Missie & visie

abel en Maureen 2

CITAAT:  Minister Jet Bussemaker 2015

Metaal Kathedraal draait op publiek-private financiering, en dat vraagt om pionieren, nieuwe paden inslaan in het combineren van ondernemerschap en sociaal-culturele doelen. En ze delen hun expertise daarom ook actief met anderen. Zo’n project geeft de maatschappelijke werkelijkheid weer waar cultuurbeleid zich naar moet voegen én richting aan moet geven.

HISTORIE: De voormalige katholieke kerk annex fabriek is sinds 2011 een ecologische creatieve broedplaats. Een autonome organisatie geïnitieerd door kunstenaars. Een onafhankelijke organisatie ontstaan in samenwerking met en door de magie van het monumentale pand met landgoed. Geïnitieerd door kunstenaars voor kunstenaars die projecten realiseren samen met wijk, stad en bewoner. De nieuwe pastoors verbinden middels de “religie” cultuur.

TOEKOMST: De toekomst staat in het teken van ingrijpende transities. Klimaatverandering is klimaatcrisis geworden, de wereldpolitiek verhardt, de sociale ongelijkheid groeit. Burgers worden consumenten en consumenten zijn handelswaar. Populisten vervalsen, bedrijven koloniseren en zoekmachines versnipperen ons collectieve geheugen, juist nu we dat geheugen zo hard nodig hebben. Want de transities stellen ons voor grote vragen: Wie zijn wij? Waar willen we naartoe? Hoe komen we daar? En meer speci ek: hoe herstellen we de grondig verstoorde relatie die de mens heeft met de natuur. Hoe worden we (weer) onderdeel van de natuur? Metaal Kathedraal gelooft dat kunst, samen met het deelnemende publiek, actief aan nieuwe ecologische en sociale vormen van samenleven kan werken. Het gaat om maatschappelijke veranderingen in alle sectoren van onze samenleving. Metaal Kathedraal gelooft dat alleen door de creativiteit van mensen sociale, ecologisch, educatieve voorwaarden kunnen veranderen. Metaal Kathedraal staat in Leidsche Rijn, onze directe werkomgeving. Een omgeving waar de transitie van eeuwenoud agrarisch gebied naar een Vinex-woonwijk dagelijks zichtbaar is. Naast ons ontstaat, in de oksel van de A2 en de A12, de wijk Rijnvliet. De komende jaren betrekken nieuwe buren de duizend woningen die in aanbouw zijn. Wie zijn zij, hebben zij contact met elkaar, spreken ze elkaar, hebben ze interesse in de grond waarop ze wonen? Ervaren zij de klimaatcrisis in hun dagelijkse leven? Leidsche Rijn, en in het bijzonder Rijnvliet, wordt het canvas waarop we gaan werken. De levende plek voor onderzoek naar de vraag: Hoe verhoudt de mens zich tot de natuur en welke mogelijke toekomsten zijn hiervoor te schetsen? De antwoorden die we willen vinden zijn relevant voor de directe omgeving, de buurt, het stadsdeel Leidsche Rijn en de gehele stad Utrecht en daarbuiten.

Metaal Kathedraal:

 • huisvest kunstenaars, uitvinders en vrije denkers
 • verhuurd ruimtes en zalen
 • initieert kunstprojecten
 • initieert festivals
 • realiseert actueel maatschappelijk kunstprogramma
 • biedt kennis in de vorm van workshops en lezingen voor iedereen
 • bejegend kruisbestuiving tussen commercie en cultuur
 • bouwt aan een voedselpodium wat daadwerkelijk voedt.
 • functioneert vanuit de gedachten van de circulaire economie
 • neemt het sluiten van de kringloop aan als uitgangspunt
 • is een proeftuin voor vernieuwende ondernemers

Missie – wat willen we veroorzaken
Metaal Kathedraal wil mensen activeren om in de wijze waarop we produceren, werken, naar school gaan en recreëren het evenwicht met de natuur te herstellen. Op die manier gaan we weer deel uitmaken van de natuur en creëren we een nieuwe biotoop van dagelijks circulair samen- leven. Met onze programmering dagen we mensen uit om samen een toekomst te ontwerpen en vorm te geven op basis van sociale, ecologisch en culturele gelijkheid. Dat begint met leren om naar elkaar te luisteren in ons eigen huis en onze directe omgeving: Rijnvliet en Leidsche Rijn. Dat betekent niet alleen op zoek gaan naar publiek, maar vooral ook naar participanten en naar verbinding. Met kunst creëren we ruimte om samen na te denken en voor jezelf te besluiten hoe je deel wilt nemen in de samen-leving. We nodigen mensen uit om in hun eigen leefomgeving de verandering die nodig is samen mee op te pakken, samen te bespreken en er samen over te beslissen.

Metaal Kathedraal is een werkplek voor kunstenaars: 

 • We creëren een atmosfeer waarin kunstenaars kunnen werken en bouwen
 • We bieden ruimte voor kruisbestuiving voor een diversiteit aan disciplines

Een podium voor kunsten

 • We organiseren festivals, concerten, tentoonstellingen & maaltijden als verbinding tussen onze buurt en de rest van de wereld
 • We organiseren ontmoetingen tussen kunstenaars en publiek, bedrijfsleven etc.
 • We organiseren kunst- educatieve projecten voor de scholen in de buurt en de rest van Utrecht

Een cultuur park

 • Waar projecten plaatsvinden die kunst, natuur en cultuur combineren
 • Waar ecologisch getuinierd wordt
 • Waar culinaire horeca van eigen oogst genuttigd kan worden
 • Met speelplek voor kinderen, buurtbewoners en kunstenaars

Een vliegwiel voor duurzaam leven, werken en recreëren:

 • We bouwen en exploiteren een re-cycle station voor en met de wijk
 • We hebben een voorbeeld pluktuin waar wijkbewoners kunnen leren biologisch te tuinieren
 • We organiseren tuin-lessen voor scholen in de buurt, de rest van Utrecht en andere steden
 • We organiseren cursussen en gesprekken over duurzaam produceren

Atelier kantoor karavaannn

Metaal Kathedraal werkt op een duurzame manier:

Sociaal: De mensen die bij ons werken dragen bij naar draagkracht en kunnen. We zijn er ook voor onze omgeving: Onze projecten dragen bij aan de sociale cohesie in de buurt. We zijn een plek waar mensen hun dromen en plannen kunnen realiseren door te doen. En als dat handig is: Om samen te werken.


Economisch:
We proberen de kwaliteiten van de mensen die bij ons werken zo goed mogelijk te respecteren en in te zetten. We staan open voor het experiment met nieuwe technieken en nieuwe financiering mogelijkheden. Onze projecten dragen bij aan culturele diversiteit en biodiversiteit, twee zaken die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.


Onze omgeving; de wereld:
We zijn ons ervan bewust dat grondstoffen eindig zijn. Hergebruik van grondstoffen en materialen staat centraal. We werken op een zo ecologisch mogelijke manier en leren van de natuur en natuurlijke processen.


Proces gericht:
Fris en actueel kunstenaarsbeleid en creatief ondernemerschap betekent ook dat we mogen falen om te leren en te her-ontdekken. Ons werk en terrein zijn en blijven constant in ontwikkeling door het gesprek aan te gaan met anderen, samenwerking te zoeken met mensen met een nieuwe kijk, door ervaringen te verwerken en het nieuwe te omarmen.

h101

Financiering

Eigendom Pand + landgoed is gerealiseerd in maart 2014 voor  1.145.000,-

Met behulp van:

 • Eigen vermogen door verkoop woonhuis 365.000,- euro
 • Verkoop van aangekochte grond 110.000,- euro
 • Lening van het NRF van 240.000,- euro. 3.30 % Rente
 • Lening KF Hein de stichting 125.000,- euro  3% Rente
 • Lening verkoper van 25.000,- euro 0% rente
 • Lening Triodos 280.000 euro  5%

Leningen voor casco herstel, renovatie voor gewenste functies:

 • Lening van 250.000 van URF 1,60% Rente
 • Lening Triodos 100.000,- euro aan stichting Borgstellingsfonds gemeente Utrecht 4,22% Rente

Subsidie: 

 • Borgstellingsfonds subsidie gemeente Utrecht 200.000,- euro
 • Subsidie duurzaam via Erfgoed gemeente Utrecht : 12.000,- euro
 • Kerkenregeling: 82.000,- euro = 27% subsidie van geaccordeerde uitgaven

Sponsoren:

 • REBEL Groep Rotterdam – Inkind in Financiële expertise en begeleiding
 • STAD BV – procesbegeleiding
 • B&W gemeente Utrecht – positieve instelling en procesbegeleiding
 • KNHM – Diverse onderzoeken en financiële ondersteuning
 • HULSHOF Architecten – Procesbegeleiding

buyck4