De Onkruidenier

De Onkruidenier in 2020

In de openbare ruimte van de nieuw te ontwikkelen Utrechtse stadswijk Rijnvliet zal vanaf najaar 2020 in de komende jaren een stedelijk voedselbos (Urban Food Forest) worden gerealiseerd. Dit voedselbos vormt een integraal onderdeel van de nieuwe wijk. Het initiatief voor de eetbare woonwijk Rijnvliet is genomen door de bewoners van de Rijksstraatweg verenigd in De Groene Longen en Metaal Kathedraal.

De eetbare woonwijk Rijnvliet ontwikkelt zich snel. Nieuwe bomen en struiken zijn geplant bij de entree aan de Stadsbaan Leidsche Rijn. Met het Voedselbos wordt najaar 2020 begonnen. Er zal onderhoud nodig zijn, en ook de eerste producten kunnen geoogst worden. Studenten van de HKU deden in 2016 op verzoek van Metaal Kathedraal onderzoek naar de mogelijkheden voor ‘community building’ door middel van onderhoud en andere activiteiten. In 2020 gaat de Onkruidenier dit onderzoek op hun manier voortzetten.

De Onkruidenier (Ronald Boer en Jonmar van Vlijmen) stelt de ongewenste natuur centraal om (on)kruiden weer een waardevolle betekenis te geven in het dagelijks leven. Met behulp van veldwerk, artistiek, historisch en landschappelijk onderzoek creëert de Onkruidenier nieuwe interpretaties van de relatie tussen mens, plant en natuur. De Onkruidenier laat de bewoners en bezoekers op een heel andere manier naar de omgeving kijken. En zo ontstaat er een gesprek over de openbare ruimte en hoe deze het best, het meest waardevol gebruikt kan worden.

In het voorjaar 2020 starten zij hun veldonderzoek, verkenningen. waarin (lokale) experts worden betrokken om het landschap beter te leren kennen door de ogen van boeren, bewoners en experts bijvoorbeeld bij het Waterschap, de Historische vereniging en de kunstacademie. Deze kennis en hun vondsten worden verwerkt tot een kleine expositie, het geeft een idee van de mogelijke ontwikkelingsrichting. Aan het eind van de zomer trekken zij met bewoners de gloednieuwe wijk Rijnvliet in, op zoek naar wat er allemaal bedoeld en onbedoeld groeit en de verhalen die er achter de planten liggen om het landschap van en rondom de nieuwe wijk, de identiteit van de plek, te begrijpen en te betrekken. Landschapsexpedities wandelend maar ook varend op een vlot / platte schuit wordt de wijk vanaf het water verkend. Want vanaf het water zie je de omgeving vanuit een (vaak) nieuw en ander perspectief.

Bouwen aan Rijnvliet’s Buurtsuper…

Aangezien er een enorme hoeveelheid gewenste en ongewenst planten te vinden zijn verwachten we dat het project leidt tot de Buurtsuper voor Rijnvliet. De Buurtsuper is geen saaie stenen doos maar eerder een ruimte waar de Onkruidenier samen met andere kunstenaars in de loop der tijd een artistiek programma gaan ontwikkelen. Een Buurtsuper is een artistieke methode om een nieuwe relatie te ontwikkelen tussen stadsmensen en stadsplanten en het landschap lezende vermogen in de lokale community te vergroten. Bij gebrek aan een winkel en een ontmoetingsplek in Rijnvliet is dit een waardevol project waarin educatieve, sociale, artistieke, ecologische aspecten leiden tot een concreet kunstwerk dat alleen kan bestaan met hulp van de wijkbewoners zelf. 

Urbanarium

Welkom bij het Urbanarium van de Onkruidenier; een persoonlijk archief en een groeiende verzameling verhalen die is ontstaan vanuit ervaringen die de Onkruidenier heeft opgedaan gedurende het veldwerk en artistieke onderzoek in de verschillende landschappen waar hun werk hen heeft gebracht. Het Urbanarium is een plek waar je mag navigeren door anekdotes, nieuwe zienswijzen, cli-fi en toepassingen van wilde planten.