Waterschool

Studio Makkink & Bey zijn de curatoren van de IABR 2020 in Rotterdam en starten in 2020 de Waterschool Utrecht op het terrein van Metaal Kathedraal. Dit jaar starten 4 residenties van kunstenaars Noortje Sanders, Robbert van der Horst, Maarten Bel en Philipp Kolman. TisMis op 5 april wordt gecureerd door Rianne Makkink. Zij cureert dit jaar 4 zondagen bij Metaal Kathedraal.

Het gebied waar Leidsche Rijn ligt is gevormd door afzettingen van de Rijn. Juist de aanwezigheid van het water van de Rijn is één van de redenen dat het gebied Leidsche Rijn al sinds lange tijd bewoond wordt. Het water van de Rijn maakte handel mogelijk, en daarmee de ontwikkeling van dorpen en steden. Daarnaast werd het water gebruikt voor landbouw om de dorpen en steden van voedsel te voorzien. Deze dagen speelt water weer een grote rol in het gebied. Zo zijn er waterbuffers in de omgeving, die onderdeel zijn van de Nederlandse strategie om te leven met water, in plaats van er tegen te strijden. De identiteit van het gebied was én is dus voor een groot deel gevormd door het omgaan en leven met water, en water zal hier ook in de toekomst een rol in blijven spelen. Dit maakt het cruciaal om op zoek te gaan naar manieren om de toekomstige generatie (opgroeiend in dit gebied) te onderwijzen over water in al zijn facetten. Hierin werken we niet met water als materiaal maar als levend wezen en organisme.

De Waterschool

Sinds 2014 ontwikkelt Studio Makkink & Bey, een ontwerpstudio gevestigd in Rotterdam, de WaterSchool. Dit is een universeel concept waarbij binnen educatieve kaders alle facetten van water behandeld en belicht worden. Zo wordt er gekeken naar water als materiaal, grondstof, politiek en sociaal fenomeen. Tot op heden is dit concept voor verscheidenen plekken wereldwijd ontwikkeld. Bij de oprichting en samenstelling ervan fungeert Studio Makkink & Bey als beleidsmaker en curator, en nodigt mensen uit verschillende sectoren van de samenleving uit om hun visie op water en educatie te geven. Hierbij wordt zo breed mogelijk gekeken, van industrie tot overheid, en van architect tot kunstenaar.

Zo wordt de WaterSchool een plek waar je leert over water in al zijn facetten, alsmede alle vraagstukken die er liggen omtrent water, van grote tot kleine schaal. Een plek waar de jongere generatie onderwezen wordt door mensen uit allerlei sectoren op allerlei manieren, om zo een zo breed mogelijk beeld van water te vormen. Het is een prachtige kans om dit toe te passen in een jonge wijk, een micro-samenleving die in feite nog moet beginnen. Een nieuw gebied, waar vragen aan de orde zijn over hoe je je tuin gaat inrichten, of je er op kleine schaal landbouw zou kunnen bedrijven en hoe het Voedselbos functioneel gemaakt kan worden. Metaal Kathedraal ziet de WaterSchool Utrecht als een meerjarig project waarbij langzaam per jaar elementen van Leidsche Rijn (architectuur, leefomgeving, water, verbouwen van voedsel) aan de orde komen in wisselwerking met de bewoners, studenten van de HKU en HU, kunstenaars en designers. Zij werken met de in Leidsche Rijn aanwezige kennis en ervaring: Over water-en grondverbruik, flora, fauna en materialen.

De WaterSchool is als een van de belangrijkste projecten die we met verschillende partners kunnen realiseren in het kader van Utrecht 900. Één die een stevige impact op de omgeving kan hebben doordat ze samenwerkt met en direct inspeelt op de leefsituatie van bewoners. De WaterSchool start in voorjaar 2020 en zal doorlopen via 2022 (Utrecht 900) tot 2024.

Provincie Utrecht ondersteunt het initiatief van een circulaire biënnale die in het hart van Leidsche Rijn en Rijnvliet van start gaat maar alle instituten, proefplaatsen, scholen, bedrijven en overheden in de gehele provincie Utrecht betrekt bij hun processen, presentaties en interactieve culturele programma’s.