Artistieke installaties rondom recycling

 

De artistieke installaties brengen recycling en de circulaire economie in de praktijk.

De Kunst van de Kringloop is een project dat verschillende artistieke installaties over recycling en circulaire economie bij elkaar brengt. Onder leiding van kunstenaars, en in samenwerking met industrieel ontwerpers, experts en andere betrokkenen maakt dit project de bezoekers bewust van de verschillende afvalstromen die men produceert en creëert bewustwording over het gebruik en hergebruik van afval.  Er zijn verschillende artistieke (interactieve) installaties die deze bewustwording gaan realiseren.

Biomeiler
Een biomeiler is een grote composthoop waaruit warmte wordt onttrokken die nuttig gebruikt kan worden. Bacteriën breken houtsnippers af tot houtcompost die zeer voedzaam is voor planten. Bij deze omzetting komt veel warmte vrij (tot 60-65  graden) die benut kan worden. Met een warmtewisselaar van kunststof slangen waar water door gepompt wordt kan de warmte getransporteerd worden. Het belangrijkste is natuurlijk dat een biomeiler in een jaar meer dan honderd kuub hoogwaardige houtcompost produceert, die je kunt gebruiken om de grond te verbeteren voor voedselproductie (Bron: Biomeiler.nl).

Op het terrein van de Metaal Kathedraal is een biomeiler gebouwd onder leiding van Stichting Biomeiler , met hulp van geïnteresseerden.

Podium afvalrecyclestation
Het ‘gewone’ afval van Metaal Kathedraal wordt op dit moment verzamelt in containers van de Gemeente Utrecht welke eens in de week of twee weken worden geleegd. Veel bezoekers zijn niet op de hoogte van hoe het afval te sorteren. Dit is de reden dat het afvalrecyclestation volledig wordt verbouwd.

Het afvalrecyclestation wordt volledig zichtbaar, de hekken worden weggehaald. De grond wordt vlak gemaakt en wordt betegeld ter grootte van 3 x 6 meter. Dit maakt de ondergrond voor de containers gemakkelijk schoon te maken en te houden. De containers zullen in een U-vorm op de plek geplaatst worden. Dit zijn containers voor glas-, papier- en restafval. In het midden van deze containers wordt een verrijdbaar podium geplaatst. Op dit podium wordt elke maand een ‘Medewerker van de maand’ en een ‘Afval van de maand’ tentoongesteld. Deze medewerker zal een buitenstaander van Metaal Kathedraal zijn, die een bepaald soort afval verwerkt in zijn of haar dagelijkse leven. Hiervoor gaan de bezoekers, medewerkers en atelierhouders van Metaal Kathedraal een maand lang voor afval scheiden.

Voorbeeld: Doppen van plastic flesjes. Deze worden gebruikt door studenten van de Universiteit Utrecht om schimmels op te laten groeien en uit te laten groeien tot champignons.

Op het podium wordt een voorbeeld van het ‘Afval van de maand’ getoond, met een toelichting van de Medewerker. Aan het einde van de maand komt de ‘Medewerker van de Maand’ het afval ophalen en tonen wat hij met deze afvalstroom doet.

Kunstenaar / Ontwikkelaar: Robbert van der Horst & Joost Plattel

Verrijdbaar podium afvalrecyclestation
Gezien het afvalrecyclestation zich buiten bevind op het terrein, is er een ‘buffer’ nodig die de eerste afvalstroom direct coördineert. Hiervoor worden twee verrijdbare podia gebouwd. Op deze podia worden afvalbakken geplaatst, die per evenement te verwisselen zijn. Is er een bak nodig voor papier? Zal er meer glaswerk weggegooid worden, of wordt er gebruik gemaakt van houtresten?

Een van de twee verrijdbare podia zal voornamelijk gebruikt worden in de Stadsherberg voor de cateraars van de evenementen. Het andere podium kan gebruikt worden voor de bezoekers, of door de atelierhouders van Metaal Kathedraal.

Aan deze podia zit een tablet vast die realtime informatie verstrekt over de circulaire economie bij Metaal Kathedraal. Deze is gekoppeld aan het afvalrecyclestation (bv. het aantal keren dat de container die dag geopend is), maar geeft ook de warmte van de biomeiler weer. Daarnaast wordt hierop ook de Medewerker van de Maand en het Afval van de Maand weergegeven, zodat dit hier al gesorteerd kan worden.

Kunstenaar / Ontwikkelaar: Robbert van der Horst & Joost Plattel

Interface
Over het gehele terrein wordt een overkoepelende interface opgezet, zodat bezoekers van Metaal Kathedraal op de hoogte zijn van de ontwikkelingen en bedoelingen van het terrein betreffende de circulaire economie. Alle hieronder beschreven installaties zullen in deze interface worden meegenomen.

De interface wordt gekoppeld aan een plattegrond van het terrein. Waar op het terrein bevindt zich welke installatie en waar draagt deze installatie aan bij?

De plattegrond wordt voor de bezoeker interactief gemaakt. Er worden kleine lampjes geïnstalleerd op de plattegrond, bij elke installatie die onderdeel is van het project. Hierin worden de installaties die eenzelfde doel dienen aan elkaar gekoppeld. De bezoeker kan door middel van het plaatsen van een elektroon op de gekozen categorie, zien welke installatie onderdeel hiervan is door het oplichten van de lampjes. De categorieën zijn: Afval, Warmte, Elektriciteit en Water.

Naast het oplichten van de lampjes, wordt naast de plattegrond een tekst opgelicht ter informatie over deze categorie en de onderliggende installaties. De interface is verrijdbaar, en zo vrij in te zetten in de ruimte.

Kunstenaar / ontwikkelaar: Robbert van der Horst & Joost Plattel