Geslaagde bijeenkomst Eetbare woonwijk Rijnvliet

 

Beste bewoners en geïnteresseerden! Fijn dat jullie er in groten getale waren op 15 mei!

We hebben een goede bijeenkomst gehad vol positieve reacties waarin we zijn bijgepraat over de ontwikkelingen van Rijnvliet. De bouw vordert langzaam maar gestaag, het beplantingsplan wordt steeds verder uitgewerkt en wordt binnenkort verder in uitvoering gebracht. Ook het gemaal met watergangen zal de komende tijd gereed gemaakt worden. Zie ook https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/bouwen/bouwprojecten/leidsche-rijn/buurten/rijnvliet/

Een verbeterd voorstel

Belangrijkste onderdeel van de avond was natuurlijk de presentatie van Maureen, waarin ze een verbeterd voorstel voor een deel van de wijk heeft gedaan. Een visie op het gebied grenzend aan de Rijksstraatweg waarin ecologie, duurzaamheid, circulair bouwen en wonen de kern vormen. Haar enthousiaste betoog viel in goede aarde bij de aanwezigen. We kunnen state of the art technologie ontwikkelen, testen en gebruiken in dit deel van de wijk, waarin Metaal Kathedraal als aanjager een grote rol kan spelen. Zo kunnen we onze eerdere ambities voor een volledig duurzame wijk verder tot ontwikkeling laten komen.

Download en lees “Metaal Kathedraal -Praktijk Museum voor de circulaire economie en lokale historie“. (PDF)

De visie samen verfijnen

Vanuit de gemeente waren de wijkadviseur voor Rijnvliet, Miriam Hueber, de nieuwe projectleider Els Leibbrand en hoofd-groen Jeroen Schinkels aanwezig. Met het enthousiasme in de zaal kan de gemeente niet anders dan de visie samen met ons verder verfijnen. Hierbij worden we uiteraard gesteund door motie 155 waarin we als voorbeeldproject voor het vernieuwen van de wijkparticipatie zijn aangemerkt. De raad volgt ons project met interesse, waarbij we hen natuurlijk ook de kans bieden om ons te helpen.

De visie gaat over het gebied hieronder aangegeven (blauwe ster). Onderdelen van de visie zijn het tankstation van de toekomt, een geïntegreerde stadslandbouwboerderij, circulaire woonwijk (eco-village), stadslaboratorium, voedselbos en Metaal Kathedraal als praktijk museum voor de historie en circulaire economie. Hierbij willen we benadrukken dat de visie in bijlage een wenkend perspectief is, maar zeker niet als afgerond plan is bedoeld. We hebben over eigendomsgrenzen heen getekend om te tonen wat mogelijk is, maar de haalbaarheid willen we de komende tijd samen met onze adviseurs en de gemeente bepalen op grond van verdere uitwerking. Hierbij zal ook de omvang van de verschillende onderdelen, zoals het tankstation van de toekomst en de stadslandbouw bepaald gaan worden, startend met bestaande kaders en afspraken. Parkeren op de Rijksstraatweg als gevolg van het mogelijk vervallen van de bestaande parkeerfaciliteit voor Metaal Kathedraal is wat ons betreft niet aan de orde, en kan opgelost worden door een duurzame inpassing zoals opgenomen in de gepresenteerde visie.

Wij gaan ervoor!

Tijdens de bijeenkomst hebben jullie al feed-back gegeven en meegedacht, verder inbreng in belangen zijn natuurlijk zeer welkom. We voelen ons op dit moment gesteund door het brede draagvlak van jullie, de bewoners van de Rijksstraatweg, Zandweg en Rijnvliet, zoals we die ervaren hebben tijdens de bijeenkomst. We sturen aan op een verdere uitwerking door de gemeente, in afstemming met de Groene Longen van Rijnvliet. We vragen de gemeente dit aan jullie te presenteren en daarna de verdere planologische procedures hiervoor in gang te zetten. Wij gaan ervoor!

Groet van de Groene Longen van Rijnvliet

Lees meer over de eetbare woonwijk Rijnvliet op eetbarewoonwijkrijnvliet.nl

IMG_5819