Stichting Cie WordtVervolgd (ANBI)

Actuele info beschikbaar voor download:

Meer jaarverslagen en andere gewenste info kan opgevraagd worden bij de directie. Email Maureen Baas via hallo@metaalkathedraal.nl

Sinds de oprichting in 2010 onderschrijft het bestuur van Stichting Cie WordtVervolgd de principes van de code of good governance.

COG

De statuten van Stichting Cie WordtVervolgd/ToBeContinued vermelden de officiële doelstelling:

De stichting heeft als doel:

  1. Podium bieden, faciliteren, initiëren en creëren voor culturele activiteiten in de ruimste zin des woord. 
  2. Het faciliteren, initiëren en creëren van geestelijke en fysieke ruimte waar activiteiten ontplooit kunnen worden,
  3. Het faciliteren, initiëren en creëren van verschillende soorten culturele activiteiten en andersoortige kunstprojecten en allerhande activiteiten, die direct en indirect hiermee verbonden zijn.  
  4. Het verrichten van alle verder handelingen die, met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden, of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht dit doel te bereiken door:

  1. Ruimtes beschikbaar stellen aan eigen organisatie en derden,
  2. Het faciliteren, initiëren en creëren van kunstproducties, in de ruimste zin van het woord, in Metaal Kathedraal en op locatie.
  3. Het faciliteren, initiëren en creëren van kunstproducties, tentoonstellingen, optredens, installaties, interventies, exposities en community art projecten en ander kunstuitingen in de binnen- en buitenruimtes van Metaal Kathedraal, op locatie, in theaters en festivals in Nederland en het buitenland.

Korte geschiedenis;

Stichting Cie WordtVervolgd is in 17 juli 2010 gestart binnen de gemeente Utrecht met de ambitie om culturele activiteiten te initiëren en te realiseren in de vorm van culturele producties, locatie theater, tentoonstellingen, installaties en interventies. In 2010 werd de theatervoorstelling REWIND gerealiseerd in samenwerking met Vincent de Rooij ( ex-Dogtroep) , gepresenteerd tijdens theaterfestival SPOFFIN 2011. De stichting had atelier in de NDSM werf te Amsterdam. Door gebrek aan ruimte is er een alternatief atelier gevonden in Utrecht…. Wie vindt er nu een oude katholieke kerk op de rafelranden van Utrecht? Cie WordtVervolgd!

In 2010 verhuist de stichting naar Utrecht, waar de stichting haar activiteiten voortzet in het gebouw van de voormalige METAK in de Meern. Stichting Cie WordtVervolgd neemt in 2010 de volledige huur op zich, en vestigt zich in een vervallen en verwaarloosd monument, aan de rand van Leidsche Rijn. Nederland’s grootste nieuwbouwwijk. Ze zoekt 13 andere kunstenaars om gezamenlijk de huurkosten op te kunnen opbrengen én kruisbestuiving tussen kunstenaars te kunnen realiseren. De grote beschikbare ruimtes worden incidenteel verhuurd aan derden om de exploitatiekosten te kunnen dekken. Het pand werd omgedoopt tot Metaal Kathedraal. Een naam die direct de geschiedenis van het pand vertelt en impact maakt. Kunstenaars zetten zich vanaf 2010 in voor een duurzame wereld. De waterval van petflessen van kunstenaar Wang Zhiyuan prijkt aan de gevel en zet de toon voor de toekomst. 

Ontwikkeling van een culturele werkplaats

Tussen maart 2011 en maart 2014 heeft de stichting op onafhankelijke wijze Metaal Kathedraal uitgebouwd tot een culturele ecologische hotspot. De stichting ontwikkelde tal van culturele activiteiten. Het aantal bezoekers van Metaal Kathedraal groeide gestaag. Als in 2011 trok de stichting meer dan 20.000 bezoekers die deelnamen aan festivals, voorstellingen, maaltijden etc. Kunstenaars en theatermakers vonden en vinden hun weg gevonden naar het podium dat Metaal Kathedraal biedt. En Metaal Kathedraal is al in 2014 een gevestigde naam in de kunst en cultuur.

Na 3 jaren van onderhandelen over jaarcontracten en huurprijzen met de vorige eigenaar en projectontwikkelaar is het pand uiteindelijk aangekocht door Het Mekka in de Meern BV.  Hiermee heeft Cie WordtVervolgd haar permanente onderkomen gevonden. De besloten vennootschap exploiteert de voormalige kerk / fabriek en verhuurt deze structureel aan Stichting Cie WordtVervolgd. Hierdoor kan Cie WordtVervolgd haar culturele ecologische en artistieke activiteiten vanuit maatschappelijk actuele programmering blijven continueren.

ROL EN FUNCTIE Stichting Cie WordtVervolgd

De hoofdlijnen van beleid zijn omschreven in het vierjarenplan COMMON GROUNDS. Dit beleidsplan is ook te vinden op deze website.

Metaal Kathedraal is het podium, ontmoetingsplek en de werkplaats voor kunst die midden in de samenleving ontwikkeld wordt. 

Het grootste probleem waar onze samenleving voor staat is de klimaatcrisis. Wetenschap en techniek leveren cijfers, kunst geeft hart en ziel aan die cijfers en oplossingen. Metaal Kathedraal stelt kunst centraal, als ontwerper van een samenleving die we (kunnen) willen* bouwen. Met elkaar.

Metaal Kathedraal richt zich op oplossingen voor de klimaatcrisis vanuit de kracht, kennis en kunde van de natuur. In diverse werkplaatsen werken wetenschappers, kunstenaars, onderzoekers, bewoners en ondernemers samen aan de toekomst. 

Metaal Kathedraal is een oude kerk en een metaalfabriek inéén. Een monumentaal pand met rijke historie in Leidsche Rijn, tussen stad en platteland, tussen geschiedenis en toekomst. Metaal Kathedraal als laboratorium, Leidsche Rijn als proeftuin, Utrecht en Nederland als werkveld. De in 10 jaar tijd opgebouwde expertise en bijzondere netwerk van Metaal Kathedraal wordt ingezet om publiek integraal te betrekken bij de actuele ontwikkelingen in deze tijd. 

We zijn :

Een werkplek voor kunstenaars: We creëren een atmosfeer waarin kunstenaars geïnspireerd worden om werk te realiseren vanuit de kennis, kunde en kracht van de natuur. Een werkwijze en circulaire manier van werken die in alle geledingen van de organisatie terug te vinden is.

Een podium voor kunsten: We organiseren festivals, concerten, tentoonstellingen, we werken aan verbinding tussen onze buurt en de rest van de wereld.

Een ontmoetingsplek: We organiseren ontmoetingen tussen verschillende sectoren in de samenleving, kunstenaars en publiek / bedrijfsleven en buurtbewoners, groene ondernemers en beleidsmakers etc.

We worden ingehuurd door het bedrijfsleven voor het realiseren van cultureel programma met impact in opdracht van de klanten die zalen huren in Metaal Kathedraal via Het Mekka in de Meern BV.

We organiseren educatieve projecten voor de scholen in de buurt en de rest van Utrecht. We nodigen ook amateurs – kunstenaars en creatieve buurtbewoners uit om met plannen en ideeën te komen.

Wij bieden een proeftuin waar we de genialiteit vanuit de natuur vanuit de kracht van de verbeelding  ervaarbaar maken. Een biotoop van het dagelijkse circulaire leven.

Sociaal: De mensen die bij ons werken dragen bij naar draagkracht en kunnen. We zijn er ook voor onze omgeving: onze projecten dragen bij aan de sociale cohesie in de buurt waar we werken. We zijn een plek waar mensen hun dromen en plannen kunnen realiseren door te doen. Kennis kunnen vergaren om bij te dragen aan en samen te bouwen aan een wereld waar de natuur en mens toekomst heeft.

Economisch: We proberen de kwaliteit van de omgeving en van mensen die bij ons werken zo goed mogelijk te respecteren en in te zetten. We staan open voor het experiment met nieuwe technieken en nieuwe financieringsmogelijkheden. Onze projecten dragen bij aan culturele diversiteit en biodiversiteit, twee zaken die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Onze omgeving; De wereld:  We zetten ons in voor duurzame (gebieds)ontwikkelingen die broodnodig zijn om weer in balans te komen met dat wat ons voedt. De aarde, het universum, ons lichaam en geest. (Op ons initiatief wordt er bijvoorbeeld inmiddels 15 hectare voedselbos om ons heen aangelegd met 1000 woningen erin). We delen onze inmiddels experts, netwerk en diepgaande kennis met een breed publiek om een ecologische en circulaire manier van leven actief onderdeel te maken van het nu. We van leren van, verlengen en passen ingenieuze natuurlijke processen toe in onze manier van werken en leven. (biomimicry)

Proces gericht: We bieden fris en actueel kunstenaarsbeleid vanuit creatief ondernemerschap. Dit betekent ook dat we mogen falen om te leren en te herontdekken. Ons werk en terrein zijn en blijven constant in ontwikkeling door het gesprek aan te gaan met anderen, de samenwerking te zoeken met mensen met een nieuwe kijk, door ervaringen te verwerken en het nieuwe te omarmen.

Interactie, connecties: We werken sinds 2011 aan een circulaire energiestroom zowel in de organisatie als in relatie met onze buurt. Duurzaam-werken / leven komt niet van één kant, het is een wisselwerking tussen alle betrokkenen. Wat voor de een afval is voor de ander grondstof zijn. Het woord afval verdwijnt langzaam en maakt plaats voor (grond)stoffen en hergebruik.

Subsidies:  Initieel heeft de stichting met minimale hulp van subsidies autonoom gefunctioneerd. Sinds 2017 wordt Cie WordtVervolgd structureel ondersteund door Gemeente Utrecht. Stichting Cie WordtVervolgd zat initieel onder de zaaglijn. Na intensieve lobby (ism culturele partners uit het veld en mede vanuit de indirecte opdracht van de cultuurcommissie) is er uiteindelijk €100.000 op jaarbasis gehonoreerd. Er was €200.000 aangevraagd. 

Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie nummer is: 822165727

Stichting Cie WordtVervolgd is statutair gevestigd te Utrecht per 17-7 2010. In Cie WordtVervolgd ligt de dagelijkse leiding bij de directie: Artistiek directeur Maureen Baas. 

Het bestuur is onbezoldigd en bestaat uit (voorzitter), Bert Kassies, (Secretaris & Penningmeester), Willie de Groot. 

METAAL KATHEDRAAL onderschrijft :

Pact Utrecht Code Radicaliteit

BELONINGEN BELEID

  1. De stichting volgt de CAO Nederlandse Podia.
  2. Metaal Kathedraal voert de Fair Practise Code in en streeft er naar deze in 2020 volledig toe te passen.
  3. Het bestuur werkt onbezoldigd.