Samfaina

 

www.samfaina.nl | info@samfaina.nl

In ieder van ons schuilt een kunstenaar, die mee kan doen aan het realiseren van creatieve projecten. Cultuurbeleving is volgens Samfaina een essentiële basisbehoefte, die zorgt voor vrede, sociale cohesie en intercultureel onderling begrip. Samfaina’s projecten zijn een sociaal experiment en zullen sociaal-culturele vraagstukken naar de oppervlakte brengen door middel van creaties uit de meest onverwachte hoeken.