WaterExpeditie WonderWater: Op reis met Blue Earth in Rijnvliet


Frank Collaris  en Lilly Huis in ‘t Veld van Blue Earth Innovations van www.blueearth.nu  laten ons de gloednieuwe woonwijk Rijnvliet bekijken vanuit de ogen van water. Wat betekent water in deze nieuwe nieuwbouw woonwijk en wat kan water voor alles wat leeft betekenen?  En hoe kunnen wij als mens bijdragen?

Kaartjes 25 euro. Ieder kaartje geeft toegang aan 1 ouder & 1 kind 5+ . Ben er snel bij. Vol is vol!

Beleidsmakers en nieuwsgierigen worden met hun kinderen uitgenodigd om mee te wandelen tijdens de WaterExpeditie op 27 augusuts.  Frank Collaris  en Lilly Huis in ‘t Veld van Blue Earth Innovations (www.blueearth.nu) laten ons de gloednieuwe woonwijk Rijnvliet bekijken vanuit de ogen van water. Wat betekent water in deze nieuwe nieuwbouw woonwijk en wat kan water voor alles wat leeft betekenen?  En hoe kunnen wij als mens bijdragen?

Frank en Lilly zijn waterexperts uit de praktijk. Echte doeners die de krachten van techniek en water optimaal laten samenwerken. Zij hebben hele bijzondere producten ontwikkeld waardoor we niet alleen water weer in haar kracht zetten, maar ook de natuur en de mensen zelf.  Door nauw samen te werken met water ontdekken zij iedere dag weer de wonderen van water. Beiden hebben eind april waterexperts en hun kinderen mee genomen in de wereld van Quantum om iedereen te laten beleven waartoe we in staat zijn met onze gedachten in relatie tot water.

Reis je mee als WaterWachter in spé?

WaterWachter is een gedachtegoed dat in de afgelopen decennia ontwikkeld is vanuit de WaterSchool van Makkink en Bey. Gedurende de WaterWachterExpedities krijg je feeling over de opleiding WaterWachter en ontvang je na afloop een certificaat.

Waterexperts en hun (klein)kinderen worden als duo uitgenodigd om met bijzondere experts op pad te gaan en water opnieuw te leren kennen. Gewoon, in een wijk in Utrecht. Veelal vinden we water, zeker in Nederland, de gewoonste zaak van de wereld. We beseffen amper dat wij als mens grotendeels uit water bestaan en dat al het water op de hele wereld integraal met elkaar is verbonden. Op het kennisniveau van de betrokken experts gaan kinderen en hun (groot)ouders water opnieuw leren ontdekken. We ontdekken nieuwe waarheden en worden op natuurlijke wijze begeleid door de aanwezigheid en wijsheid van onze jongste WaterWachters. Gepakt en gezakt voor een heuse expeditie ontdekken we water en doen we onze nulmeting. Wat voor water woont er in ons lokale landschap? Wat doet het daar? Wat is de kwaliteit hiervan? En hoe leren we water echt beter kennen?

Dus… hoe “gewoon” is water eigenlijk? En hoe werkt het eigenlijk?

Nulmeting 2022:  Gedurende alle expedities doen we onderzoek en  realiseren we een nulmeting van het water om ons heen. Met behulp van radïesthetische metingen, de feitelijke metingen en die van vervuiling. Zo nemen we iedere seizoen en ieder jaar waar welke veranderingen er zijn en documenteren we deze om onderdeel te worden van het levend WaterArchief in Metaal Kathedraal.

Water Biënnale Utrecht!  “Be like water my friend”

De stad Utrecht heeft dankzij Provincie Utrecht de eer dit jaar te starten met de WaterBiënnale. Een doorlopend proces met een tweejaarlijks publiek event, podium en platform voor veranderingsprocessen dat elke twee jaar toont wat er is onderzocht en bereikt. Een ‘vehikel’ om met een andere bril naar water te kijken, onderzoek aan te jagen en resultaten te implementeren in stad en regio en zo een breed publiek te betrekken in de transitie-processen, en het tonen van een mogelijke toekomst middels verbeeldingskracht. Al het ontwikkelde werk landt permanent in het WaterArchief in Metaal Kathedraal. Een openbare en bloeiende interactieve communitybibliotheek. Analoog en digitaal. Deze wordt gevuld gedurende het traject met een minimale looptijd van 10 jaar om zo een breed publiek gezamenlijk deelgenoot te maken met water. 

De WaterExpedities leiden je op tot WaterWachter.

We zijn omringd door water en we bestaan grotendeels uit water. Een WaterWachter is een rol die voor iedereen is weggelegd. Al is het maar om jezelf te leren kennen. Een WaterWachter leert je expedities begeleiden ondersteund vanuit de wereld van Makkink&Bey en de WaterSchool. We starten met de expedities vanuit drie waterspiegels:  VanWie is Water (Politieke dimensie) met Li An Phoa vond al plaats op 13 mei 2022. WonderWater (water opnieuw leren kennen) met BlueEarth Innovations Frank Collaris  en Lilly Huis in ‘t Veld vindt plaats op 27 augustus en Wij Water (Water in onszelf) met Claudia Jansen en Frank Silvis van Vortex Vitalis vindt plaats op 25 september. De eindpresentatie & opening van het WaterArchief is op 1 oktober 2022.

Loop mee! Doe mee! De WaterWachter die die dag de leiding heeft neemt de lead in de WaterExpedities en creëert samen met haar expediteurs bewustzijn van/over het water en is de gastheer / gastvrouw van het element.

Een WaterWachter neemt alle leeftijden mee op expeditie. De WaterWachter inventariseert continue kennis en kent het water door en door. Als voorlichter geeft de WaterWachter rondleidingen in samenwerking met experts, bewoners en beleidsmakers om zo vanuit een educatieve functie je weer te laten verwonderen door Water. Op 27 Augustus krijg je je WaterWachter diploma als je alle expedities meeloopt.

Alle WaterWachterExpedities worden actief begeleid door Rianne Makkink van de WaterSchool, Maureen Baas van Metaal Kathedraal, Natascha van den Ban en Frank Silvis van Vortex Vitalis.

Er worden podcasts gemaakt en alles wat verzameld wordt, landt in het WaterArchief in Metaal Kathedraal dat voor iedereen te bezoeken is. De betrokken kunstenaars Vin Bettering en Rens Spanjaard documenteren en leggen alle bevindingen vast om als interactief kunstwerk te laten landen in het WaterArchief Metaal Kathedraal.