Persbericht: ‘Bouwproject Eco Plaza in Rijnvliet Leidsche Rijn eind 2018 van start’

 

Eind 2018 start de bouw van het nieuwe bouwproject ‘Eco Plaza’; een nieuw ecologisch dorp in Rijnvliet Leidsche Rijn. ‘Eco Plaza’ biedt ruimte voor woningen, kantoren, sportgelegenheid, winkels en natuur. Toekomstige bewoners, ondernemers, investeerders en andere belanghebbenden kunnen tijdens een speciale informatiemiddag op zondag 21 oktober kennisnemen van de plannen en hun mening geven. Naast de projectontwikkelaars en de architect is ook een vertegenwoordiger van de Europese Commissie aanwezig.

Begin 2018 is achter Metaal Kathedraal gestart met het bouwproject in Rijnvliet. Er wordt volop gebouwd. Hoosh Theater en Metaal Kathedraal laten met het theaterproject ‘Eco Plaza, a better world’ tijdens de Duurzame Week 2018 fictie en werkelijkheid door elkaar lopen.

Het verhaal van het theaterproject is complex, maar eenvoudig als volgt samen te vatten: het publiek komt naar een bijeenkomst over het fictieve nieuwbouwproject Eco Plaza, dat vlak achter Metaal Kathedraal gebouwd wordt. Het publiek is als zogenaamd geïnteresseerde bewoner, investeerder of ondernemer aanwezig bij de kick-off van het bouwproject en getuige van een vergadering tussen de acht ondernemers die het initiatief voor dit project genomen hebben. Dit overleg mondt uit in een nachtmerrie waarin iedereen uitsluitend met zichzelf bezig is en de groene idealen volledig uit het oog verloren raken. Een groep jongeren protesteert buiten de vergaderzaal tegen het bouwproject. Volgens hen is het ‘Ego’ Plaza en heeft het niets te doen met Eco.

Makers

Eco Plaza is de nieuwe theatrale belevenis van Hoosh Theater in samenwerking met Metaal

Kathedraal en theatergroep Roerend Goed. Aan de voorstelling doen ruim twintig spelers mee en er zijn verschillende makers bij betrokken (regie, vormgeving, film). Een aantal kleine ondernemingen die bij Metaal Kathedraal en de Duurzame Week betrokken zijn, participeren ook in het theaterproject.

De makers nemen in Eco Plaza de verhouding tussen het ego, de economie en ecologie onder de loep. In deze tijd van welvaart en autonomie; ook wel eens geduid als de tijd van de Dikke Ik, is “What’s in it for me?” een veel gestelde vraag. Een collectief probleem als het milieu wordt dan al snel een dilemma.

Uw mening is belangrijk!

De voorstelling ‘Eco Plaza, a better world’ speelt op zondag 21 oktober om 13.30 uur bij Metaal Kathedraal. Tickets zijn voor €17,50 online te koop bij Metaal Kathedraal via metaalkathedraal.nl. Voor studenten en U-pashouders geldt een gereduceerd tarief.

Foto door Roel Syperda