Huis der gemeente!

 

Aanwijzingsbesluit locaties als huis der gemeente Huwelijk