte meer.’

En tot slot, aan het einde van de podcast, is er de oproep aan mensen die door het verhaal geraakt zijn of worden. De Buitenschool poogt in september te starten, met een eerste groep van 15 leerlingen. En nodigt geïnteresseerde pedagogen en leraren uit die zich geroepen voelen dit met hen te ontwikkelen. Op 23, 26, 30 juni en 7 juli is er bovendien een training gezondmakend onderwijs, los van dat je altijd welkom bent om contact op te nemen.

bron tekst: Nivoz.nl

 

Hoera – 10 jaar!

Vandaag, 8 mei 2021, op de kop af: 10 jaar Mekka in het hart van Utrecht! Op naar een Ecologische Sociëteit! Doet u mee?

Kunstenaars maken nu 10 jaar ontwerpend onderzoek vanuit Kunst, Wetenschap en Ontwerp in Metaal Kathedraal om ecologie gemeengoed te maken! Wij buigen diep voor iedereen die mee heeft gesjouwd en gebouwd aan dit bijzondere kunstbolwerk Metaal Kathedraal. Zonder hun was Metaal Kathedraal niet geworden tot wat het nu is!

Op 8 mei 2011 om 14.00 uur gingen de erfgoed kerkdeuren wijd open voor het grote publiek! Deze nieuwe aanwinst voor gemeente Utrecht liep ver op de troepen vooruit. Zowel in de cultuursector Nederland breed, als op het gebied van duurzaamheid binnen gemeente Utrecht. In 2014 ontstond een unieke samenwerking met gemeente Utrecht die Metaal Kathedraal voor altijd heeft verankerd in het Utrechtse.

De komende 10 jaar bouwen we verder als Ecologische Sociëteit Nederland. Zo verbinden we ons zorgvuldig opgebouwde kennisnetwerk van de afgelopen tien jaar. Vanuit de ambitie om met elkaar vanuit de praktijk een onafhankelijk online en offline platform te bouwen, waarin jongeren centraal staan en waar we met elkaar bouwen aan een zelfherstellende samenleving. Een werkwijze die deze kennis tot publiek gemeengoed en breed toegankelijk maakt. 

Verdiepen en verankeren van ambities 

Vanaf 2021 bouwen we ons netwerk verder uit naar één die continu alle ontwikkelde kennis vertaalt naar educatieve, interactieve en participatieve leertrajecten die we ontwikkelen in ons living labs. Hier werken we vanuit een eigen grondwet, waarin het handelen van de mens in alle aspecten voedend is voor al onze leefsystemen en leefomgeving.

Metaal Kathedraal verstaat als geen ander de kunst van het verbeelden om mensen andere wegen in te laten slaan.’ Willie de Groot – Bestuur CieWordtVervolgd

Met onze achtergrond als verbeelders en programmeurs weten we een podium te realiseren waarin iedereen (!) mee kan leren. We bieden leertrajecten die de integriteit van ons als mensheid en de integraliteit van onze natuur weer centraal stelt en dienstbaar maakt aan de aarde. Onze programma’s zijn gemaakt met humor om iedereen enthousiast mee te laten bouwen aan onze gezonde en leefbare wereld. We doen er alles aan om een toekomst te bouwen die zelf ook toekomst heeft en zelfherstellend is. Voor de mensheid en de aarde. Een toekomst waarin de mens dienstbaar is en werkt aan het gedachten-goed van ecologische intelligentie. Jeugd, jongeren, scholen, bedrijven en overheid maken zich in onze leertrajecten de principes van ecologie eigen. Zo leren we met en van elkaar om – te beginnen in onze eigen omgeving – een zelfherstellende wereld te scheppen. De Ecologische Sociëteit biedt daartoe op het landgoed en de locatie van Metaal Kathedraal het programma, het netwerk en de expertise.

Wij kijken uit naar de komende 10 jaar! Bouwt u mee?

3 Hoeraatjes voor onze toekomst en een Diepe buiging voor iedereen die heeft meegebouwd en het lef heeft andere wegen in te slaan die voedend zijn voor de geniale wereld waar we onderdeel van zijn! Hoezee! De tijd is rijp. Het bewustzijn en de kennis is er om geschiedenis te herschrijven. Van Ego naar Eco!

Abel & Maureen, Team Mekka en de Ecologische Sociëteit Nederland!


 

Vrijwilligers aan het werk

Vrijwilligers van de Bijenkorf zijn via The Pollinators aan het werk geweest bij Metaal Kathedraal! Er is gewerkt in en aan de circulaire proeftuin, het voedselbos, de biomeiler, de kweekkas, de medicinale tuin, het snoeien van de bramen en nog veel meer.

Hartelijk dank voor deze noeste arbeid in de buitenlucht!

Wie zijn The Pollinators?
The Pollinators is een initiatief van The Tipping Point in samenwerking met Nudge. Eind 2016 gingen ze van start, samen met hoofdsponsor de Bijenkorf. Meer over The Pollinators lees je op thepollinators.org.

 

De Vleesvrije Stad (in 10 jaar)

Hoe willen we in de toekomst met andere dieren omgaan? ‘De vleesvrije stad (in 10 jaar)’ is een actueel en tegendraads boek met beeldverhalen van 17 tekenaars en schrijvers. Gemaakt in het afgelopen Corona-jaar, rondom een gedurfd en hoopvol toekomstperspectief: een wereld zonder dierenuitbuiting.

De drukpers is inmiddels gestart en er zijn al ruim 350 boeken verkocht! De crowdfunding voor ‘De Vleesvrije Stad (in 10 jaar)’ duurt nog twee weken. Dus sla je slag, steun dit initiatief via voordekunst.nl en koop dit boek dat niet in je kast mag ontbreken!

“De Vleesvrije Stad is een lovenswaardig initiatief, een staalkaart van talent en belooft een prachtig boek te worden.”
– Sigge Stegeman

“Een onderzoeksnovel van de toekomst door tekenaars. Klinkt mij als een serie in de oren.”
– Paco

“Perfecte stok achter de deur voor een bijna vleesvrije slagersdochter.”
– Ingrid Huijsman

“Goed doel, leuke manier, helemaal top!”
– Bettina Zevenbergen

 

Restaurant Kasvio

 

Studio Metaal Kathedraal is gewilde locatie!

Studio Metaal Kathedraal verbindt met anderen door live streaming, webinar en videoregistratie en casting. Zoals bij een nieuwe reeks van het gelauwerde programma ‘De Achterkant van het Gelijk’ met Alexander Pechtold met zes afleveringen over de ethische principes van beroepsgroepen.

Alexander Pechtold: “Vanuit Metaal Kathedraal in Utrecht bevraag ik in iedere uitzending op ‘socratische wijze’ zo’n zes gasten uit één beroepsgroep. Niet om te debatteren. Niet om iemand in een hoek te drijven. Maar om gezamenlijk achter de waarheid te komen.” Pechtold (Delft, 1965) was o.a. Kamerlid en politiek leider van D66, minister, burgemeester en wethouder. Tegenwoordig is hij algemeen directeur van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

De Achterkant van het Gelijk is vanaf 23 maart zes weken lang op dinsdag te zien, om 20.25 uur bij BNNVARA op NPO 2.

Studio Metaal Kathedraal voor u

Zoekt u ook mogelijkheden om een grotere doelgroep te benaderen, dan biedt Metaal Kathedraal verschillende opties om het event of de vergadering niet alleen offline te laten plaatsvinden op locatie, maar op te nemen en/of online te streamen. Metaal Kathedraal heeft alle faciliteiten om dit soepel te laten verlopen. U concentreert zich op de inhoud, wij doen de rest. Meer weten? Neem contact met ons op voor de technische mogelijkheden en een offerte toegespitst op uw evenement, vergadering, webinar of online (video) training of registratie. U kunt mailen met hallo@metaalkathedraal.nl of tijdens kantoortijden 09:30 / 17:00 bellen met 030-237 4060.

 

„Gebruik term klimaatreligie niet meer”

Door het woord klimaatreligie te gebruiken, gaan we religie automatisch met verdwazing associëren. Er is geen christen die dat wil. Daarom moeten we die term niet meer hanteren.

Dat stelde Embert Messelink, directeur van de christelijke natuurorganisatie A Rocha, dinsdag tijdens het Nationale Religiedebat dat werd georganiseerd door ForumC, in samenwerking met dagblad Trouw. Het debat, dat dit jaar als thema ”Religie, klimaat en klimaatreligie” had, werd live uitgezonden vanuit de Metaal Kathedraal in Utrecht.

Mark Dekker, promovendus complexe systemen aan de Universiteit Utrecht, schetste aan het begin van de avond in het kort de oorzaak en de gevolgen van klimaatverandering. Hij zei zich boos te maken over verkiezingsprogramma’s waarin de menselijke oorzaak van de opwarming van de aarde wordt gebagatelliseerd. „Ik snap niet dat het niet strafbaar is”, liet hij zich desgevraagd ontlokken.

Embert Messelink pleitte in zijn betoog voor het afschaffen van het woord klimaatreligie. „Religieuze gekkigheid lijkt die term te suggereren. Als we die uitdrukking gebruiken, gaan we vanzelf religie met verdwazing associëren. Er klinkt ook iets in door van de relativering van het klimaatprobleem. Dat is om veel redenen onverstandig. We hebben het bij een humanitaire ramp in Afrika toch ook niet over noodhulpreligie? Nee, actie is dan nodig. Zo ook met klimaatverandering.”

Zaligsprekingen

Hij zei dat christenen er werk van moeten maken om geloof en klimaatprobleem aan elkaar te verbinden. Volgens Messelink komt de Heere Jezus met een verrassende en uitdagende ethiek in de Bergrede. Hij relateerde de karaktereigenschappen uit de zaligsprekingen aan een groene levensstijl. „De karaktereigenschappen zijn naadloos toe te passen op dit thema. Nederigheid: we moeten de grenzen van de aarde niet overvragen. Zachtmoedigheid: gebruik medeschepselen niet als gebruiksartikelen, als productiemiddelen. Snakken naar gerechtigheid: we pakken niet wat we kunnen pakken ten koste van de aarde. We kiezen voor eerlijk delen. Barmhartigheid: we ontfermen ons over alles wat kwetsbaar is in de schepping.”

Eva van Urk-Coster, psycholoog en theoloog, stelde dat je niet om religie heen kan om klimaatverandering aan te pakken, omdat meer dan 80 procent van de mensheid religieus is. „Alleen door aan te sluiten bij eigen waarden kun je mensen meenemen.”

Somberheidscultuur

Vastgoedondernemer Cor Verkade kon het –met een knipoog– niet laten om in zijn bijdrage het woord klimaatreligie te gebruiken. Na zijn referaat beloofde hij echter aan Messelink het begrip na het debat nooit meer te gebruiken. Volgens Verkade kan aandacht voor klimaat iets religieus, farizeïsch krijgen. Dat gebeurt volgens hem op het moment dat middel en doel door elkaar worden gehaald. „De schepping kan een middel zijn om de Heere God te leren kennen en om Hem te bewonderen. Maar als de schepping een doel op zich wordt, dan wordt het een drama.”

Verkade stelde dat de somberheidscultuur rond klimaatverandering moet stoppen. „In het debat moet nuchterheid en realiteitszin de boventoon voeren. Leg kinderen geen loden last op. Verhef hen juist tot de mooie taak om goed om te gaan met dat wat onze God ons gegeven heeft.”

Dekker haakte daar in het debat op in. Hij zei dat de manier van communiceren heel belangrijk is rond klimaatverandering. Hij gaf aan dat klimaatactivisten vaak ook een boodschap van actie en hoop hebben. „Tegelijk mogen we nooit de cijfers en gevolgen van klimaatverandering maskeren. Iedereen moet weten wat ons te wachten staat als we op dezelfde voet verder leven.”

Verkade vond dat linkse partijen in het klimaatdebat bijvoorbeeld kernenergie op een „religieuze, dogmatische” manier afwijzen. Hij pleitte voor een eerlijke discussie en wil voorkomen dat er maatregelen worden genomen die slecht uitpakken voor de schepping. Ook waarschuwde hij tegen het maakbaarheidsdenken.

Messelink reageerde dat het opvallend is dat maakbaarheidsdenken zo makkelijk van stal wordt gehaald als het gaat om het klimaat. „Met andere problemen noemen we het maakbaarheidsdenken nooit. Denk aan armoedebestrijding. En hoezo is het klimaat niet maakbaar? Het probleem is in ieder geval niet te groot, want we hebben het zelf veroorzaakt.”

Scheppingstoeslag

De sprekers vonden elkaar in het invoeren van een beprijzing op producten en diensten. Verkade kwam met het idee van een scheppingstoeslag. Ook consuminderen kon de instemming van de meesten wegdragen. Al plaatste Dekker daar wel een kanttekening bij. Hij wees er op dat gedragsverandering lastig te bewerkstelligen is. Daarom komen de „grote knallers” volgens hem toch van onder meer het verduurzamen van de stroomvoorziening en de mobiliteit.

Tekst door Michiel Kerpel in Reformatorisch Dagblad, 10 maart 2021.

Beeld: Het Nationale Religiedebat had als thema: ”Religie, klimaat en klimaatreligie” door Rien Boonstoppel

 

Burgerberaad Klimaat en Milieu

Metaal Kathedraal steunt als coalitiepartner een ambitieus Burgerberaad Klimaat en Milieu. Tijd om de klimaatcrisis aan te pakken!

De klimaat- en ecologische crises zijn nog nooit zo zichtbaar geweest, maar ambitieus klimaatbeleid van de overheid blijft uit. Een Burgerberaad Klimaat & Milieu kan de politieke impasse doorbreken en met maatregelen komen die worden gesteund door de samenleving.

In een burgerberaad wordt een groep burgers geloot die een goede afspiegeling vormt van de hele bevolking. Zij spreken in een onafhankelijk proces uitgebreid met experts en daarna met elkaar, met een duidelijke opdracht en mandaat om besluiten te nemen. Vrij van lobby en partijpolitiek bedenkt deze groep eerlijke en toereikende klimaatmaatregelen. Het burgerberaad is een welkome aanvulling op de huidige parlementaire democratie. 

Met inmiddels 44 organisaties zijn we een coalitie begonnen om dat voor elkaar te krijgen. Doe met ons mee en teken de petitie voor een ambitieus Burgerberaad Klimaat & Milieu

foto door: Aquinox

 

Vortex Roulette toont circulaire proeftuin

Tis Mis december Vortex Roulette toont de circulaire proeftuin Metaal Kathedraal. Een film gemaakt door Edward Cook, voor het project Co Creatie Circulaire escaperoom.

Deze film is vertoond tijdens De Vortex Roulette aan Gedeputeerde Huib van Essen en Gerbrich Kuperus, directeur Sociaal Domein. Een goed gesprek tijdens de Vortex Dialoog met kernteam Metaal Kathedraal om samen met stad Utrecht te bouwen aan en een zelfherstellende samenleving te stimuleren.

Op initiatief van Stichting Technotrend werken we samen met geweldige partijen in de stad en bouwen we aan een escaperoom om bezoekers te laten ervaren wat circulair is. En, in de optiek van Metaal Kathedraal, wat regeneratief is! Met partners als Castellum Hoge Woerd, Utrecht Natuurlijk, Technotrend, Hof van Cartesius etc.

Waar anders dan in de stad Utrecht. Gezond stedelijk leven voor iedereen, toch? Laat je inspireren, kom ook kijken in de circulaire proeftuin! Samen kunnen we leren!

Bezoek de circulaire proeftuin bij Metaal Kathedraal op maandag t/m vrijdag van 09.00 – 17.00 uur. Download de plattegrond via: metaalkathedraal.nl/ecologie/circulaire-proeftuin

 

Documentaire Let’s talk about shit

Crowdfunding door BROODJE POEP

 

2021 gaat knallen!

2021 gaat knallen! Powered by Nature! Doet u mee?

tip: klik op het luidsprekertje in de player en zet het geluid van de video aan.
Gefilmd door Niko Paladino.

 

10 jaar Metaal Kathedraal!

In 2021 bestaat Metaal Kathedraal 10 jaar!

Een gefundeerde reden om onze lokale leefomgeving interactief te betrekken in het realiseren van een regeneratieve samenleving. Een wat? Nou, wat denkt u van een wereld waarin wij als mens ons lichaam, aarde, geest en universum in staat stellen zelfherstellend te zijn. Onmogelijk? Nee hoor. Gewoon een keuze.  En daarom continueren we in 2021 als LIVING LAB Metaal Kathedraal met proeftuinen Waterschool, Buitenschool en Werkplaats de Werkplaats. TisMis op 12 en 13 december is een voorproefje.

En dan hebben we het nog niet over de Water Biënnale die we in samenwerking met provincie Utrecht ontwikkelen en de voedselcoöperatie in samenwerking met wijk en stad. Wil je deze organisatie die vanuit een onvoorwaardelijke en intrinsieke drive de wereld een betere leefbare  plek wil maken steunen? Dat zouden wij heel goed kunnen gebruiken!

Als Metaal Kathedraal hebben we veel geleerd de afgelopen 10 jaar. In 2021 gaan we dit werk graag continueren. We zijn inmiddels uitgegroeid tot een cultuur- en kennisinstituut. Al sinds jaar en dag agenderen we vanuit de kracht van de verbeelding onze maatschappelijke urgentie en maken dit deelbaar met een breed publiek. In samenwerking hebben we een groot netwerk opgebouwd van experts, kunstenaars, wetenschappers, designers, bedrijven en instituten. Deze krachten zijn gebundeld als Ecologische Sociéteit Nederland. We hebben bijzondere partners en hiermee een unieke en stevige fundering om door te groeien. Om samen met u een wereld te vorm te geven vanuit weldaad en overvloed voor iedereen.  Utopie? Nee hoor, dit noemen ze een regeneratieve samenleving. Wat?? Een regeneratieve samenleving? wat is dat dan? Dit wil zeggen dat we als mens voedend zijn in al ons doen en laten, voor alle geniale leefsystemen op aarde. Lichaam, geest, aarde, Universum. We moeten alleen de keuze maken dit onvoorwaardelijk te willen, te steunen en te voeden en ons handelen weer dienstbaar maken aan deze geniale leefsystemen. Hierin is biodiversiteit onze fundering.

De afgelopen 10 jaar hebben we niet alleen vanuit eigentijds cultureel ondernemerschap een autonoom cultuur- en kennisinstituut opgebouwd, maar ook een uniek werkproces ontwikkeld. Vanuit een gezamenlijke interesse, maatschappelijke actualiteit en werkpraktijk hebben we geleerd toegankelijk en maatschappelijk artistiek programma’s te presenteren. Een werkwijze voor gelaagd interactief cultureel programma voor alle leeftijden waarin je spelenderwijs leert. Altijd bottom-up, interactief, interdisciplinair en in samenwerking met bewoners, kunstenaars, wetenschappers en ontwerpers. Ons netwerk met beschikbare kennis geeft ons vertrouwen om onze lokale omgeving te betrekken in het realiseren van een regeneratieve samenleving.

In 2021 continueren we als LIVING LAB Metaal Kathedraal met proeftuinen Waterschool, Buitenschool en Werkplaats de Werkplaats. TisMis op 12 en 13 december 2020 is een voorproefje. En dan hebben we het nog niet over de Water Biënnale en de voedselcoöperatie…

Wil je een organisatie die vanuit een onvoorwaardelijke en intrinsieke drive de wereld een betere leefbare plek wil maken?  STEUN ons dan!

 

Gemma Luz Bosch

Gemma Luz Bosch is pianist, componist, improvisator. Van oktober t/m december 2020 is zij Artist in Residence bij Metaal Kathedraal.

Zij zoekt en ontdekt geluiden die normaliter niet in muziek gebruikt worden. Dit heeft haar gebracht tot het bedenken en maken van eigen instrumenten zoals keramiek fluiten, elektromagnetische microfoons, gips-instrumenten, alma (6-snarige citer) en meer. Met deze instrumenten, muzikale objecten en geprepareerde piano creëert ze live klanklandschappen. Het onhoorbare hoorbaar maken is een van haar grote inspiraties. Bij Metaal Kathedraal onderzoekt Gemma de kracht van klank. Geluid zijn trillingen in de lucht die wij kunnen waarnemen. Wat doen deze trillingen met ons? Zijn ze ook in te zetten voor ons zelfherstellend vermogen? 

In samenwerking met Maureen Baas en Natascha van den Ban maakt ze een installatie waarin ze het publiek uitnodigt om na te denken over geluid in de breedste zin van het woord. Dit doet ze door te laten luisteren naar de geluiden die er al zijn, geluidsgolven zichtbaar en ervaarbaar te maken door water te laten trillen en ceramiek fluiten te laten klinken door lucht en in beweging te brengen met water. 

Meer over Gemma op gemmaluzbosch.com en instagram @gemmaluzbosch

 

Livecast CIRCULAIR BOUWEN AAN ERFGOED

24 november om 18.30 uur

 

Podcast ‘Doorvanvoor’ bij Metaal Kathedraal

Tijdens de Utrechtse DoorVanVoor-excursie van 25 september gingen we op pad met Shay Raviv, social designer en mede-oprichter van de Voorkamer in Utrecht. Op zoek naar plekken waar op een bijzondere manier wordt samengewerkt tussen de buurtbewoners en publieke instellingen.

Beluister de podcast

In deze aflevering hoor je hoe we ontmoetingsplek De Voorkamer bezoeken om daarna via de Kanaalstraat langs de satelliet-locaties van het Le Guess Who festival te lopen. We vervolgen de tocht richting Metaal Kathedraal en nemen een kijkje in de keuken van de Basis voor Actuele Kunst. Een aflevering over ontmoeten boven een zelfgemaakte tafel, leren van een co-creatieve natuur en een gevonden-voorwerpen-bingo. Reis mee!

Een podcast van het Stedelijk Museum Schiedam. Aan deze aflevering werkte mee Dorien Theuns, Shay Raviv, Hanan de Sain, Maureen Baas, Sanne Karssenberg, Jun Saturay, Peter, Sapin en Pim. De muziek werd gemaakt door Jaber Fayad, Nicky Liebregts en de tune door Sounds By Thomas. Presentatie Joost Dingemans.

 

Lezing in Connecting Arts & Ecological Sustainability door Metaal Kathedraal

Metaal Kathedraal gaat internationaal! Maureen Baas, onze artistiek leider, is gevraagd om de expertise en ervaringen van 10 jaar Metaal Kathedraal te delen vanuit Connecting Arts & Ecological Sustainability op 6 november 11.00 Turkse tijd.

Zij is te gast als spreker bij het Turkse Kültür için Alan; ‘spaces of culture’ in hun cultural management trainingsprogramma: “Spaces of Culture’ provides spaces and resources for the realization of cultural projects within the visual and performing arts, as well as for discussion, training and development opportunities. Together with partners from the Turkish and European cultural scene, this project contributes to a wide and diverse program of arts-based community exchange.

Een bijdrage aan studenten van het 6 daagse management Training programma 2020 georganiseerd door het Istanbul Foundation for Culture and Arts (IKSV) en partners zoals het Goethe Instituut voor het project Spaces of Culture.

Ga naar spacesofculture.com voor meer info.

 

Polder TV debuut @ Dutch Design Week 2020

 

Schwalbe schenkt Kefir

De kefir bar van collectief Schwalbe als ondersteuning van Steen. Het maakproces en de diverse smaken voeden het verhaal en inspireert Schwalbe.

Bezoek Schwalbe a.s. zondag 4 oktober. Meld je aan via metaalkathedraal.nl/tickets

 

Peren plukken

Afgelopen zondag 6 september werd er tijdens struinen door de tuinen ook druk geplukt. Georganiseerd door Stephanie en bewoners uit de kersentuin. Een kennismaking van eetbare wijken met elkaar. Overheerlijke peren van de hoogstambomen in Rijnvliet. Even laten rijpen en het sappigste wat je ooit hebt geproefd vervult je stoutste dromen. 

Wordt vervolgd! Volgend jaar weer! Ben je erbij?