Ruimte voor Initiatief – Transitielab Duurzaamheid Utrecht

 

Een impressie van Transitielab Utrecht.

Interventies met Artist in Residence Roland van Dierendonck en handreikingen van experts om duurzame initiatieven te steunen in hun initiatief. Een verkenning naar wat nodig is voor verdere groei en bloei van bottom-up duurzaamheidsinitiatieven in de provincie Utrecht.

De bottom-up duurzaamheidsinitiatieven van bewonersgroepen en sociaal ondernemers groeit sterk, in Europa, Nederland en ook in de provincie Utrecht. In onze provincie Utrecht alleen zijn ruim 120 stadslandbouw-initiatieven en ongeveer 50 energie-initiatieven bekend.

Het project is uitgevoerd door ervaren organisaties uit de regio, sociaal ecologische culturele broedplaats Metaal Kathedraal en mede mogelijk gemaakt door de Provincie Utrecht.

Startpunt van de verkenning was het peilen van de behoeften van de bewoners via interviews. In drie bijeenkomsten in Metaal Kathedraal zijn met bewoners de wensen besproken en zijn er onderling ervaringen uitgewisseld. Via creatieve interventies van kunstenaar zijn gezocht naar vernieuwende oplossingen gerealiseerd.

De interventies hebben bijgedragen aan de slagkracht en de zichtbaarheid van de initiatieven, onder andere via een kunstwerk wat samen met een drietal bewonersgroepen op locatie is gemaakt. Op een slotbijeenkomst van het project is met ca. 20 regionale experts van gemeenten en andere ondersteuners gesproken over opties voor aanvullende ondersteuning op de regionale schaal. Deze opties zullen in de komende tijd verder worden uitgewerkt.

Ruimte voor Initiatief – Transitielab Duurzaamheid Utrecht is een samenwerking tussen Provincie Utrecht en Metaal Kathedraal. Interventies met Artist in Residence Roland van Dierendonck.