PODCAST DE ANDERE AGENDA

Iris Huizing en Maureen Baas geven hun kijk op de wereld in De Andere Krant Podcast.

In deze podcast hoor je alles over water. Want 2022 staat in het teken van Waterbiënnale Utrecht, met workshops voor kids en lezingen om te leren over de belangrijkste substantie die we kennen: water. Niels Lunsing gaat in gesprek met Maureen Baas & Iris Huizing.

Luister de podcast hier

Metaal Kathedraal is een leergemeenschap met een diep geloof in ons zelfherstellend en creërend vermogen. Wij bieden praktische oplossingen en inspiratie vanuit onze 8 domeinen te weten: Ere-vieringen en Diensten, Ecologische Sociëteit Nederland, de Levensboerderij,  Kunst en kunstenaarschap, Zijn Zorg, Vrij Zijn en de Leergemeenschap van 4 tot 21 jaar en het practicum gevormd door het WaterLab, het Trilling, Frequentie & LichtLab, het VoedselLab, het BiomimicryLab, het EnergieLab en het SchimmelLab.

Word jij ook Deelgenoot? 

Doneer en draag bij aan de Heelwording!

steundebloei.metaalkathedraal.nl

Sluit je aan op Telegram! https://t.me/+lWuDXwGClNMzNGVk

, , ,
 

WELLNESS CENTER METAAL KATHEDRAAL VEWELKOMT ALEX BORODAY – REGENSY.NL

Als je het uni-versum wilt begrijpen denk dan in termen van energie, frequentie en vibratie’. 

-Nikola Tesla

WELKOM BIJ WELNESS CENTER METAAL KATHEDRAAL!

Als we tot heel-heid terug willen keren, in ons zelf en in de wereld om ons heen, is het van belang dat we her-kennen hoe de natuur zich moeiteloos zelf-organiseert bij de gratie van coherente harmonische frequentievelden. Dat is de basis van onze visie op heelheid en herstel.

De grootste heel-bron zit namelijk in onszelf. Vanuit een weten dat alles met elkaar samenhangt, dat dis-ease een manifestatie is van geestelijke, mentale en/of fysieke on-balans en daarmee de uitnodiging in zich draagt om tot dieper inzicht en zelfheling te komen. We kunnen hierbij ondersteund en geholpen worden maar uiteindelijk zijn we allemaal onze eigen heelmeester.

Binnen het Wellness Center Metaal Kathedraal kun je terecht voor ervaringen die je lichaam, geest en ziel her-inneren aan natuurlijke harmonische orde en zelfheling.

Meer informatie hierover volgt maar we zijn vereerd en verheugd om alvast met je de delen dat:

PER MEI 2023 HOUDT ALEX BORODAY IEDERE WEEK DONDERDAG EN VRIJDAG PRAKTIJK BINNEN WELLNESS CENTER METAAL KATHEDRAAL

We hebben Alex leren kennen als een kundige en veelzijdige therapeut met jarenlange ervaring en diepe kennis van diverse natuurlijke heelmethoden waaronder oosterse geneeskunde en frequentieheling. Vanuit zijn praktijk Regensy (regensy.nl) in het zuiden van Nederland begeleidt hij mensen bij het activeren van hun zelfherstellend vermogen.

EEN KENNISMAKING MET ALEX BORODAY

De naam van mijn praktijk Regensy staat voor Praktijk Regeneratie Systeem. Ik werk geheel volgens de leer van Holistische en Natuurgeneeswijzen, met als doel het ontgiften, het verjongen en het vitaliseren van het menselijk lichaam. De praktijk is gespecialiseerd in het diagnosticeren, analyseren en het behandelen van zowel acute als chronische klachten.

Het Regeneratie Systeem is een integratief systeem dat gebaseerd is op de synthese van de traditionele oosterse geneeskunde met een moderne wetenschappelijk onderbouwde kijk op de frequentie aard van alle materie.

De traditionele oosterse geneeskunde is gebaseerd op het herstel en behoud van de balans van de ‘Vijf Elementen’. De vijf elementenleer gaat er vanuit dat alles in de natuur is opgebouwd uit: Water, Hout, Vuur, Aarde en Metaal. Het zijn symbolen voor levensprocessen, bewegingstendensen, transformatieprocessen en natuurlijke processen. De Oosterse term voor De Vijf Elementen is Wu-Xing wat letterlijk ‘vijf bewegingen’ betekent. Het (her)vinden van deze balans beschrijven we door te voelen: “Ik ben gezond!

De wetenschap dat alle materie in de natuur voortgebracht wordt op basis van frequentievelden onderschrijft, bevestigt en verklaart de principes van de traditionele oosterse geneeskunde. Het geeft ons inzicht in de processen die nodig zijn om ons evenwicht te begrijpen en te hervinden.

De taak van het regeneratiesysteem is om de processen van DEgeneratie te bestuderen en te begrijpen, die we associëren als bewustzijn van het proces: “Ik word oud…

De activatie en optimalisatie van REgeneratie processen stelt ons in staat om de maximale natuurlijke capaciteit van het lichaam aan te spreken. Dit vraagt om een persoonlijke benadering van diagnostiek en behandelmethoden.”

‘Verleng een gezonde jeugd.
Het is makkelijker dan vechten tegen een zieke ouderdom.’

-Turritopsis Nutricola

Alex Boroday houdt per mei 2023 op donderdag en vrijdag praktijk binnen Wellness Center Metaal Kathedraal.

Metaal Kathedraal is een leergemeenschap met een diep geloof in ons zelfherstellend en creërend vermogen. Wij bieden praktische oplossingen en inspiratie vanuit onze 8 domeinen te weten: Ere-vieringen en Diensten, Ecologische Sociëteit Nederland, de Levensboerderij,  Kunst en kunstenaarschap, Zijn Zorg, Vrij Zijn en de Leergemeenschap van 4 tot 21 jaar en het practicum gevormd door het WaterLab, het Trilling, Frequentie & LichtLab, het VoedselLab, het BiomimicryLab, het EnergieLab en het SchimmelLab.

Word jij ook Deelgenoot? 

Doneer en draag bij aan de Heelwording!

steundebloei.metaalkathedraal.nl

Sluit je aan op Telegram! https://t.me/+lWuDXwGClNMzNGVk

, , ,
 

Podcast Gezondmakend onderwijs

Metaal Kathedraal, de Buitenschool en ‘gezondmakend’ onderwijs: de natuur als model, als maatstaf en als mentor

Metaal Kathedraal en haar mensen bewijzen al tien jaar hun waarde in en voor de regeneratieve wereld van morgen. Vanaf september wordt met de Buitenschool ook een stap richting ‘gezondmakend’ onderwijs gezet. In deze NIVOZ-podcast schetsen Maureen Baas en Claudia Jansen de contouren. Ook de pedagogische implicaties komen ter sprake.

Dit is een aflevering uit de NIVOZ-serie ‘Kunst, onderwijs en pedagogiek’. Je kunt je abonneren op de NIVOZ-podcast via Spotify en Apple Podcasts. We publiceren ongeveer tweewekelijks. Je krijgt dan bij elke publicatie automatisch een melding. Dit is aflevering 43.

‘Het is van groot belang dat we ons weer intrinsiek verbinden met wie we in essentie zijn,’ zegt theatermaker Maureen Baas, initiatiefnemer en grondlegger van de plek en het Living Lab aan de westelijke zijde van Utrecht. Want hoe leuk het ook blijft om een keer een bezoekje aan Metaal Kathedraal te brengen, de urgentie van het werk klinkt in alles door. ‘We denken nog steeds dat we op de aarde leven. Als mensheid. Maar we leven niet op de aarde, we zijn van de aarde. Dat wat wij onszelf aandoen, doen we de aarde aan. En ook andersom.’

We leven niet op de aarde, we zijn van de aarde. Dat wat wij onszelf aandoen, doen we de aarde aan. En ook andersom.”

En dat heeft consequenties, wil ze maar zeggen. Zoals we dat inmiddels allemaal aan den lijve ervaren. ‘In de maakbaarheidsgedachten van de afgelopen honderd jaar hebben we fabrieken en systemen gebouwd om alles van de natuur na te bouwen en te patenteren. Dat is gebeurd zonder echt na te denken over de consequenties voor de natuurlijke leefsystemen, en hoe geniaal deze eigenlijk zijn. De vraag is nu: hoe kunnen we de geniale natuur verlengen i.p.v. vervuilen vanuit het gemak en de snelheid der dingen, vanuit de hang naar luxe en de betekenis daarvan. Een relatieve betekenis, want zeg nou zelf: je voelt.

In deze podcast spreekt Maureen Baas vol passie over de plek, de activiteiten en de programma’s die er door jonge onderzoekers, kunstenaars, wetenschappers en ontwerpers op het terrein – een klein biotoop van 1 hectare temidden van stadse ontwikkelingen – zijn en worden ontwikkeld. Zie ook deze korte film. De samenleving en de wereld mag dan in brand staan, bij Metaal Kathedraal wordt er een andere werkelijkheid geleefd. ‘De ambitie en de wederkerigheid van deze plek, met kunst en met natuur, zorgt ervoor dat we heel erg capabel zijn geworden in het manifesteren van de rijkdom die er vanuit een verbinding met elkaar en een natuurlijke omgeving al is.’

Die boodschap komt binnen als je het buitenterrein aan de Rijksstraatweg betreedt en jezelf als het ware kan rondleiden langs tal van experimenten en uitnodigende en uitdagende regeneratieve projecten en constellaties. ‘We kunnen op heel andere manier bouwen, wonen en leven,’ zegt Baas. ‘En aan die kennis en know how ruimte geven, dat is waar Metaal Kathedraal voor staat. Dus in de next level zijn we de Ecologische Sociëteit Nederland. En we zijn het met elkaar. Dat moet. Want je hebt elkaar nodig. De expertise, kennis van het onderwerp zelf, maar ook pedagogen, dramaturgen en de theatermakers. En uiteindelijk ook een zekere vrijheid om daarin samen te kunnen bewegen.’

We kunnen op heel andere manier bouwen, wonen en leven. En aan die kennis en know how ruimte geven, dat is waar Metaal Kathedraal voor staat.”

De Buitenschool zal een integraal onderdeel zijn van die leefwereld en de leergemeenschap die Metaal Kathedraal al is. Met Claudia Jansen worden de eerste contouren geschetst van het onderwijs, dat zich niet zo gemakkelijk meer laat vergelijken met de leergangen en -systemen zoals we die kennen. ‘Ik denk dat er heel veel nieuwe inzichten zijn die absoluut ook een plek in het curriculum verdienen en dat we dat los moeten koppelen van leeftijd. Want daarmee creëer je in mijn beleving juist leerproblemen. Voor ons gaat het om levenslang leren. Dat begint niet met vier jaar en het stopt ook niet wanneer je een diploma krijgt. Volgens mij moeten we het begrip school ook eigenlijk heel snel vergeten.’

Onder de noemer gezondmakend onderwijs wordt een curriculum en leerlijnen gemaakt en is het gehele landgoed Metaal Kathedraal – inclusief voedselbos – de onderwijs-leerplek. ‘Het gaat heel om voelen en ervaren, met je lijf. Leren vanuit bewustzijn en in verbinding met je lichaam. En daarmee integreer je op zo’n andere manier je leerstof, zeg maar. We leren vanuit ons (hoger) bewustzijn. De intuïtieve rede vanuit het hart. De kwaliteit van menszijn willen we benutten en laten floreren met ondersteuning van de natuur. Dus zeggen wij: ga vooral buiten – of met de natuur, of met materiaal – aan de slag. En dat is ook wat wij hier, bij de Buitenschool in oprichting, voor ogen hebben. Dat we het grootste deel van de dag met ‘buiten zijn’ leren; dat we lesstof eigen maken door te leren van, met en door de natuur.’

We moeten weer gronden en aarden, benadrukt Maureen Baas, zodat we weer met de essentie van het leven samenwerken. De cruciale vraag is voor haar ook een ethische: willen we als mens in dankbaarheid en dierbaarheid het leven echt leven en vieren, in samenspraak? Dan moet je vooral kijken naar wie je bent en wat het leven geeft, zo wijst Maureen Baas op de natuurlijke systemen. En wat zijn dan de podia om goed en fundamenteel te leren? Een foodlab, een waterlab en een biomimicrylab, waarbij de natuur als model, als maatstaf en als mentor wordt gezien en de transitie naar een bloeiende, regeneratieve economie wordt versterkt. En natuurlijk met leraren die dit kunnen ‘vertalen’ en de vragen van de kinderen kunnen begeleiden.

Bij Metaal Kathedraal en de Buitenschool trekken jonge onderzoekers, bedrijfsleven, de overheid en de kinderen met elkaar op. In een verhaal dat volgens Maureen Baas natuurlijk ook niet nieuw is. ‘Wees wel. Wat we hier doen en vertellen is iets wat je al bij de sjamanen terug kan vinden. En wat pioniers als Victor Schauberger (zie ook de documentaire Secrets of water) of Nikola Tesla al ontwikkeld hadden. Met energie voor iedereen, met voedende systemen. Dat waren mensen die heel hard hebben gewerkt om het bewustzijn al dienstbaar aan het samenleven te maken. Dat is wat we nu weer kunnen. Maar we hebben wel een beetje haast, want anders is er helemaal geen ruimte meer.’

En tot slot, aan het einde van de podcast, is er de oproep aan mensen die door het verhaal geraakt zijn of worden. De Buitenschool poogt in september te starten, met een eerste groep van 15 leerlingen. En nodigt geïnteresseerde pedagogen en leraren uit die zich geroepen voelen dit met hen te ontwikkelen. Op 23, 26, 30 juni en 7 juli is er bovendien een training gezondmakend onderwijs, los van dat je altijd welkom bent om contact op te nemen.

bron tekst: Nivoz.nl

 

De Leukste Podcasts uit Utrecht met ‘Het Geheugen van Metaal Kathedraal’

Het Geheugen van Metaal Kathedraal is door DUIC uitgeroepen tot één van Utrechts leukste podcasts! Bekijk deze geweldige podcast en anderen met verhalen van en over Utrecht. De leukste podcasts uit Utrecht: bekijk het overzicht.

Sinds 2010 is Metaal Kathedraal een culturele en ecologische broedplaats, maar ooit was dit historische pand een katholieke kerk, een zijspan-fabriek en een metaalfabriek. Het gebouw zag haar gebruikers veranderden van arme gelovigen tot joodse onderduikers en van bedrijvige wederopbouwers tot hedendaagse klimaatactivisten. Je hoort hun verhalen in onze nieuwste podcast: ‘Het Geheugen van Metaal Kathedraal’.

Abonneer je alvast via je favoriete podcast-app op ‘Het geheugen van Metaal Kathedraal’ en mis geen enkele aflevering.

Vanaf 10 april is het eerste seizoen van de podcast, bestaande uit drie afleveringen, te beluisteren via o.a. Spotify, iTunes, Anchor en Stitcher. Luister hier alvast de trailer:

Beluister de trailer: ‘Geheugen van Metaal Kathedraal’

Wil je meer horen, weten en beluisteren? De podcast is gemaakt door journalist, documentaire- & radiomaker Babette Rijkhoff en documentairemaker Veerle van Dieren. Het eerste seizoen van de podcast is mogelijk gemaakt door het KFHein fonds, het Fentener van Vlissingen fonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds. We willen graag meer afleveringen en seizoenen toevoegen aan de podcast. Daarvoor zijn we op zoek naar mensen die willen ondersteunen. Dit kan gedaan worden met een donatie via petje.af/metaalkathedraal. Bedankt!

Zie ook ‘Het Geheugen van Metaal Kathedraal in het nieuws!

 

Abonneren

Abonneer je via onderstaande kanalen op de podcast-series van Metaal Kathedraal.

 

Podcast: De toekomstbestendige maatschappij geïnspireerd door Wubbo Ockels en zijn legaat

‘T Is Mis op Zondag’ – 7 april 2019. In dialoog met Ruud Koornstra, Wytze Walstra, Marielle van Dijk, Florian Wolff, Maureen Baas & Gwen Jansen.

Beluister de podcast via Anchor FM, via Soundcloud of abonneer je via Spotify of een ander podcast platform.

Het niet nieuwe maar blijvende shocking news over de terugloop van biodiversiteit is wederom bevestigd. Enorme aantallen diersoorten sterven uit door ons toedoen. En zo bedreigen we ook nog eens ons eigen leven. Tijd voor actie. En die is er als sinds 2011 in Metaal Kathedraal. De kracht van de verbeelding zorgt voor de handvatten die nodig zijn voor verandering. Een verslag van T was weer Mis op Zondag 7 april 2019. In woord en geluid. Luister naar de podcast en lees verder.Het was een waanzinnige dag. Zonovergoten met hordes bezoekers voor de biomarkt, kindervoorstelling en de nieuwste Docu Ockels Erfenis.

Waanzinnig omdat er zoveel mensen waren er waren. Waanzinnig omdat dit het begin was om te bouwen aan het paradijs. Een blauwprint voor de gedroomde versie die we gaan laten landen in de biënnale 2022 in Leidsche Rijn. De documentaire ‘Ockels Erfenis’ en Wubbo Ockels vrouw konden helder duiden waarom Wubbo zo gedreven was om onze wereld te redden. Een astronaut ervaart wat overleven is en dat de ruimte alles behalve heilzaam is. Om vanuit de ruimte de kwetsbare aarde te zien, ziet de astronaut dat wat wij als burgers nooit kunnen beseffen omdat we het niet hebben ervaren. Voorafgaand aan deze bijzondere docu gingen we in gesprek.Een succesvolle bijeenkomst van heldere inzichten om het legaat van Wubbo recht aan te doen. Knappe koppen die vooruit willen in deze tijd van transitie en vanuit eenzelfde missie als Metaal Kathedraal werken:

  • Hoe leven vanuit de kennis, kunde, kracht van de natuur en
  • hoe geven we de wereld opnieuw vorm en zetten we in op de lange termijn en het behoud van onze wereld?

Alle kennis is er om dit mogelijk te maken. Dus let’s do it! Met:

  • Uitvinder en astronaut Wubbo Ockels als inspiratiebron;
  • Ruud Koornstra als bruggenbouwer tussen de “oude” en nieuwe toekomst;
  • Marielle van Dijk vanuit biomimicry en resilient city’s realiteit en gedachtegoed;
  • Florian Wolff als verbinder van het volk en aanjager van een toekomst die toekomst heeft;
  • Wytze Walstra, voorzitter Jonge Klimaat Agenda;
  • Gwen Jansen, filmmaker om het woord duurzaam betekenis te geven in de huiskamers van de Nederlander &
  • met Carmen Sjardijn als gespreksleider.

Samen hebben we een start gemaakt. Een opmaat om een toekomst bestendige maatschappij op te bouwen. Waarbij we degene die geen recht doen aan het dierenwelzijn, onze gezondheid en de gezondheid van onze planeet achter ons laten. Er is geen moment te verliezen. Zoveel is duidelijk. Zeker nu alle onderzoeken naar biodiversiteit de ernst aantonen die we met zijn allen al jaren weten.

Luister naar de Podcast van “T Is Mis op Zondag met recht doen aan Wubbo’s legaat”.

Stay tuned met Metaal Kathedraal. De Biotoop van Circulair Leven. De plek waar de verbeelding aan de macht is en verandering de werkelijkheid maakt.

Beluisteren

Beluister deze podcast hieronder via Anchor FM, via Soundcloud of abonneer je via Spotify of een ander podcast platform.