Ecologische Sociëteit Nederland

Nederlands’ winkelcentrum voor het zelfherstellend vermogen.

Vrijplaats voor de toekomst in het NU

Gehuisvest in Metaal Kathedraal: Een biotoop van 1 hectare historisch landgoed met monumentaal pand omringt door 15 hectare voedselbos. Gesitueerd temidden van de verstedelijkte omgeving in het hart van Nederland en stedelijke vernieuwing van Utrecht.

Een kennis en cultuur centrum dat in de praktijk de nieuwe samenleving vormgeeft op basis van de kracht, kennis en kunde  van de natuur.

Een podium, ontmoetingsplek en de werkplaats voor kunst, wetenschap en social design die zich midden in de samenleving ontwikkelt.

De plek waar kunst het creërend vermogen aanjaagt, versterkt en helpt om een gezonde toekomst te verbeelden.

UITGANGSPUNTEN EN WERKWIJZE: 

LEREND & LEVEND ORGAAN vanuit de wijsheid van geniale natuur

EXPERTISE CENTRUM voor ecologie en circulair leven

LIVING LAB van experiment, Techniek en Innovatie

VRIJE RUIMTE wordt continue bewaakt en gevoed door kunstenaars

GRONDWET: Al ons handelen is voedend voor de aarde en onze leefomgeving

(INTERNE) CULTUUR werkend vanuit interactief, innoverend, participiërend en verbeeldend gedachtegoed

BRON VAN ZIJN vanuit natuur, ecologische intelligentie, hoger bewustzijn, dienend leiderschap

LEREN VAN EN MET KINDEREN en met hun een circulaire en voedende toekomst leefomgeving en te creëren.

Vanuit deze werkwijze bieden we een rijk fundament voor verandering aan bewoners, bedrijven, overheid, scholen en instituten OM IN GEZAMENLIJKHEID voedend zijn in ons doen en laten voor de aarde en onze directe leefomgeving. Opdat we hier daadwerkelijk een integraal onderdeel van zijn en … blijven!

Kernteam van de Ecologische Sociëteit