Didgeridoo Learning Day


Professioneel didgeridoo artiest Lies Beijerinck (DidgeMama.com) & gepassioneerd didgeridoo speler en trainer Jeroen van der Sluis (DidgeJerome.com) organiseren zondag 11 juni een all-inclusive didgeridoo dag. Een dag waar elk type speler welkom is voor het aanleren of verfijnen van zijn of haar didgeridoo vaardigheden. 

De kans om je een gehele dag onder te laten dompelen. Of je nu een absolute beginner bent of de meest gevorderde didgeridoo speler. Hier kom je verder.

 

English version below

 

Voor wie?

 • De absolute beginner krijgt de mogelijkheid om vanaf nul alles in één keer goed aan te leren.
 • De licht ervaren speler leert verfijnen en doorgroeien.
 • De gevorderde speler leert perfectie en spiercontrole. 

 

Bijdrage

 € 185,00 Inclusief:

 • 21% btw
 • Parkeren
 • Koffie thee water
 • Vegetarische lunch (maaltijdsalade en broodjes)
 • Gebruik didgeridoo’s (gehele dag eigen materiaal)
 • Tickets uitsluitend via Metaal Kathedraal (bovenaan en onderaan deze pagina)

“Nog nooit heb je zoveel kunnen leren op één dag!”

 

 

Het programma

Een eigen didgeridoo is niet vereist. 

Per persoon zijn er twee verschillende didgeridoo’s beschikbaar (Teak hout en een slide didge Didgeribone) die je ook de gehele dag tot je beschikking staan met je eigen naam erop. Ook is er een voor beginners een oefen buis beschikbaar om de basistoon snel aan te leren. Heb je een eigen didgeridoo? Neem hem zeker mee.

 

Ochtend programma (10.00 – 13.00 uur)

Deel 1: Basis technieken

 • Beginners: De basistonen leren spelen op de juiste manier, om in de middag dieper te kunnen gaan.
 • Gevorderden: Verfijnen en perfectioneren, zodat meer geavanceerde technieken na de lunch mogelijk zijn.

Deel 2: Circulaire ademhaling

 • Beginners: Introductie; hoe werkt het en hoe gebruik je deze ademhaling bij het didgeridoo spelen?
 • Gevorderden: Verdieping en verfijning. Veel aandacht voor de tong en juiste buik-ademhaling en gebruik van middenrif.

Lunch (13.00 – 14.00 uur)

 

Middag programma (14.00 – 17.00 uur)

Beginners krijgen de mogelijkheid om wat langer bezig te zijn met wat er in de morgen is behandeld. Zoals tong-wang technieken, lippen, kaak en adem onderdelen.

Gevorderden gaan in de middag in op de isolaties van verschillen spieren die belangrijk zijn voor het didgeridoo spel. Om dingen apart te laten werken of juist door samenwerking van bepaalde spierengroepen. Waardoor je bijvoorbeeld een dubbele wobble kunt spelen of een inadem tooth.

 

Bijzonderheden

 • Inloop vanaf 9.30 uur (we starten om 10.00 uur)
 • Er zijn stoelen aanwezig, maar het kan ook fijn zijn om zittend vanaf de grond te spelen. Heb je een eigen stoeltje of kussentje om goed op de grond te zitten? Neem deze gerust mee.
 • Verder is het fijn om je eigen waterfles mee te nemen.
 • Een goed humeur en open staan om te leren is alles wat je verder mee hoeft te nemen. Voor de rest wordt gezorgd.
 • Na afloop is er eventueel de mogelijkheid zelf een didgeridoo aan te schaffen.

 

 


 

English version

Professional didgeridoo artist Lies Beijerinck (DidgeMama.com) and passionate didgeridoo player and trainer Jeroen van der Sluis (DidgeJerome.com) are organizing an all-inclusive didgeridoo day on Sunday, June 11th. This is a day where every level of didgeridoo player is welcome to learn and refine their skills.

This day-long event is an opportunity to fully immerse yourself in the didgeridoo, whether you are an absolute beginner or the most advanced player. You’ll come out of the day with new skills and knowledge.

 

Who is it for?

 • Absolute beginners who want to learn everything from scratch.
 • Slightly experienced players who want to refine and grow.
 • Advanced players who want to perfect their skills and muscle control.

 

Contribution

€185.00 Including:

 • 21% VAT
 • Parking
 • Coffee, tea, water
 • Vegetarian lunch (meal salad and sandwiches)
 • Use of didgeridoos (own material available throughout the day)
 • Tickets exclusively available via Metaal Kathedraal (at the top and bottom of this page)

 

“You’ve never been able to learn so much in one day!”

 

 

Program

An own didgeridoo is not required.

Two different didgeridoos (Teak wood and a slide didge Didgeribone) are available per person, which are available to you all day with your own name on them. A practice tube is also available for beginners to quickly learn the basic tone. Do you have your own didgeridoo? Definitely bring it with you.

 

Morning program (10:00 a.m. – 1:00 p.m.)

Part 1: Basic techniques

 • Beginners: Learn to play the basic tones correctly to be able to go deeper in the afternoon.
 • Advanced: Refining and perfecting to make more advanced techniques possible after lunch.

Part 2: Circular breathing

 • Beginners: Introduction; how does it work and how do you use this breathing when playing the didgeridoo?
 • Advanced: Deepening and refining. A lot of attention is paid to the tongue and proper abdominal breathing and use of the diaphragm.

 

Lunch (1:00 p.m. – 2:00 p.m.)

 

Afternoon program (2:00 p.m. – 5:00 p.m.)

Beginners get the opportunity to spend more time on what was covered in the morning, such as tongue-cheek techniques, lips, jaw, and breathing components.

Advanced players will focus on the isolations of different muscles that are important for didgeridoo playing. This allows you, for example, to play a double wobble or an inhaled tooth by making certain muscle groups work separately or in cooperation.

 

Special features

 • Doors open at 9:30 a.m. (we start at 10:00 a.m.)
 • Chairs are available, but it can also be nice to play while sitting on the ground. Do you have your own chair or cushion to sit comfortably on the ground? Feel free to bring it.
 • It’s also nice to bring your own water bottle.
 • A good mood and openness to learning is all you need to bring. Everything else is provided.
 • Afterwards, there is the possibility to purchase a didgeridoo yourself.