Eco Plaza, a better world


Laat u informeren over het nieuwe bouwproject ‘Eco Plaza’; een fantastisch nieuw ecologisch dorp in Rijnvliet Leidsche Rijn. Ontdek waar u kunt wonen, winkelen, sporten, uitgaan, ondernemen, leren en de natuur kunt ervaren.

Naast de projectontwikkelaars, zijn ook de architect en een vertegenwoordiger van de Europese Commissie aanwezig om u te woord te staan. Uw mening is belangrijk!

Fictie of werkelijkheid?

Begin 2018 is achter Metaal Kathedraal gestart met het bouwproject in Rijnvliet. Er wordt volop gebouwd. Hoosh Theater en Metaal Kathedraal laten tijdens de Duurzame Week 2018 fictie en werkelijkheid door elkaar lopen met het theaterproject Eco Plaza, a better world.

Bezoekers van de voorstelling krijgen de rol toebedeeld van de zogenaamd geïnteresseerde koper, investeerder of ondernemer bij een informatieavond van het nieuw te bouwen ecologische dorp Eco Plaza. Na een rondleiding over het terrein is het publiek getuige van een vergadering tussen de acht ondernemers die het initiatief voor dit project genomen hebben. Dit overleg mondt uit in een nachtmerrie waarin iedereen uitsluitend met zichzelf bezig is en de groene idealen volledig uit het oog verloren raken. Het stille en vreedzame protest van een groep kinderen buiten de vergaderzaal tegen deze tijd van de ‘dikke ikken’ en de verdwenen idealen levert een vertraging van tijd en bezinning op.

Tickets & tijden

Zondag 21 oktober 2018 | 13.30 – 15.30 uur

Regulier €17,50
Studenten €16,00
U-pas houders €15,50
Vergeet niet collegekaart of u-pas mee te nemen naar de voorstelling.

Tickets zijn online te koop en indien beschikbaar aan de deur.

Wilt u de voorstelling graag bezoeken, maar is dit financieel voor u niet haalbaar? Stuur een e-mail naar weldoener@metaalkathedraal.nl om te informeren naar de mogelijkheden.

Makers

Aan Eco Plaza doen ruim twintig spelers mee en zijn verschillende makers betrokken (regie, vormgeving, film). Een aantal kleine ondernemingen die bij Metaal Kathedraal en de Duurzame Week betrokken zijn, participeren ook in het theaterproject.

De makers nemen in Eco Plaza de verhouding tussen het ego, de economie en ecologie onder de loep. In deze tijd van welvaart en autonomie; ook wel eens geduid als de tijd van de Dikke Ik, is “What’s in it for me?” een veel gestelde vraag. Een collectief probleem als het milieu wordt dan al snel een dilemma.

ECO PLAZA IS DE NIEUWE THEATRALE BELEVENIS VAN HOOSH I.S.M. METAAL KATHEDRAAL EN THEATERGROEP ROEREND GOED

Foto door Roel Syperda

Het programma van Metaal Kathedraal wordt mede mogelijk gemaakt door DOEN en gemeente Utrecht! Deze voorstelling in het bijzonder door Fentener van Vlissingen Fonds, Stichting Carel Negerman Fonds en Elize Mathilde Fonds.