De Bodem leeft

 

De bodem van Rijvliet gezien door een microscoop

De afgelopen tijd hebben we veel onderzoek gedaan, zowel naar de water kwaliteit als die van de bodem, hierin is het duidelijk geworden dat de kwaliteit op veel verschillende manieren te kort komt, voor de bodem geldt het dat omdat er veel bebouwing heeft plaatsgevonden en er met zware machines is gereden dat een van de belangrijke elementen van de bodem is dat het lucht bevat met grote mate is afgenomen, waardoor de waterhuishouding wordt beinvloed en hierdoor weer het bodemleven.

Naarmate het voedselbos groeit en diversiteit toeneemt, zal ook de kwaliteit van de bodem toenemen, maar wat kunnen wij hierin betekenen?

We hebben nu een redelijk goed basis beeld om de komende jaren te zien of de bodem, lucht en water kwaliteit zal toenemen.

Voor een gezonde leefomgeving worden we als mens uitgenodigd zorg te dragen voor onze directe leefomgeving in allerlei vormen, we hebben dan ook voor ogen met deze basis meting mensen actiever te betrekken en concrete handvaten te geven hoe hier invloed op uit te oefenen, van meer lokaal en duurzaam geproduceerd eten tot aan zelf compost maken of het groeien van een eigen moestuin, op allerlei schalen zijn er manieren om bij te dragen aan een vitalere en plezierige leefomgeving.

De komende tijd zullen we dan ook ons programma richten op het inzichtelijk maken wat voor concrete acties van regeneratie… Doet u ook mee?

Voor meer info over het programma, de laatste updates en evenementen verwijs ik u graag door naar de Eetbare Woonwijk Rijnvliet Website: https://www.eetbarewoonwijkrijnvliet.nl/