3-LUIK: DE HELENDE KRACHT VAN PLASMA, VOLTAGE EN FREQUENTIES – DEEL 2. FLAME IN MIND EEG BIOFEEDBACK


DEZE AVOND IS ONDERDEEL VAN EEN UNIEK KENNISMAKING/BIJSCHOLING 3-LUIK

Een uitnodiging aan een ieder en medische professionals in het bijzonder om de invloed van natuurlijke harmonieuze frequenties, elektromagnetisme en plasma op heelwording te (her)ontdekken.

Drie maandagavonden van 19.00 – 21.00 uur, waarin ontwikkelaars, experts en practitioners hun kennis delen en jouw vragen beantwoorden over de technologie, de werking en de therapeutische inzet van de Theraphi, Aquera stem analyse en biofeedback software en op deze maandagavond de Flame In Mind EEG biofeedback technologie.

Maandag 9 Oktober van 19.00 – 21.00 uur, Metaal Kathedraal

NB Online deelname is ook mogelijk! Op de dag van de lezing ontvang je de zoomlink  per mail. De bijdrage voor live en online deelname is gelijk. Een uur voor we live gaan ontvang je de zoomlink voor eventuele online deelname per mail.

Bijdrage: 33 euro

DEEL 2 – FLAME IN MIND
EEG & BIOFEEDBACK FREQUENTIE TECHNOLOGIE

In gesprek met Patrick Botte & Niels Voigt

Met de Flame In Mind EEG biofeedback software kun je de coherentie van je brein en je hart zichtbaar maken. De Flame In Mind EEG software is uniek in zijn soort omdat het laat zien wanneer er sprake is van harmonie o.b.v. de gulden snede (phi) en octaaf ratio’s (natuurlijke geometrie) en daarmee aantoont wanneer er sprake is van optimale (natuurlijke) harmonische verhoudingen tussen de frequentiespectra van je hersengolven (delta, theta, alpha, beta, gamma), tussen je beide hersenhelten, in je hartritme èn tussen je hart en je brein.

Ook heeft de app een biofeedback functie waarmee je deze zelfde harmonische frequenties via een headset (binaural beats) af kunt spelen of waarmee je met plasma en/of Tesla technologie een harmonisch frequentie veld in een ruimte kunt creëren à la de plasma technologie van de Theraphi.

Patrick Botte geeft deze avond als mede ontwikkelaar van de Flame In Mind software een live online lezing en Niels Voigt deelt over zijn ervaring van het gebruik ervan in de praktijk. We houden een live demonstratie zodat je een beeld krijgt hoe je de software in de praktijk kunt gebruiken en wat het laat zien.

Deze video geeft een goed beeld over de mogelijkheden en de werking van de Flame in Mind software. Het is erg aan te raden de video voorafgaand aan de lezing te bekijken: https://www.youtube.com/watch?v=oIg5bdSe4aM.

De Flame In Mind biofeedback software wordt voor diverse klachten en aandoeningen diagnostisch en therapeutisch ingezet. Voor analyses met de Flame In Mind EEG technologie en inzicht in de coherentie van je hart en brein kun je in Nederland, onder begeleiding van Niels, terecht bij Metaal Kathedraal.

De software is ook aan te schaffen voor eigen gebruik via de website van Patrick Botte.

WELKOM BIJ DE GENEESKUNDE VAN DE TOEKOMST EN HET VERRE VERLEDEN

Bij Metaal Kathedraal kun je terecht voor ervaringen die je lichaam, geest en ziel her-inneren aan natuurlijke harmonische orde en zelfheling.

Als we tot balans terug willen keren, in ons zelf en in de wereld om ons heen, is het van belang dat we her-kennen hoe de natuur zich moeiteloos zelf-organiseert bij de gratie van coherente harmonische frequentievelden. Plasma en frequentie therapie ondersteunen ons lichaam en activeren ons zelfherstellend vermogen.

De grootste heel-bron zit in onszelf. Vanuit een weten dat alles met elkaar samenhangt, dat dis-ease een manifestatie is van geestelijke, mentale en/of fysieke on-balans en daarmee de uitnodiging in zich draagt om tot dieper inzicht en zelfheling te komen. We kunnen hierbij ondersteund en geholpen worden maar uiteindelijk zijn we allemaal onze eigen heelmeester.

Als je het uni-versum wilt begrijpen denk dan in termen van energie, frequentie en vibratie’. -Nikola Tesla