Dialoogtafel – ‘Balans in de Toekomst’


Klimaatjongeren en wijkbewoners gaan zondag 3 november bij Metaal Kathedraal in gesprek met niemand minder dan Louise Vet & Judy Koppenjan. De deelname van Louise Vet, bioloog, hoogleraar ecologie en Judy Koppenjan beleidsadviseur bij Deltaplan Biodiversiteitsherstel geeft een rijke voedingsbodem voor jongelui om in dialoog te gaan over biodiversiteit en het realiseren van balans in de toekomst.

Want de Toekomst? Die is NU! Niet morgen

Metaal Kathedraal maakt klimaatverandering ervaarbaar en oplosbaar voor de directe leefomgeving en is blij met de komst van deze voorvechters voor een betere wereld. Tijdens T’is Mis op Zondag 3 november gaan Louise Vet en Judy Koppenjan in gesprek met de Jonge Klimaatbeweging, Nationale Jongerenraad, studenten van de Herman Brood Academie en Wellantcollege, Teachers for Climate en met U.

Louise heeft haar sporen verdiend in het gesprek over de klimaatcrisis en wat we kunnen doen voor een betere toekomst. Als directeur van het Instituut voor ecologie en bestuurslid van Urgenda is zij wetenschapper en actievoerder tegelijk. Maar ze houdt niet van het belerende vingertje.

“Ik wil gewoon op grond van wetenschappelijke feiten de gemiste kansen tonen en verbindingen leggen met ondernemers en andere initiatiefnemers voor gezamenlijke verbetering. Ik houd niet van schreeuwen ‘nu gaan we met z’n allen naar de ratsmodee’. Ik ben optimistisch van aard en wil laten zien dat het kan.”

Dat wil Metaal Kathedraal ook. Praat daarom aanstaande zondag met de volgende generatie mee over de toekomst die we willen en kunnen bouwen. Aan de hand van het kans- en balansspel van het Wellantcollege ontdekken we onze gezamenlijke waarden en wat we individueel kunnen doen voor een betere Balans in de Toekomst.Naast de dialoog over Balans in de Toekomst is er een vol programma vol wijsheden om de toekomst het hoofd te kunnen bieden.

Muzikante Marise de Bakker helpt ons tijdens dit gesprek met haar warme Nederlandstalige liedjes, waaronder “Alles is verbonden”, de toekomst in. Marise studeert aan de Herman Brood Academie en is de winnares van de Kunstbende Young Creators 2019!

De dialoogtafel is vrij te bezoeken.

T’IS MIS OP ZONDAG

Deze activiteit is onderdeel van T’is Mis op Zondag. Elke 1e zondag van de maand staan de aloude kerkdeuren als vanouds wagenwijd open en ben je van harte welkom! Op deze zondagen is er telkens een afwisselend programma met (kinder)theater, bio markt, muziek, film, lezingen, workshops, etc. Stadsherberg Boelens in Metaal Kathedraal is elke eerste zondag van de maand geopend vanaf 09.30 uur voor een lekkere kop koffie, lunch en taart. Het programma van T‘is Mis op Zondag bekijk je op metaalkathedraal.nl/programma.

Het programma van Metaal Kathedraal wordt mede mogelijk gemaakt door gemeente Utrecht en Stichting DOEN.