Geen vlees meer bij Metaal Kathedraal

Vanaf oktober, wordt er geen vlees meer verkocht bij Metaal Kathedraal, onze lunches en diners zijn plant-based en vrij van vlees.

De reden voor onze keuze is dat de vleesindustrie in onze ogen een te zware belasting legt op het milieu, de behandeling van dieren in deze industrie vaak zonder respect voor het dier is.

Metaal Kathedraal serveert gemiddeld een 300 lunches per week, 150 diners en heel veel borrelhapjes, maar nu allemaal vrij van vlees.

Hieronder een stuk van Green Peace, over de vleesindustrie.

 

De milieu-impact van vlees en andere dierlijke producten

De productie van vlees en zuivel trekt een zware wissel op het milieu en het klimaat. En voor de vis die we met z’n allen consumeren, worden zeëen en oceanen geplunderd. Om de oceanen, bossen en het klimaat te beschermen, moeten we kritisch kijken naar wat we eten én hoe we dat eten produceren.

Biefstuk en het klimaat

Bij de teelt van landbouwgewassen en het houden van dieren komen CO2, methaan en lachgas vrij. Deze broeikasgassen dragen bij aan de opwarming van de aarde. Vlees en zuivel zijn de grootste boosdoeners. Bij de spijsvertering van koeien en andere herkauwers ontstaat methaan, een krachtig broeikasgas. Bovendien verbruikt de vee-industrie een enorme hoeveelheid voedsel, wat de ‘carbon footprint’ van dierlijke producten nog eens extra vergroot.

Meer over de klimaatimpact van veeteelt lees je in de Greenpeace-rapporten Ecological Livestock en Cool Farming.

We eten het regenwoud op

De wereldbevolking is de afgelopen decennia explosief gegroeid en we eten met z’n allen steeds meer vlees en zuivel. Tweederde van alle landbouwgrond ter wereld wordt gebruikt als weiland voor grazende dieren of de teelt van veevoer. Hiervoor is al veel natuur gesneuveld. Zo zijn in Zuid-Amerika miljoenen hectaren regenwoud gekapt voor de teelt van soja of om runderen te laten grazen. Nederland importeert deze soja om onze uit de hand gelopen veestapel te voeden. Ook importeren we Zuid-Amerikaans rundvlees. We eten dus letterlijk het regenwoud op.

Feiten

  • De wereldwijde veehouderij is volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN verantwoordelijk voor 14,5 procent van alle uitstoot van broeikasgassen, net zoveel als alle transport bij elkaar.
  • Circa een kwart van het wereldwijde watergebruik gaat naar de productie van dierlijke producten.
  • Volgens het World Resources Institute zijn veehouders verantwoordelijk voor 80 procent van de ontbossing in het Amazonegebied.
  • De vee-industrie is de grootste veroorzaker van de vervuiling van rivieren en kustwateren met fosfaat en stikstof.

Mest en pesticiden

Máquina pulveriza defensivos agrícolas sobre plantação de soja, no Mato Grosso. Machine spraying pesticides on soybean crops in Mato Grosso.De productie van vlees, zuivel en eieren heeft nog vele andere schadelijke gevolgen, bijvoorbeeld de bergen mest die we moeten zien weg te werken. Die mest vervuilt de lucht, het water en de bodem, waardoor planten- en diersoorten uitsterven. Maar ook de teelt van veevoergewassen gaat met heel wat vervuiling gepaard. Denk maar aan alle insecticiden, onkruidverdelgers en kunstmest die in het milieu terechtkomen. Veel veevoer dat dieren uit de vee-industrie krijgen, is bovendien genetisch gemanipuleerd.

Landbouw met respect voor dier en milieu

Biologisch vlees is een betere keuze dan vlees uit de vee-industrie. Het voer dat biologisch gehouden dieren krijgen, is geteeld zonder het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Maar ook dieren uit de biologische veehouderij nemen ruimte in, produceren mest en eten voer waarvan de grondstoffen ook voor menselijke consumptie gebruikt hadden kunnen worden. Minder vlees, zuivel, eieren en vis eten is essentieel als we onze bossen, oceaan en het klimaat willen beschermen.

Meer weten over de milieu-impact van jouw eten? Met de Questionmark-app maak je in de supermarkt een verantwoorde keuze. Download de gratis app voor iPhone en Android via www.thequestionmark.org.

Bron: greenpeace

 

Bio Markt met een swingend karakter

Aanstaande zondag 4 februari; de eerste Bio Markt van 2018 (meer…)

 

Filmtheater ’t Hoogt en Metaal Kathedraal starten duurzame samenwerking

Elke derde zondag van de maand film kijken bij Metaal Kathedraal
(meer…)

 

Eerste editie Bio Markt een groot succes

Na een ontzettend geslaagde eerste editie in mei, strijkt zondag 4 juni de Bio Markt opnieuw neer bij Metaal Kathedraal. (meer…)

 

Koesteren!

De Metaal Kathedraal; aardsheid verbonden met het onzegbare en vuile handen met een vrije geest. Zulke plekken verdienen het gekoesterd te worden.

Maar dit alles vergt natuurlijk wel een goed ondernemersplan. De investeringen moeten worden terugverdiend en de continuïteit worden veilig gesteld. Dat is de enige garantie dat de Metaal Kathedraal een vrijplaats blijft.

In de voormalige Buurtschap De Meern, aan de rand van de bebouwing van Leidsche Rijn en vlakbij de A2, gebeurt iets spannends. Daar is de afgelopen jaren een vrijplaats ontstaan waar kunst, cultuur en cultureel ondernemerschap samengebald worden in een uitzonderlijk gebouw: de Metaal Kathedraal.

In 1940 sloot de R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming haar deuren. Na verwijdering van de torens en ook de glas-in-lood-ramen, werd het een metaalfabriek, eerst van Hollandia die zijspannen maakte en in 1975 van METAK. In 2011 kwam het pand leeg te staan. Vanaf toen gebeurde er een wondertje. Onder de bezielende en rusteloze leiding van theatermaakster Maureen Baas werd de Metaal Kathedraal zoals het gebouw ging heten, een broedplaats voor kunstenaars en ontwerpers, een podium voor muzikanten, een natuur- en cultuurpark en een vliegwiel voor duurzaamheid.
De Metaal Kathedraal bewees zich, maar … nog niet voldoende. Het gebouw was in slechte staat en het park er omheen nog onvoldoende gebruiksvriendelijk. Daarom besloten Maureen en haar man Abel Tattje begin 2014 het pand te kopen, met gedeeltelijk eigen geld en met financiële hulp van de gemeente en van sponsoren. Op dit moment vindt een ingrijpende renovatie van het gemeentelijk monument plaats. In de loop van dit jaar zal de Metaal Kathedraal nog meer dan in de afgelopen jaren, gloriëren als centrum voor creativiteit en culturele kruisbestuiving. De locatie zal na de restauratie ruimte bieden aan twaalf inpandige ateliers, aan twee ruimten voor artists in residence, aan een kunstsupermarkt en vooral aan een binnen- en buitenruimte voor grootschalige kunstprojecten en cultuurmanifestaties. De Metaal Kathedraal overstijgt verre het lokale van Leidsche Rijn.

Maar dit alles vergt natuurlijk wel een goed ondernemersplan. De investeringen moeten worden terugverdiend en de continuïteit worden veilig gesteld. Dat is de enige garantie dat de Metaal Kathedraal een vrijplaats blijft.

De Metaal Kathedraal; aardsheid verbonden met het onzegbare en vuile handen met een vrije geest. Zulke plekken verdienen het gekoesterd te worden.

Jaap Röell, kunstrecensent en kunstondernemer

 

Dineren in Het Hemelryck: Het 7e Zintuig

In samenwerking met De Beeldjutters en Creative chef,

ontwikkelden we een nieuw concept.

Dineren in Het Hemelryck.