'De her-ont-dekking van ons Heldere Zicht' - Kennismaking/Inzicht/Ervaringsdag
01/06/2024

Een inzicht-, ervarings-, speel en verwonderdag voor (jong) volwassenen die het Licht in zichzelf willen terugvinden en/of anderen hierbij willen ondersteunen. Met inzichten in de principes van spaceholding en in de wetenschap over ons natuurlijke vermogen om met ons bewustzijn direct waar te kunnen nemen, zonder onze ogen.

We zijn het licht waar we op wachten. We hoeven het ons alleen maar te her-inneren.

TERUG BIJ ZINNEN

Wanneer we ons brein weer in balans brengen en ons afstemmen op de wijsheid van ons hart en onze innerlijke leider (intuïtie) krijgen we weer toegang tot ons volle bewustzijn en ons volle elektromagnetishe potentiaal (onze Chi, levensenergie, innerlijk licht, liefde …). Een expressie daarvan (naast telepathie bijvoorbeeld) is ons vermogen om de fysieke realiteit te kunnen ZIEN terwijl we een lichtdicht masker dragen. Met dit ‘heldere zicht’ kunnen we een boek lezen, puzzels maken, door een ruimte lopen zonder obstakels te raken terwijl we een verduisterend masker dragen. De kinderen laten het ons zien: https://youtu.be/gKGKWnHKclE

Ons ‘vergeten’ vermogen tot directe waarneming is een natuurlijk menselijk vermogen dat we allemaal, jong en oud, in ons dragen. Het is een expressie van ons non-lokale bewustzijn, het licht dat we in wezen werkelijk zijn.

Kinderen kunnen hun heldere zicht vrij gemakkelijk ervaren omdat hun brein nog aardig werkt zoals het de bedoeling is: in balans. Voor ons volwassenen is het een uitnodiging tot heling en ont-spanning van alle belemmerende overtuigingen die we in ons leven opdeden en het laten verzachten van onze overmatig actief geworden linker hersenhelft (ratio) zodat onze rechter hersenhelft haar bedoelde plaats weer kan innemen. Wij mogen ons de kunst van het ‘onbevangen ervaren’ en speels onderzoek weer herinneren. De kinderen zijn daarin onze leraren!

“You might say God was fair to children, he gave them the power to believe in themselves without any doubt, making it easy to tap into their full potential.” – Frank Elaridi

Mijn naam is Iris Huizing. Ik ben moeder van vier prachtige kinderen en binnen de leergemeenschap Metaal Kathedraal begeleid ik kinderen bij het her-ont-dekken en ervaren van hun heldere zicht. Samen met Patrick Botte en Dan Winter doe ik EEG onderzoek naar ons ware potentieel. In deze lezing vertel ik daar meer over https://www.youtube.com/watch?v=wIeCWBqEWI8.

Een direct merkbaar gevolg van het terugvinden van ons licht is dat we terugveren in kracht en balans: onze intuïtie en creativiteit worden weer meer voelbaar, we worden empathischer, emotioneel-sociaal stabieler, ons geheugen wordt weer scherper en onze cognitieve functies nemen weer toe. We kunnen patronen sneller herkennen en ervaren een krachtige innerlijke autoriteit. We keren kortom terug naar ons natuurlijke staat.

Herstelde heelheid op aarde

Met het terugvinden van onze natuurlijke balans ligt de weg terug naar heelheid in de wereld voor ons open. Een wereld waarin, onderweg ernaar toe onze ego-identificaties meer en meer zullen oplossen en als vanzelf wegvallen doordat wij zelf weer in balans raken. Je zou kunnen zeggen dat we aan het ontwaken zijn. Dat de mens weer opstaat. In haar volle licht.

Wanneer onze hersenen weer goed samenwerken en we weer in contact zijn met ons hart kunnen onze emoties weer in balans komen met ons denken, weten, voelen en handelen. We kunnen ons weer beter afstemmen op en laten leiden door onze intuïtie en gaan de wereld weer van binnen naar buiten ervaren. Minder vatbaar voor verleidingen, misleidingen, manipulaties of dominantie omdat we vanuit een sterk onderscheidingsvermogen waarlijkheid van onwaarlijkheid kunnen onderscheiden. Zowel in ons Zelf als in de wereld om ons heen. We krijgen letterlijk (weer) helder zicht!

WORKSHOPDAG

Tijdens deze dag deel ik mijn inzichten over wat in mijn ogen belangrijk is bij de begeleiding van kinderen van alle leeftijden 😉 bij het ervaren van hun licht en bied ik een praktische handvaten gebaseerd op de informatie en inzichten die ik heb opgedaan via verschillende leerscholen en methodieken. Ook duiken we in de directe ervaring en oefenen we spelenderwijs met de maskers en onze intuïtie.

Over mijn pad tot dit werk: in 2018 ben ik opgeleid tot trainer van het ICU Awareness Programma van www.icuacademy.co.uk, ook in 2018 volgde ik een volwassenen training bij www.SehenOhneAugen.de (Infovision methode) en begin 2020 nam ik deel aan een trainers cursus voor de Superhero training van Matthew Chan in Maleisië. Hiernaast heb ik veel geleerd van mijn eigen ervaringen in het begeleiden van kinderen, een uitvoerige (internet)studie en bovenal het EEG onderzoek dat ik samen met Dan Winter en Patrick Botte onderneem.

Aan het eind van de dag heb je kennis gemaakt met je eigen Licht, begrijp je de principes van heelheid en ben je toegerust om jezelf en ook anderen in hun ont-dekkingsreis te begeleiden en samen verder op avontuur te gaan. 

Praktisch

De workshop vindt plaats van 10.00 – 17.00  uur in een fijne binnenruimte en op het mooie landgoed van Metaal Kathedraal.

De kostenbijdrage is 150 euro per persoon. Hierin is een verduisterend masker en het ondersteunende cursusmateriaal, lunch, koffie, thee en vitaal water inbegrepen èn je ondersteunt de groei van de leergemeenschap!

Inschrijven

Wil je deelnemen? Stuur mij svp een mailtje via alchemist@metaalkathedraal.nl en geef daarbij aan welke workshopdatum het betreft.

10.00 - 17.00
'De her-ont-dekking van ons Heldere Zicht' - Kennismaking/Inzicht/Ervaringsdag
01/06/2024
‘De her-ont-dekking van ons Heldere Zicht’ – Kennismaking/Inzicht/Ervaringsdag
Een inzicht-, ervarings-, speel en verwonderdag voor (jong) volwassenen die het Licht in zichzelf willen terugvinden en/of anderen hierbij willen ondersteunen. Met inzichten in de principes van spaceholding en in de wetenschap over ons natuurlijke vermogen om met ons bewustzijn direct waar te kunnen nemen, zonder onze ogen. We zijn...
/ 10.00 - 17.00
 
   
Didgeridoo Learning Day 2024
02/06/2024

Professioneel didgeridoo artiest Lies Beijerinck (DidgeMama.com) & gepassioneerd didgeridoo speler en leraar Jeroen van der Sluis (DidgeJerome.com) organiseren op zondag 2 juni weer (na het succes van 2023) een all-inclusive didgeridoo dag. Een dag waar elk type speler welkom is voor het aanleren of verfijnen van zijn of haar didgeridoo vaardigheden. 

De kans om je een gehele dag onder te laten dompelen in een unieke ruimte (De Dome) en exclusieve setting met maximaal 15 deelnemers. Of je nu een absolute beginner bent of de meest gevorderde didgeridoo speler. Hier kom je verder.

 

English version below

 

Voor wie?

 • De absolute beginner krijgt de mogelijkheid om vanaf nul alles in één keer goed aan te leren.
 • De licht ervaren speler leert verfijnen en doorgroeien.
 • De gevorderde speler leert perfectie en spiercontrole. 

 

Bijdrage

 € 185,00 Inclusief:

 • 21% btw
 • Parkeren
 • Koffie thee water
 • Vegetarische lunch (maaltijdsalade en broodjes)
 • Gebruik didgeridoo’s (gehele dag eigen materiaal)
 • Tickets uitsluitend via Hipsy (zie links bovenaan en onderaan deze pagina)

“Nog nooit heb je zoveel kunnen leren op één dag!”

 

 

Het programma

Een eigen didgeridoo is niet vereist. 

Per persoon zijn er twee verschillende didgeridoo’s beschikbaar (Teak hout en een slide didge Didgeribone) die je ook de gehele dag tot je beschikking staan met je eigen naam erop. Ook is er een voor beginners een oefen buis beschikbaar om de basistoon snel aan te leren. Heb je een eigen didgeridoo? Neem hem zeker mee.

 

Ochtend programma (10.00 – 13.00 uur)

Deel 1: Basis technieken

 • Beginners: De basistonen leren spelen op de juiste manier, om in de middag dieper te kunnen gaan.
 • Gevorderden: Verfijnen en perfectioneren, zodat meer geavanceerde technieken na de lunch mogelijk zijn.

Deel 2: Circulaire ademhaling

 • Beginners: Introductie; hoe werkt het en hoe gebruik je deze ademhaling bij het didgeridoo spelen?
 • Gevorderden: Verdieping en verfijning. Veel aandacht voor de tong en juiste buik-ademhaling en gebruik van middenrif.

Lunch (13.00 – 14.00 uur)

 

Middag programma (14.00 – 17.00 uur)

Beginners krijgen de mogelijkheid om wat langer bezig te zijn met wat er in de morgen is behandeld. Zoals tong-wang technieken, lippen, kaak en adem onderdelen.

Gevorderden gaan in de middag in op de isolaties van verschillen spieren die belangrijk zijn voor het didgeridoo spel. Om dingen apart te laten werken of juist door samenwerking van bepaalde spierengroepen. Waardoor je bijvoorbeeld een dubbele wobble kunt spelen of een inadem tooth.

 

Bijzonderheden

 • Inloop vanaf 9.30 uur (we starten om 10.00 uur)
 • Er zijn stoelen aanwezig, maar het kan ook fijn zijn om zittend vanaf de grond te spelen. Heb je een eigen stoeltje of kussentje om goed op de grond te zitten? Neem deze gerust mee.
 • Verder is het fijn om je eigen waterfles mee te nemen.
 • Een goed humeur en open staan om te leren is alles wat je verder mee hoeft te nemen. Voor de rest wordt gezorgd.
 • Na afloop is er eventueel de mogelijkheid zelf een didgeridoo aan te schaffen.

 

Hieronder de promo video van de Didgeridoo Learning Day 2023. Een nieuwe video volgt.

 


 

English version

Professional didgeridoo artist Lies Beijerinck (DidgeMama.com) and passionate didgeridoo player and teacher Jeroen van der Sluis (DidgeJerome.com) are organizing an all-inclusive didgeridoo day on Sunday, June 2nd. This is a day where every level of didgeridoo player is welcome to learn and refine their skills.

This day-long event is an opportunity to fully immerse yourself in the didgeridoo. In a unique venue (De Dome) and exclusive setting with maximum of 15 participants. Whether you are an absolute beginner or the most advanced player. You’ll come out of the day with new skills and knowledge.

 

Who is it for?

 • Absolute beginners who want to learn everything from scratch.
 • Slightly experienced players who want to refine and grow.
 • Advanced players who want to perfect their skills and muscle control.

 

Contribution

€185.00 Including:

 • 21% VAT
 • Parking
 • Coffee, tea, water
 • Vegetarian lunch (meal salad and sandwiches)
 • Use of didgeridoos (own material available throughout the day)
 • Tickets exclusively available via Hipsy (see link at the top and bottom of this page)

 

“You’ve never been able to learn so much in one day!”

 

 

Program

An own didgeridoo is not required.

Two different didgeridoos (Teak wood and a slide didge Didgeribone) are available per person, which are available to you all day with your own name on them. A practice tube is also available for beginners to quickly learn the basic tone. Do you have your own didgeridoo? Definitely bring it with you.

 

Morning program (10:00 a.m. – 1:00 p.m.)

Part 1: Basic techniques

 • Beginners: Learn to play the basic tones correctly to be able to go deeper in the afternoon.
 • Advanced: Refining and perfecting to make more advanced techniques possible after lunch.

Part 2: Circular breathing

 • Beginners: Introduction; how does it work and how do you use this breathing when playing the didgeridoo?
 • Advanced: Deepening and refining. A lot of attention is paid to the tongue and proper abdominal breathing and use of the diaphragm.

 

Lunch (1:00 p.m. – 2:00 p.m.)

 

Afternoon program (2:00 p.m. – 5:00 p.m.)

Beginners get the opportunity to spend more time on what was covered in the morning, such as tongue-cheek techniques, lips, jaw, and breathing components.

Advanced players will focus on the isolations of different muscles that are important for didgeridoo playing. This allows you, for example, to play a double wobble or an inhaled tooth by making certain muscle groups work separately or in cooperation.

 

Special features

 • Doors open at 9:30 a.m. (we start at 10:00 a.m.)
 • Chairs are available, but it can also be nice to play while sitting on the ground. Do you have your own chair or cushion to sit comfortably on the ground? Feel free to bring it.
 • It’s also nice to bring your own water bottle.
 • A good mood and openness to learning is all you need to bring. Everything else is provided.
 • Afterwards, there is the possibility to purchase a didgeridoo yourself.
Tickets / Metaal Kathedraal / 10.00 - 17.00
Didgeridoo Learning Day 2024
02/06/2024
Didgeridoo Learning Day 2024
Professioneel didgeridoo artiest Lies Beijerinck (DidgeMama.com) & gepassioneerd didgeridoo speler en leraar Jeroen van der Sluis (DidgeJerome.com) organiseren op zondag 2 juni weer (na het succes van 2023) een all-inclusive didgeridoo dag. Een dag waar elk type speler welkom is voor het aanleren of verfijnen van zijn of haar didgeridoo...
/ Metaal Kathedraal / 10.00 - 17.00
 
   
De Magie van het Hart
07/06/2024

Ontdek de magie van je hart en je hartintelligentie in deze 4 uur durende workshop met Dana Schaferova, gebaseerd op HeartMath.

Wist je dat ons hart een elektromagnetisch veld produceert dat niet alleen onze gezondheid beïnvloedt, maar ook de mensen om ons heen? Verschillende emotionele toestanden genereren verschillende hartpatronen, die ons elektromagnetische veld beïnvloeden. Ontdek de diepe verbinding tussen hart, geest en welzijn tijdens onze inspirerende workshop op vrijdagmiddag 7 juni.

Leer hoe je stress vermindert, je innerlijke balans herstelt en snel beter in je vel zit. Ontdek de kracht van je hartcoherentie en intuïtie om tot je innerlijke kern te komen en met meer vertrouwen en veerkracht uitdagingen aan te gaan. Intuïtie gaat over spontaan ‘weten’, de manier waarop je onbewuste boodschappen doorgeeft aan het bewuste. Het helpt je onder meer om op een goede manier met anderen om te gaan, gevaar in te schatten, beslissingen te nemen, oplossingen te bedenken, complexe situaties te overzien, creatief te zijn en visie te ontwikkelen.

Profiteer van de mogelijkheid om je HRV en coherentie te laten meten, waardoor je bewuster wordt van je lichamelijke en emotionele reacties.

*Door te meten, krijg je inzicht in wat er in je lichaam gebeurt. Op het scherm zie je real-time resultaten, waardoor je direct leert hoe je hier zelf meer invloed op kunt uitoefenen.

Prijs: €100 excl. btw

Let op! Tickets zijn verkrijgbaar tot 7 dagen voor aanvang van het evenement.

Voor meer informatie en vragen kunt u terecht op: https://www.mindsetsolutions.nl

“In slechts vijf minuten liefdevolle en compassievolle gevoelens ervaren, terwijl je je op je hart richt, boost je je immuunsysteem wel tot zes uur lang.”

Tickets / Metaal Kathedraal / 13.00 - 17.00
De Magie van het Hart
07/06/2024
De Magie van het Hart
Ontdek de magie van je hart en je hartintelligentie in deze 4 uur durende workshop met Dana Schaferova, gebaseerd op HeartMath. Wist je dat ons hart een elektromagnetisch veld produceert dat niet alleen onze gezondheid beïnvloedt, maar ook de mensen om ons heen? Verschillende emotionele toestanden genereren verschillende hartpatronen, die...
/ Metaal Kathedraal / 13.00 - 17.00
 
   
(Ver)ken je Voedselbos met chef Mari van Kasvio
09/06/2024

Stap voor stap gaan we samen het voedselbos leren kennen met behulp van verschillende experts. Op 9 juni nodigt chef Mari Pitkänen van Kasvio jullie uit om samen te leren over wildpluk in alledaagse recepten. Samen met Mari ga je eerst de wijk in om te plukken en daarna heeft ze een aantal bereidingen uit haar restaurant Kasvio om te proeven en te ervaren wat je alledaags met je wildpluk zou kunnen doen.

Waar: verzamelen bij Kasvio
Wanneer: 9 juni
Tijd: 14:30 – 15:30
Bijdrage: €5
Tickets: metaalkathedraal.nl/tickets
Meenemen: telefoon en/of notitieboekje, leeg tasje of bakje, evt. plukgids

Tickets / Hele dag
(Ver)ken je Voedselbos met chef Mari van Kasvio
09/06/2024
(Ver)ken je Voedselbos met chef Mari van Kasvio
Stap voor stap gaan we samen het voedselbos leren kennen met behulp van verschillende experts. Op 9 juni nodigt chef Mari Pitkänen van Kasvio jullie uit om samen te leren over wildpluk in alledaagse recepten. Samen met Mari ga je eerst de wijk in om te plukken en daarna heeft...
/ Hele dag
 
   
'De her-ont-dekking van ons Heldere Zicht' - Kennismaking/Inzicht/Ervaringsdag
15/06/2024

Een inzicht-, ervarings-, speel en verwonderdag voor (jong) volwassenen die het Licht in zichzelf willen terugvinden en/of anderen hierbij willen ondersteunen. Met inzichten in de principes van spaceholding en in de wetenschap over ons natuurlijke vermogen om met ons bewustzijn direct waar te kunnen nemen, zonder onze ogen.

We zijn het licht waar we op wachten. We hoeven het ons alleen maar te her-inneren.

TERUG BIJ ZINNEN

Wanneer we ons brein weer in balans brengen en ons afstemmen op de wijsheid van ons hart en onze innerlijke leider (intuïtie) krijgen we weer toegang tot ons volle bewustzijn en ons volle elektromagnetishe potentiaal (onze Chi, levensenergie, innerlijk licht, liefde …). Een expressie daarvan (naast telepathie bijvoorbeeld) is ons vermogen om de fysieke realiteit te kunnen ZIEN terwijl we een lichtdicht masker dragen. Met dit ‘heldere zicht’ kunnen we een boek lezen, puzzels maken, door een ruimte lopen zonder obstakels te raken terwijl we een verduisterend masker dragen. De kinderen laten het ons zien: https://youtu.be/gKGKWnHKclE

Ons ‘vergeten’ vermogen tot directe waarneming is een natuurlijk menselijk vermogen dat we allemaal, jong en oud, in ons dragen. Het is een expressie van ons non-lokale bewustzijn, het licht dat we in wezen werkelijk zijn.

Kinderen kunnen hun heldere zicht vrij gemakkelijk ervaren omdat hun brein nog aardig werkt zoals het de bedoeling is: in balans. Voor ons volwassenen is het een uitnodiging tot heling en ont-spanning van alle belemmerende overtuigingen die we in ons leven opdeden en het laten verzachten van onze overmatig actief geworden linker hersenhelft (ratio) zodat onze rechter hersenhelft haar bedoelde plaats weer kan innemen. Wij mogen ons de kunst van het ‘onbevangen ervaren’ en speels onderzoek weer herinneren. De kinderen zijn daarin onze leraren!

“You might say God was fair to children, he gave them the power to believe in themselves without any doubt, making it easy to tap into their full potential.” – Frank Elaridi

Mijn naam is Iris Huizing. Ik ben moeder van vier prachtige kinderen en binnen de leergemeenschap Metaal Kathedraal begeleid ik kinderen bij het her-ont-dekken en ervaren van hun heldere zicht. Samen met Patrick Botte en Dan Winter doe ik EEG onderzoek naar ons ware potentieel. In deze lezing vertel ik daar meer over https://www.youtube.com/watch?v=wIeCWBqEWI8.

Een direct merkbaar gevolg van het terugvinden van ons licht is dat we terugveren in kracht en balans: onze intuïtie en creativiteit worden weer meer voelbaar, we worden empathischer, emotioneel-sociaal stabieler, ons geheugen wordt weer scherper en onze cognitieve functies nemen weer toe. We kunnen patronen sneller herkennen en ervaren een krachtige innerlijke autoriteit. We keren kortom terug naar ons natuurlijke staat.

Herstelde heelheid op aarde

Met het terugvinden van onze natuurlijke balans ligt de weg terug naar heelheid in de wereld voor ons open. Een wereld waarin, onderweg ernaar toe onze ego-identificaties meer en meer zullen oplossen en als vanzelf wegvallen doordat wij zelf weer in balans raken. Je zou kunnen zeggen dat we aan het ontwaken zijn. Dat de mens weer opstaat. In haar volle licht.

Wanneer onze hersenen weer goed samenwerken en we weer in contact zijn met ons hart kunnen onze emoties weer in balans komen met ons denken, weten, voelen en handelen. We kunnen ons weer beter afstemmen op en laten leiden door onze intuïtie en gaan de wereld weer van binnen naar buiten ervaren. Minder vatbaar voor verleidingen, misleidingen, manipulaties of dominantie omdat we vanuit een sterk onderscheidingsvermogen waarlijkheid van onwaarlijkheid kunnen onderscheiden. Zowel in ons Zelf als in de wereld om ons heen. We krijgen letterlijk (weer) helder zicht!

WORKSHOPDAG

Tijdens deze dag deel ik mijn inzichten over wat in mijn ogen belangrijk is bij de begeleiding van kinderen van alle leeftijden 😉 bij het ervaren van hun licht en bied ik een praktische handvaten gebaseerd op de informatie en inzichten die ik heb opgedaan via verschillende leerscholen en methodieken. Ook duiken we in de directe ervaring en oefenen we spelenderwijs met de maskers en onze intuïtie.

Over mijn pad tot dit werk: in 2018 ben ik opgeleid tot trainer van het ICU Awareness Programma van www.icuacademy.co.uk, ook in 2018 volgde ik een volwassenen training bij www.SehenOhneAugen.de (Infovision methode) en begin 2020 nam ik deel aan een trainers cursus voor de Superhero training van Matthew Chan in Maleisië. Hiernaast heb ik veel geleerd van mijn eigen ervaringen in het begeleiden van kinderen, een uitvoerige (internet)studie en bovenal het EEG onderzoek dat ik samen met Dan Winter en Patrick Botte onderneem.

Aan het eind van de dag heb je kennis gemaakt met je eigen Licht, begrijp je de principes van heelheid en ben je toegerust om jezelf en ook anderen in hun ont-dekkingsreis te begeleiden en samen verder op avontuur te gaan. 

Praktisch

De workshop vindt plaats van 10.00 – 17.00  uur in een fijne binnenruimte en op het mooie landgoed van Metaal Kathedraal.

De kostenbijdrage is 150 euro per persoon. Hierin is een verduisterend masker en het ondersteunende cursusmateriaal, lunch, koffie, thee en vitaal water inbegrepen èn je ondersteunt de groei van de leergemeenschap!

Inschrijven

Wil je deelnemen? Stuur mij svp een mailtje via alchemist@metaalkathedraal.nl en geef daarbij aan welke workshopdatum het betreft.

10.00 - 17.00
'De her-ont-dekking van ons Heldere Zicht' - Kennismaking/Inzicht/Ervaringsdag
15/06/2024
‘De her-ont-dekking van ons Heldere Zicht’ – Kennismaking/Inzicht/Ervaringsdag
Een inzicht-, ervarings-, speel en verwonderdag voor (jong) volwassenen die het Licht in zichzelf willen terugvinden en/of anderen hierbij willen ondersteunen. Met inzichten in de principes van spaceholding en in de wetenschap over ons natuurlijke vermogen om met ons bewustzijn direct waar te kunnen nemen, zonder onze ogen. We zijn...
/ 10.00 - 17.00
 
   
Jam maken met Buur Joost
15/06/2024

In juni is het bessenseizoen volop gaande en dat betekent natuurlijk jam. En wat is er leuker dan jam maken uit eigen wijk? Samen jam maken uit eigen wijk! Of je nu een doorgewinterde jam-maker bent of je het nog nooit hebt gedaan, kom lekker mee doen en ga naar huis met heerlijke verse jam zoals je die nog nooit hebt geproefd. We verzamelen in de buitenkeuken op het landgoed van de Metaal Kathedraal met onze lege potjes. Daarna gaan we samen plukken en onze oogst verwerken tot jam onder begeleiding van jullie eigen Buurman Joost en dan gaan jullie met volle potjes weer naar huis.

Waar? Buitenkeuken Metaal Kathedraal & Rijnvliet
Wanneer? Zaterdag 15 juni
Hoe laat? 14:00
Meenemen: lege potjes, een schone theedoek en een leeg bakje/tasje voor het plukken
Bijdrage: €3,50*
Tickets: metaalkathedraal.nl/tickets

*de standaardprijs is 3,50€ maar zit je even krap bij kas, dan is dat geen probleem en draag je bij wat je zelf kan en wil bijdragen: niets/koekje bij de koffie/€1/etc. Schrijf je in door een mail te sturen naar voedselboswachter@metaalkathedraal.nl. Je mag er ook voor kiezen om (deels) voor een ander te betalen om te zorgen dat iedereen mee kan doen.

Tickets / 14.00 - 16.00
Jam maken met Buur Joost
15/06/2024
Jam maken met Buur Joost
In juni is het bessenseizoen volop gaande en dat betekent natuurlijk jam. En wat is er leuker dan jam maken uit eigen wijk? Samen jam maken uit eigen wijk! Of je nu een doorgewinterde jam-maker bent of je het nog nooit hebt gedaan, kom lekker mee doen en ga naar...
/ 14.00 - 16.00
 
   
'De her-ont-dekking van ons Heldere Zicht' - Kennismaking/Inzicht/Ervaringsdag
29/06/2024

Een inzicht-, ervarings-, speel en verwonderdag voor (jong) volwassenen die het Licht in zichzelf willen terugvinden en/of anderen hierbij willen ondersteunen. Met inzichten in de principes van spaceholding en in de wetenschap over ons natuurlijke vermogen om met ons bewustzijn direct waar te kunnen nemen, zonder onze ogen.

We zijn het licht waar we op wachten. We hoeven het ons alleen maar te her-inneren.

TERUG BIJ ZINNEN

Wanneer we ons brein weer in balans brengen en ons afstemmen op de wijsheid van ons hart en onze innerlijke leider (intuïtie) krijgen we weer toegang tot ons volle bewustzijn en ons volle elektromagnetishe potentiaal (onze Chi, levensenergie, innerlijk licht, liefde …). Een expressie daarvan (naast telepathie bijvoorbeeld) is ons vermogen om de fysieke realiteit te kunnen ZIEN terwijl we een lichtdicht masker dragen. Met dit ‘heldere zicht’ kunnen we een boek lezen, puzzels maken, door een ruimte lopen zonder obstakels te raken terwijl we een verduisterend masker dragen. De kinderen laten het ons zien: https://youtu.be/gKGKWnHKclE

Ons ‘vergeten’ vermogen tot directe waarneming is een natuurlijk menselijk vermogen dat we allemaal, jong en oud, in ons dragen. Het is een expressie van ons non-lokale bewustzijn, het licht dat we in wezen werkelijk zijn.

Kinderen kunnen hun heldere zicht vrij gemakkelijk ervaren omdat hun brein nog aardig werkt zoals het de bedoeling is: in balans. Voor ons volwassenen is het een uitnodiging tot heling en ont-spanning van alle belemmerende overtuigingen die we in ons leven opdeden en het laten verzachten van onze overmatig actief geworden linker hersenhelft (ratio) zodat onze rechter hersenhelft haar bedoelde plaats weer kan innemen. Wij mogen ons de kunst van het ‘onbevangen ervaren’ en speels onderzoek weer herinneren. De kinderen zijn daarin onze leraren!

“You might say God was fair to children, he gave them the power to believe in themselves without any doubt, making it easy to tap into their full potential.” – Frank Elaridi

Mijn naam is Iris Huizing. Ik ben moeder van vier prachtige kinderen en binnen de leergemeenschap Metaal Kathedraal begeleid ik kinderen bij het her-ont-dekken en ervaren van hun heldere zicht. Samen met Patrick Botte en Dan Winter doe ik EEG onderzoek naar ons ware potentieel. In deze lezing vertel ik daar meer over https://www.youtube.com/watch?v=wIeCWBqEWI8.

Een direct merkbaar gevolg van het terugvinden van ons licht is dat we terugveren in kracht en balans: onze intuïtie en creativiteit worden weer meer voelbaar, we worden empathischer, emotioneel-sociaal stabieler, ons geheugen wordt weer scherper en onze cognitieve functies nemen weer toe. We kunnen patronen sneller herkennen en ervaren een krachtige innerlijke autoriteit. We keren kortom terug naar ons natuurlijke staat.

Herstelde heelheid op aarde

Met het terugvinden van onze natuurlijke balans ligt de weg terug naar heelheid in de wereld voor ons open. Een wereld waarin, onderweg ernaar toe onze ego-identificaties meer en meer zullen oplossen en als vanzelf wegvallen doordat wij zelf weer in balans raken. Je zou kunnen zeggen dat we aan het ontwaken zijn. Dat de mens weer opstaat. In haar volle licht.

Wanneer onze hersenen weer goed samenwerken en we weer in contact zijn met ons hart kunnen onze emoties weer in balans komen met ons denken, weten, voelen en handelen. We kunnen ons weer beter afstemmen op en laten leiden door onze intuïtie en gaan de wereld weer van binnen naar buiten ervaren. Minder vatbaar voor verleidingen, misleidingen, manipulaties of dominantie omdat we vanuit een sterk onderscheidingsvermogen waarlijkheid van onwaarlijkheid kunnen onderscheiden. Zowel in ons Zelf als in de wereld om ons heen. We krijgen letterlijk (weer) helder zicht!

WORKSHOPDAG

Tijdens deze dag deel ik mijn inzichten over wat in mijn ogen belangrijk is bij de begeleiding van kinderen van alle leeftijden 😉 bij het ervaren van hun licht en bied ik een praktische handvaten gebaseerd op de informatie en inzichten die ik heb opgedaan via verschillende leerscholen en methodieken. Ook duiken we in de directe ervaring en oefenen we spelenderwijs met de maskers en onze intuïtie.

Over mijn pad tot dit werk: in 2018 ben ik opgeleid tot trainer van het ICU Awareness Programma van www.icuacademy.co.uk, ook in 2018 volgde ik een volwassenen training bij www.SehenOhneAugen.de (Infovision methode) en begin 2020 nam ik deel aan een trainers cursus voor de Superhero training van Matthew Chan in Maleisië. Hiernaast heb ik veel geleerd van mijn eigen ervaringen in het begeleiden van kinderen, een uitvoerige (internet)studie en bovenal het EEG onderzoek dat ik samen met Dan Winter en Patrick Botte onderneem.

Aan het eind van de dag heb je kennis gemaakt met je eigen Licht, begrijp je de principes van heelheid en ben je toegerust om jezelf en ook anderen in hun ont-dekkingsreis te begeleiden en samen verder op avontuur te gaan. 

Praktisch

De workshop vindt plaats van 10.00 – 17.00  uur in een fijne binnenruimte en op het mooie landgoed van Metaal Kathedraal.

De kostenbijdrage is 150 euro per persoon. Hierin is een verduisterend masker en het ondersteunende cursusmateriaal, lunch, koffie, thee en vitaal water inbegrepen èn je ondersteunt de groei van de leergemeenschap!

Inschrijven

Wil je deelnemen? Stuur mij svp een mailtje via alchemist@metaalkathedraal.nl en geef daarbij aan welke workshopdatum het betreft.

10.00 - 17.00
'De her-ont-dekking van ons Heldere Zicht' - Kennismaking/Inzicht/Ervaringsdag
29/06/2024
‘De her-ont-dekking van ons Heldere Zicht’ – Kennismaking/Inzicht/Ervaringsdag
Een inzicht-, ervarings-, speel en verwonderdag voor (jong) volwassenen die het Licht in zichzelf willen terugvinden en/of anderen hierbij willen ondersteunen. Met inzichten in de principes van spaceholding en in de wetenschap over ons natuurlijke vermogen om met ons bewustzijn direct waar te kunnen nemen, zonder onze ogen. We zijn...
/ 10.00 - 17.00
 
   
Wormenhotel maken met de Compostacademie
29/06/2024

Bijna 40% van wat we in de vuilnisbak gooien is vrij eenvoudig zelf om te zetten naar prachtige compost, ook als je geen tuin hebt! Expert Peter Jan Brouwer van de Compostacademie komt ons niet alleen leren over compost, maar ook begeleiden bij het maken van een eenvoudig wormenhotel. Met je zelfgemaakte wormenhotel kun je meteen thuis aan de slag met het maken van compost van zeer hoge kwaliteit. Wat zullen jouw (tuin)planten blij zijn!

Voor het maken van het normenhotel moet je zelf drie gelijke emmertjes meenemen die in elkaar kunnen schuiven (10L of meer) Peter Jan zorgt voor de wormen, startmateriaal en gereedschap.

Waar: Landgoed achter Metaal Kathedraal
Wanneer: Zaterdag 29 juni
Tijd: 13:00 tot +/- 14:30
Meenemen: drie gelijke emmertjes van 10L of meer + eventueel een accuboormachine
Bijdrage: €25 of betaal-wat-je-kunt of betaal-voor-een-ander*
Tickets: metaalkathedraal.nl/tickets
Voor: alle leeftijden, kinderen onder graag onder begeleiding

*de standaardprijs is 25€ maar zit je even krap bij kas, dan is dat geen probleem en draag je bij wat je zelf wil bijdragen (niets/koekje bij de koffie/€5/etc.). Kan je meer bijdragen dan is dat ook erg welkom! Je mag er ook voor kiezen om voor een ander te betalen om te zorgen dat iedereen mee kan doen.

Tickets / 13.00 - 14.30
Wormenhotel maken met de Compostacademie
29/06/2024
Wormenhotel maken met de Compostacademie
Bijna 40% van wat we in de vuilnisbak gooien is vrij eenvoudig zelf om te zetten naar prachtige compost, ook als je geen tuin hebt! Expert Peter Jan Brouwer van de Compostacademie komt ons niet alleen leren over compost, maar ook begeleiden bij het maken van een eenvoudig wormenhotel. Met...
/ 13.00 - 14.30
 
   
(Ver)ken je Voedselbos: Shipovalaan en Persimoenstraat
04/07/2024

Stap voor stap gaan we samen het voedselbos leren kennen met behulp van verschillende experts. Op 9 mei komt voedselboswachter Sarah Lugthart ons begeleiden door de Shipovalaan en Persimoenstraat om te leren wat er elke hoek van onze mooie voedselboswijk specifiek groeit. Per keer leren we een paar planten echt goed kennen.

Waar: verzamelen bij speeltuin Shipovapad
Wanneer: 4 juli
Tijd: 19:45 – 20:45
Bijdrage: €5 of betaal-wat-je-kunt of betaal-voor-een-ander*
Tickets: metaalkathedraal.nl/tickets
Meenemen: telefoon en/of notitieboekje, leeg tasje of bakje, evt. plukgids

*de standaardprijs is 5€ maar zit je even krap bij kas, dan is dat geen probleem en draag je bij wat je zelf kan en wil bijdragen: niets/koekje bij de koffie/€2/etc. Schrijf je in door een mail te sturen naar voedselboswachter@metaalkathedraal.nl. Je mag er ook voor kiezen om (deels) voor een ander te betalen om te zorgen dat iedereen mee kan doen.

Tickets / 19.45 - 20.45
(Ver)ken je Voedselbos: Shipovalaan en Persimoenstraat
04/07/2024
(Ver)ken je Voedselbos: Shipovalaan en Persimoenstraat
Stap voor stap gaan we samen het voedselbos leren kennen met behulp van verschillende experts. Op 9 mei komt voedselboswachter Sarah Lugthart ons begeleiden door de Shipovalaan en Persimoenstraat om te leren wat er elke hoek van onze mooie voedselboswijk specifiek groeit. Per keer leren we een paar planten echt...
/ 19.45 - 20.45
 
   
Inmaken met Buur Silvia
07/07/2024

In juli is het voedselbos in volle glorie aan het groeien en bloeien en een mooie manier om dat te behouden is inmaken: een kruidige chutney of een frisse zoetzure pickle, het kan allemaal. Of je nu een doorgewinterde inmaker bent of je het nog nooit hebt gedaan, kom lekker mee doen en ga naar huis met potjes vol heerlijkheid. We verzamelen met onze lege potjes in de buitenkeuken met op het landgoed van de Metaal Kathedraal. Daarna gaan we samen plukken en onze oogst inmaken onder begeleiding van jullie eigen Buur Silvia en dan gaan jullie met volle potjes weer naar huis.

Waar: Buitenkeuken Metaal Kathedraal & Rijnvliet
Wanneer: Zondag 7 juli
Tijd: 10:00
Meenemen: lege potjes, een schone theedoek en een leeg bakje/tasje voor het plukken
Bijdrage: volgt
Tickets: volgt

Tickets / 10.00 - 12.00
Inmaken met Buur Silvia
07/07/2024
Inmaken met Buur Silvia
In juli is het voedselbos in volle glorie aan het groeien en bloeien en een mooie manier om dat te behouden is inmaken: een kruidige chutney of een frisse zoetzure pickle, het kan allemaal. Of je nu een doorgewinterde inmaker bent of je het nog nooit hebt gedaan, kom lekker...
/ 10.00 - 12.00
1 2