WIJKBIJEENKOMST ACHTERTUINEN VERENIGD RIJNVLIET


Wij Wonen in unieke eetbare woonwijk !!

Iedere maand is er een wijkbijeenkomst waarin we inventariseren en informeren. Wat is de behoefte van ieder en hoe kunnen we eigen wijk en onze leefomgeving met elkaar vitaal maken? Hoe gaan we met elkaar het aanbod van voedsel lokaal produceren? hoe meten we de huidige kwaliteit van de wijk en hoe maken we deze optimaal? Voedselbos wachter Rens Spanjaard inventariseert hoeveel kennis er is, hoeveel mensen hun tuin eetbaar willen maken en met welke lokale boeren we kunnen samenwerken. Metaal Kathedraal biedt naast de bakker, het zorgcentrum en het restaurant ook de mogelijkheid om voor de wijk een plek te realiseren waar we onze opbrengsten uit de achtertuinen en het aanbod van de boeren aan elkaar kunnen aanbieden om zo een eigen Voedselcooperatie te starten. Deze avond zal plaatsvinden bij Metaal Kathedraal en zal worden gehost door Voedselbos expert Rens Spanjaard. Heeft u vragen of input voor de eerst volgende Wijkbijeenkomst op 31- 01- 2023. van 19:00 uur tot 21:00 uur) Wilt u de bijeenkomst bijwonen? u kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar: Voedselboswachter@metaalkathedraal.nl

Koffie en thee van het huis