Water Biënnale

Als Ecologische sociëteit is Metaal Kathedraal – als onafhankelijke lokatie en living lab – sinds 10 jaar koploper en expert in het verbeelden van circulair leven. Zij werkt nauw samen met bewoners, bedrijven en overheid in samenwerking met kunstenaars, wetenschappers en social designers aan integraal en educatief programma voor het realiseren van een voedende en gezonde leefomgeving waarin de geniale natuur integraal onderdeel wordt van onze verstedelijkte samenleving.

Huizen die de omgeving voeden, rivieren die je kan drinken, steden die lucht en water reinigen, woonwijken die voedsel en bouwmateriaal voortbrengen”. Utopie of realistische noodzaak? 

Provincie Utrecht ligt in het centrum van Nederland. Met de Biënnale voeden we bewoners, gemeente, overheid, bedrijven en instituten om de stedelijke ambities van gezond stedelijk leven met elkaar waar te maken.

Een opmaat naar ecostad Utrecht.

Metaal Kathedraal neemt vanaf 2020 de lead en voedt vanuit haar netwerk een interactief educatief en cultureel programma vanuit de 2 jaarlijkse Biënnale. Hier tonen we vanuit interactie met bewoners verhelderende antwoorden op vragen over de stappen die we kunnen zetten van duurzaamheid naar circulariteit naar een regeneratieve samenleving. 

We starten tijdens U900 in 2022 met een voorbode in 2021.

Water is hierin leidend en voedend. Niet als materiaal maar als levend systeem waar alles wat leeft deelgenoot van is.

We realiseren niet een programma vanuit een conceptuele strategische visie, maar werken vooral vanuit een concrete praktische insteek waarbij de broedplaatsen in stad en provincie betrekken, en elk vanuit hun eigen specialismen bijdragen aan het programma.

De publieke en private partijen die zich aan de publieke manifestatie verbinden, spelen ieder een eigen rol in de transitie naar een duurzame, circulaire en regeneratieve samenleving. Sommige zijn ver op weg, andere zetten de eerste stappen. Door elke twee jaar het platform te creëren, zien we de voortgang, stimuleren we nieuwe proeftuinen en versterken we de ontwikkelingen.

Stad en provincie Utrecht profileren zich op die manier als de plek waar samenleven met de kracht van de natuur valt te ervaren en te beleven. De zichtbaarheid van Utrecht als bolwerk van innovatie op het gebied van circulair leven wordt daarmee versterkt en verbreed. Van proeftuin naar werkelijkheid, van laboratorium naar dagelijks leven. Hier gebeurt het!

We leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van de fysieke en sociale leefomgeving door de ontwerp -en verbeeldingskracht van kunstenaars en designers in te zetten. Daarbij is de context, geschiedenis en identiteit van een gebied een belangrijke factor om de transitie-processen een plek te geven en begrijpelijk te maken. Cultureel erfgoed en het landschap zijn zichtbare elementen van de leefomgeving. In transitie processen naar een andere, circulaire samenleving is steeds de zichtbaarheid en de waarde van het erfgoed, het materiële en immateriële erfgoed maar ook en het cultuurlandschap cruciaal. De biënnale verkent de oude waarden in relatie tot nieuwe waarden in een circulaire samenleving.

De sluipende gezond en klimaatcrisis met al zijn nevenproblemen op het gebied van ecologie, droogte, overstromingen, voedsel en biodiversiteit maakt het relevant en zelfs onafwendbaar dat we structureel terugkeren (cq door ontwikkelen) naar een samenleving die in balans is met de natuur en daar zijn kracht aan ontleent. Corona en de daaruit voortvloeiende gezondheidscrisis zorgt voor urgentie. Relevantie en urgentie zijn de drijfveren om nu de biënnale vorm te gaan geven.