EEN VITALISEREND DIALOOG


Na de lunch schuiven we aan bij de Vortex. Een vitaliserend dialoog in aanwezigheid van experts, bestuurders van gemeente Utrecht en Gedeputeerde Huib van Essen van Provincie Utrecht. Vanuit de living labs in proeftuin Metaal Kathedraal wordt er in samenwerking met de samenleving gebouwd aan vernieuwend curriculum. Een interactieve participatieve leerschool voor en door de samenleving om een regeneratieve levensstijl eigen te maken. We starten in dialoog met Rianne Makkink (Studio Makkink & Bey), Claudia Jansen (inhoudelijk directeur Buitenschool Utrecht) en Gemma Luz Bosch (Artist in Residence bij Metaal Kathedraal) en Jaco Appelman. (Wetenschapper en programmamaker bio-inspired innovation bij de UU) . Jaco bouwt met team Metaal Kathedraal mee aan Werkplaats de Werkplaats, waar bedrijven, jongelui en uitvinders laten zien dat we in samenspraak met de natuur kunnen innoveren. Moderator Frits Lintmeijer verbindt, verlengt en verrijkt het gesprek in samenspraak met het publiek.