De kunst van de kringloop

 

Festival in 2016. Interesse? Meld je aan! 

De culturele broedplaats Metaal Kathedraal trekt jaarlijks ruim 30.000 bezoekers en heeft dagelijks gemiddeld 20 atelierhouders en 100 bezoekers die afvalstromen produceren zoals plastics, voedsel, fecaliën, chemicaliën et cetera. Stap voor stap werkt de Metaal Kathedraal toe naar het realiseren van de circulaire blauwe economie. In oktober wordt er bijvoorbeeld gestart met een off- grid village bestaande uit ateliers met helofytenfilter, waarbij warmte wordt gegenereerd met middels compostering, en biogas van eigen uitwerpselen.

Met “De kunst van de kringloop” wil de Metaal Kathedraal het publiek betrekken bij de afvalstromen. Een interactieve installatie die het publiek uitnodigt om hun eigen afval direct te verwerken tot (nieuwe)grondstof(fen)voor hergebruik. Denk aan Holle Bolle Gijs, ’papier hier.’ Met deze interactieve installatie gaan we nog een aantal stappen verder. De gebruiker verwerkt direct zijn of haar afval tot een nieuwe grondstof voor hergebruik.

Circulaire economie, Open Source, permacultuur, hergebruik, deeleconomie, zelfvoorzienendheid, blauwe economie, bio diversiteit, duurzaamheid, sociale cohesie & social design. Alle ambities van de Metaal Kathedraal komen samen in deze nieuwe interactieve installatie die ontwikkeld wordt in samenwerking met kunstenaars, vormgevers, ingenieurs, technici, uitvinders en industrieel ontwerpers. De installatie wordt een integraal onderdeel van de broedplaats en wordt open source ontwikkeld, zodat iedereen gebruik kan maken van de kennis en deze zelf kan nabouwen, op kleine of grote schaal. Alle informatie zal dan ook publiekelijk worden gedeeld.

De kunst van de kringloop zal grenzen van veel disciplines doorbreken en samen laten werken. Dit doen we door kunst, vormgeving, technologie, ambacht, creativiteit en biotechniek te combineren. Dat wat al als kennis beschikbaar is wordt natuurlijk direct ingezet. Warmte en biogas genereren middels compostering, koffiedrab voor voedsel en warmte. Maar op autonome wijze plastics, glas en ander afval verwerken, vereist meer inzicht en onderzoek. Bovenstaande mix van technieken en kennis is daarvoor noodzakelijk.


DE KUNST VAN DE KRINGLOOP 2016

MULTI ARTS FESTIVAL bouwt INTERACTIEVE AFVAL VERWERKINGS-INSTALLATIE DIE HET PUBLIEK UITNODIGT OM EIGEN AFVAL DIRECT TE VERWERKEN TOT (NIEUWE ) GRONDSTOFFEN VOOR (HER)GEBRUIK

Peter de Man.com
Interactieve installaties met elektrotechniek en media. Peter kan met zijn technische achtergrond een interactieve laag realiseren die de installatie toegankelijk maakt voor een breed publiek. Daarnaast heeft hij de technische skills om de installatie te voorzien van technische processen om het afval daadwerkelijk om te zetten in grondstoffen.

Fedde ten Berge.nl
Hij is componist, uitvoerend artiest en instrument /
installatiebouwer. Interactiviteit en ruimte spelen een belangrijke rol in zijn werk. Zijn installaties zijn vaak opgebouwd met afvalproducten. Zijn speelse kant en technische kennis realiseert een intrinsieke laag in de installatie. Feddes specialisatie van klanksynthese en kennis van techniek, en algoritmische composities geeft een de mogelijkheid om composities en soundscapes te maken als interactieve klanken die gebruikers uitnodigen tot gebruik.

Maranke Spoor
Permacultuur- en natuurprocessenspecialist. Haar technische kennis van de werking van natuur is een essentiële bijdrage om alle afvalstromen te kunnen hergebruiken op natuurlijke wijze.

Chris Hoyer
Een permacultuur specialist in de werking van bacteriën, natuurlijke composteringsprocessen, chinampa’s, voedselbossen en permacultuur. Zijn ervaring in low-tech oplossingen en biospecialisme zorgen voor het toepassen van de juiste processen in de installatie. Chris streeft altijd naar Open Source, en om ingewikkelde processen toegankelijk en bruikbaar te maken voor een breed publiek.

Maureen Baas.com
Theatermaker en specialist in publieksinterventies. Haar bijdrage zorgt voor humor en gebruikers interactiviteit. Haar jarenlange ervaring als straatartiest draagt bij aan de theatraliteit en gebruikersvriendelijkheid van de installatie. Daarnaast is haar passie voor blauwe en circulaire economie een stuwende kracht voor de realisatie van de interactieve installatie

LauradeJong.com
Architect, concept- en ruimtelijk ontwikkelaar. Een scenograaf, interieur architect en ruimtelijk ontwerper die de monumentale uitstraling van de installatie bewaakt en op excentrieke wijze mede vormgeeft.

Ed Schulte
fabuloka.com Ed Schulte muzikant en lasser. Circus- en straatartiest die zaken heel toegankelijk maakt voor een groot publiek. In theatrale en letterlijke zin. Hij kan erg goed ideeën uitvoeren in staal. Hij is praktische bouwer en begrijpt hoe je werk gebruiksvriendelijk en interactief kan maken.

www.behance.net/Leffe goldstein
Grafisch ontwerper en beeldmaker Ed van Oosterhout. Een getalenteerd grafisch designer die beeldend 3D signing kan maken en op sublieme wijze helderheid kan verschaffen aan de gebruiker over alle processen die hierin plaatsvinden. Hij kan het verhaal wat we vertellen visualiseren als grafisch ontwerper.

sandergrooten.nl
Vormgever . Een geëngageerde kunstenaar en industrieel vormgever die altijd denkt vanuit hergebruik. Deze installatie daagt Sander uit verder de diepte in te gaan in de processen van upcycling en zijn kennis van de recycling processen om te zetten in een gebruikersvriendelijke machine. En zodoende om bewustwording te realiseren bij een groot publiek over de waarde van producten en hun grondstoffen.


ENERGIE ONTBIJTJES

We zullen 1 jaar lang iedere maand een energieontbijt realiseren. De eerste twee a drie energie ontbijtjes zullen wij zelf cureren: zowel de uitgenodigde makers, de sprekers als de onderwerpen voor de brainstorm. Daarna zal er een community zijn ontstaan die blijft groeien en zelf steeds experts, ontwerpers, engineers, industriële ontwerpers, makers, wetenschappers, bedrijven en anderen uitnodigt om kennis te delen, aan te haken en ontstane prototypes verder mee te ontwikkelen. Alle ontwerpen zullen ook tijdens het maakproces inzichtelijk worden gemaakt via een website, waar verder kan worden gediscussieerd, bijvoorbeeld op een forum.

Naast deze brainstorms zullen de makers, samen met experts, werken aan haalbare concepten en prototypes. Dit zal uiteindelijk leiden tot Open Source installaties die medio juni 2016 kunnen worden gebouwd en die zoveel mogelijk kostenneutraal zullen zijn of zelfs geld kunnen opleveren.