WaterWachterExpeditie: Op reis met Li An Phoa. (Van) Wie is Water?


Kaartjes 55 euro voor duo ouder en (klein)kind

We starten de eerste WaterExpeditie Utrecht met niemand minder dan Li An Phoa. Waterexperts nemen hun (klein)kinderen mee en samen verkennen we het “open’ water vanuit het werk van Li An en Drinkable Rivers .

De expedities vinden plaats rondom Metaal Kathedraal en Rijnvliet. We wandelen naar het Amsterdam Rijn Kanaal en meten met de Drinkable River kit hoe gezond en drinkbaar het Amsterdam Rijnkanaal is.  Kunnen we dat nog drinken? Wat is de kwaliteit van dit water wat zo druk bevaren wordt? En hoe vind dit water dat?

Deze 1ste WaterWachter Expeditie staat in het teken (van) Wie is Water?  De politieke  dimensie.  Vanuit de jarenlange expertise die Li An tijdens haar wandeltochten langs het water heeft opgedaan, krijgen we nog meer inzichten in het water dat uiteindelijk vanuit vele landen door Nederland loopt.

Gedurende de WaterWachterExpeditie leiden we iedereen op tot WaterWachter. Niet alleen WaterExperts maar ook hun (klein)kinderen worden als duo uitgenodigd om samen met bijzondere experts op pad te gaan en water opnieuw te leren kennen. Gewoon, in Utrecht. Veelal vinden we water, zeker in Nederland, de gewoonste zaak van de wereld. En we beseffen amper dat wij als mens grotendeels uit water bestaan en dat al het water op de hele wereld integraal met elkaar is verbonden.

Dus… hoe “gewoon” is water eigenlijk? En hoe werkt het eigenlijk?

Op een hoog kennisniveau gaan we water opnieuw leren ontdekken. We ontdekken nieuwe waarheden en worden op natuurlijke wijze begeleid door de aanwezigheid en wijsheid van onze jongste Waterwachters. Gepakt en gezakt voor een heuse expeditie ontdekken we water en doen we onze nulmeting. Wat voor water woont er in ons lokale landschap? Wat doet het daar? wat is de kwaliteit hiervan? En hoe leren we water echt beter kennen?

We ontdekken water tijdens de WaterExpedities vanuit de waterspiegels (Van) Wie Is Water? Wees Water! & WonderWater!

De 1ste serie WaterExpedities worden begeleid door wijkbewoners en kunstenaars met onder andere Maureen Baas van Metaal Kathedraal, Architect en ontwerper Rianne Makkink van Studio Makkink en Bey www.smb-waterschool.nl , Landschapsarchitect Natascha van de Ban www.nataschavandenban.nl, Waterconnoisseurs Frank Collaris en Lilly Huis in ’t Veld van  www.blueearthinnovations.com/nl/nieuws en Frank Silvis van www.vortexvitalis.nl

Aan het eind van iedere serie vullen we de groeiende kennisbibliotheek van Water bij Metaal Kathedraal en wisselen we alle verhalen en ervaringen uit in een interactieve presentatie op 27 augustus.

IEDER KAARTJE  GEEFT TOEGANG AAN 1 OUDER & 1 KIND 5+

Het gehele programma wordt dit jaar ondersteund door vele andere waterprogramma’s ontwikkeld in Metaal Kathedraal en door Fluid Future.

Het programma is mogelijk mede gemaakt door Metaal Kathedraal, Provincie Utrecht, Makkink en Bey en het initiatieven fonds Utrecht. Hieronder leer je meer!

Welkom tijdens Utrechts 1ste eigen Waterbiënnale!

In 2022 start na 5 jaar vooronderzoek in opdracht van Provincie Utrecht de Water Biënnale Utrecht. Een initiatief vanuit Metaal Kathedraal in samenwerking met Studio Makkink en Bey en Waterschool.

Waarom water??

De stad Utrecht is niet alleen gelegen in het centrum van Nederland en infrastructureel knooppunt; zij is ook via water verbonden met heel Nederland. Een microkosmos in een macro wereld. Provincie Utrecht als watertafel geeft ons onvoorwaardelijke inzichten in leven, zoals leven bedoeld is. De stad heeft haar ontstaan te danken aan de Rijn, die zich hier vertakte in de Oude Rijn en de Vecht. De naam Utrecht’ is afkomstig van Latijnse Ultraiectum: de plaats waar in de Romeinse tijd de Rijn doorwaadbaar of over te steken was. De bovenloop van de Rijn was de noordgrens, of limes, van het Romeinse Rijk, en deze Limes Lijn loopt langs Metaal Kathedraal en langs alle forten, vanuit het Oosten van Europa dwars door Nederland tot in Engeland. De verbinding met de Noordzee, Zuiderzee en het Nederrijngebied maakten Utrecht tot een ideale uitvalsbasis voor missionering en handel. Deze lange geschiedenis is terug te vinden tot in de bodem en het water. Een geschiedenis die we graag weer tot leven brengen als rijke voedingsbodem voor een toekomst met toekomst voor alle generaties
na ons.

Een Waterwachter leidt de expedities vanuit drie waterspiegels: Wonderwater – Water opnieuw leren kennen/ Wees Water – kennisontwikkeling/ VanWie is Water – Politieke dimensie. De Waterwachter neemt de lead in de Water Expedities en creëert samen met haar expediteurs bewustzijn van/over het water, en is de gastheer / gastvrouw van het element. Een Waterwachter neemt alle leeftijden mee op expeditie. De Waterwachter inventariseert continue kennis en kent het water door en door. Als voorlichter geeft de Waterwachter rondleidingen in samenwerking met experts, bewoners en beleidsmakers om zo vanuit een educatieve functie je weer te laten verwonderen door Water.

Elk seizoen heeft zijn kenmerken. De Water Expedities van de Waterwachters starten in het winterseizoen op locatie in Leidsche Rijn: Landgoed Metaal Kathedraal, nieuwbouwwijk Rijnvliet en de plek waar de Leidsche Rijn het Amsterdam Rijnkanaal ontmoet. Het wezen water wordt in verschillende hoedanigheden vanuit ieder seizoen geobserveerd, bekeken, onderzocht, gemeten en geduid.

Ervaarbare kennis bibliotheek en groeiend Water Archief

In 2022 wordt alle opgehaalde informatie van het voorjaar en de WaterExpedities van de WaterWachters binnengebracht in de bibliotheek. Het Water Archief van de Water Biennale. Deze zal zich dit jaar zichtbaar maken in de grote hal van Metaal kathedraal geïntegreerd met de historische fundering van de kerktorens. Een bibliotheek die in 2022 door kunstenaars wordt opgebouwd en zal zich vullen met allerhande materiaal wat onderzocht, gevonden en vastgelegd is tijdens de expedities. Een plek die alle actuele kennis over water op een unieke wijze tentoonstelt. Een groeiende bibliotheek die altijd openbaar is, bezocht en door iedereen aangevuld kan worden. Bijzonderheden uit onze stad in relatie tot ons wonderlijk water. Ook Co-curatoren Fluid Futures zullen hier hun materiaal zoals informatie, foto’s en objecten tentoonstellen en laten landen in de interactieve bibliotheek ontstaan tijdens deze eerste Water Biënnale van Utrecht.

WaterLab

Een essentieel onderdeel van de zomer is het zogenaamde community science. Onderzoek, maken van meetinstrumenten, wetenschap -en leertrajecten worden samen met inwoners van de Utrecht ontwikkeld. Hierin betrekken we zowel kinderen als volwassenen. Open lab dagen en workshops zijn hier onderdeel van. Door de herhaling van de openlab dagen en de workshops verkrijgen we brede kennis van Water, maar ook van de gebruikers/onderzoekers hiervan. In het WaterLab ontwikkelen en bouwen bewoners, experts en kunstenaars aan hun eigen meetapparatuur. Deze wordt actief door bewoners in hun huis, tuin en in de wijk ingezet om de kwaliteit van het water te meten.We leggen dit allemaal vast in de bibliotheek/WaterArchief die gedurende de jaren zal groeien.

WaterExpedities

zijn fysieke wandelingen waar meten en leren (duiden) in de praktijk wordt gebracht. We gaan op excursie in het veld, de zogenaamde Expedities en doen metingen met betrekking tot water. De Expedities worden gevolgd en gemaakt door omwonenden; volwassenen, jeugd en kinderen, belangstellenden en beleidsmakers onder leiding van Water Wachters die de excursie begeleiden en coördineren. We kijken naar verschillende soorten water: bronwater, regenwater, slootwater, grondwater, Leidsche Rijn water, Amsterdam Rijnkanaal water etc. Het water vertelt veel over de locatie waar we ons bevinden: Landgoed Metaal Kathedraal, Rijnvliet en Leidsche Rijn. Tegelijkertijd vertellen experts over de krachten van water, kwaliteit van water, eigenschappen van water, poëzie van water etc. Het kunstenaars zullen de expedities in kaart brengen, tot een dialoog komen met de toekomstige waterwachters en tot een eindresultaat komen dat gepresenteerd wordt tijdens de WaterSpiegeldag(en). Hun werk wordt opgenomen in het WaterArchief en kennis bibliotheek naast de permanente expositie in de buitenruimte die we ontwikkelen.

WaterWachter opleiding

Dit jaar starten we ook met de opleiding tot Waterwachter. Een programma ontwikkeld vanuit de jarenlange expertise van Makkink en Bey. Dit opleidingsprogramma biedt een stevig fundament voor een nieuwe en belangrijke rol in onze samenleving en voor de burger in relatie tot zijn of haar leefomgeving.

Onze Doelgroep:

Kinderen en Jongeren, Wijkbewoners en Beleidsmakers. Bewoners van Utrecht van alle leeftijden maken interactief en participatief kennis met elkaar, met water en de experts aanwezig tijdens onze programma’s. Het Water Biënnale programma is zo opgezet dat het publiek actief betrokken wordt bij de werkprocessen en de programma’s vormt. De doelgroep heeft een actieve rol in het ontwerpend onderzoek en maakt met ons het programma compleet. De lokale bewoners voorzien ons actief van informatie over hun leefgebied en vanuit deze samenwerking met experts en kunstenaar ontwikkelen we een nieuwe visie op Water op lokaal niveau.

Werkwijze:

De kracht van de werkwijze van de Water Biënnale is het actief en participatief samenbrengen van de diverse doelgroepen in relatie tot hun omgeving, We zijn allemaal experts die met elkaar inzichten uitruilen en ontwikkelen . Zo verbinden we met ons Water in alle hoedanigheden en ontdekken we hoe water in ons en met ons leeft. Dit verwezenlijkt een brede beleving en creëert op speelse wijze bewustzijn van water.