De Cosmic Tower


Harald Thiers geeft een lezing over De Cosmic Tower.

Deze beschermt mensen, dieren en de natuur, niet alleen tegen allerhande pathogene straling (bijv. micro- golven, elektrosmog, wifi, slimme meters, 5Gstraling, scalaire golven, radioactiviteit, negatieve energielijnen en netwerken, wateraders), maar het genereert ook een gezond levens-energieveld. 

Bij donatie: Steun de bloei
[Lezing van 19.00- 21.00] 
PARKEREN
EXTRA AANDACHT ! GELIEVE IN DE WIJK TE PARKEREN
Parkeren in de wijk, navigeren op burg. verderlaan en daar parkeren.
Loop over het water, rechtsaf naar Rijksstraatweg 20.
Loop naar Metaal Kathedraal achterzijde, daar staat het pand open.
Tot snel!
MEER INFO

Harald Thiers is de uitvinder van de Cosmic Tower.
De tower wordt niet alleen gebruikt in particuliere woningen, maar ook in de hotel
en restaurantindustrie, de alternatieve gezondheidssector, landbouw, veeteelt, bosbouw, kwekerijen. In veel Europese steden worden momenteel de Cosmic Towers geplaatst. 

Hoe werkt zo’n apparaat, dat er aan de buitenkant vrij onopvallend uitziet, geen elektrische aansluiting nodig heeft en vrijstaand is?

De directeur van ChiBalance GmbH Harald Thiers zegt het volgende: Om een gezonde natuur en leefomstandigheden te herstellen, hebben we twee dingen nodig: aan de ene kant een sterk rechtsdraaiend torusveld, dat perfect kan synchroniseren met het torusveld van de aarde, het zonnestelsel en de Melkweg.Aan de andere kant is het met zo’n energieveld mogelijk om frequenties uit te zenden, en het volledige Lichtspectrum te vormen.

Verdere bereikbare effecten:

Toename van negatieve ionen in de lucht, toename van levensenergie, opheffing van blokkades, verwijdering van de vervuilende energieën in water en voedsel.
Energiearm water verandert in medicinaal healing water, rechtstreeks uit elke kraan. Gezondere planten en dieren. Minder complicaties bij geboorten. Minder misoogsten. Beter concentratievermogen. Minder tekenen van vermoeidheid. Gezonde slaap. Kortere regeneratietijden.

Veel locaties kunnen profiteren van het effect van de Cosmic Tower vanwege een toename van de levensenergie; dit betekent kostenbesparing, efficiëntere medewerkers en lagere ziektecijfers.

Talloze gebruikers en stralingsgevoelige mensen waarderen en profiteren al van de positieve gevoelsenergie van de Cosmic Towers, en automobilisten ontdekten dat ze zelfs na een lange reis nauwelijks vermoeid waren. Tuinbouwbedrijven registreren verminderde plaag- ziekten en verhoogde plantengroei en productie. Boeren zijn nu in staat om hun uitgestrekte gebieden te beschermen tegen allerlei onge- zonde energieën, om te voorzien in optimale groeiomstandigheden en daarmee ook hogere en vooral gezondere gewasopbrengsten.

Vervolg verdere bereikbare effecten:

Volgens Harald Thiers is het belangrijk om een grid van bescherming te ontwikkelen met de grote Cosmic Towers. Om mensen bij voorbaat te beschermen in zoveel mogelijk gebieden in Europa. Bij voorkeur voordat 5G volledig wordt geactiveerd.

Bezoek het Telegramkanaal “Cosmic Tower” en het YouTube kanaal van Harald Thiers voor meer informatie.

Volgens Harald Thiers werken Cosmic Towers niet alleen fysiek, maar ook in de hogere dimensies.

Veel klanten melden bijzondere ervaringen, zoals meer energie, betere slaap, meer positieve gedachten, gevoelens van liefde en lichtheid, meer synchroniciteit, ook een gevoel van energetisch en spiritueel goed beschermd te zijn, daarnaast ontstaan gemakkelijker

harmonieuze verbindingen met de omgeving, zowel met de natuur als mens en dier.

Meld je aan op een van de locaties waar een presentatie wordt gegeven. Harald Thiers zal uitgebreid ingaan op de onderwerpen gezondheid, straling en de functie / werking van de
Cosmic Towers.

Ook zal er volop gelegenheid zijn om vragen te stellen. Harald Thiers spreekt zowel Engels als Duits.

Er zullen ook grote en kleine Cosmic Towers te koop zijn.

Hartelijke groet,
Cosmic Tower team Nederland