Leidsche Rijn Connectie: Investeren in cultureel kapitaal in Leidsche Rijn

 

Op 25 mei organiseerde de Leidsche Rijn Connectie een gespreksdiner waarbij door de aanwezigen werd stilgestaan bij de verworvenheden op het gebied van cultuur in Leidsche Rijn van de afgelopen 20 jaar, de kansen die voor het grijpen liggen en de uitdagingen die Leidsche Rijn in de komende jaren te wachten staan. Betrokkenen uit de politiek, de gemeente, het culturele veld, onderwijs, welzijn en bedrijfsleven gingen in gesprek, geïnspireerd door een drietal gastsprekers: Pieter Hooimeijer (hoogleraar Sociale Geografie aan de Universiteit Utrecht), Nathan Rozema (initiator Geldstromen in de wijk in Kanaleneiland) en Paul Feld (bewoner, cultureel ondernemer en voormalig cultureel intendant van Leidsche Rijn).

De avond werd ingeleid met een korte film over het ontstaan van de culturele infrastructuur in Leidsche Rijn in de afgelopen 20 jaar; deze film is via deze link te bekijken: leidscherijnconnectie.nl

Op basis van wat er is ‘opgehaald’ op die avond en de reacties achteraf is onderstaand document samengesteld van wat Leidsche Rijn in de komende jaren te doen staat om de culturele infrastructuur naar een ‘next level’ te brengen.

Klik op onderstaande afbeelding om “LRC; Leidsche Rijn Connectie: Investeren in cultureel kapitaal in Leidsche Rijn” te openen en te lezen.