Artist Talk “Dansende Leegte”


“Mijn artistieke praktijk is gebaseerd op het zichtbaar en invoelbaar maken van het onzichtbare. Mijn werk richt zich op verbinding in plaats van separatie, het herkennen en herinneren van het vormloze bewustzijn dat ten grondslag ligt aan alle materiële vormen. Lang genoeg hebben we ons blindgestaard op materie. Het is tijd om collectief de waarde van het immateriële, de ruimte, en het universele te herinneren en vanuit daar de samenleving opnieuw op te bouwen.” Sieta van Horck – Artist in Residence 2020 bij Metaal Kathedraal

Dansende Leegte

In het artistieke onderzoek ‘Dansende Leegte’ heeft Sieta van Horck de afgelopen maanden samen met de bezoekers van Metaal Kathedraal onderzocht welke lichamen van bewustzijn zich manifesteren in het menselijk energetisch systeem en in welke vormen.

De lagen van bewustzijn die in het westen doorgaans de overhand hebben zijn het mentale en fysieke lichaam. Wanneer we verstillen en in onze natuurlijk staat zijn van ontspannen (kalm, open en verbonden), nemen we ook andere subtielere lichamen van bewustzijn waar zoals het emotionele lichaam of het energetisch lichaam.

Hoewel iedereen dit individueel beleeft en bij elk van deze lichamen een unieke ervaring heeft (zo heeft elk individu andere verhalen in het hoofd spelen, is geen een fysiek lichaam hetzelfde en ervaren we emoties op verschillende manieren), is de onderliggende vormloze structuur hiervan universeel. Het basale functioneren van onze menselijke systemen komt overeen. Maar hebben we allemaal onze eigen unieke expressie van de eenheid die ons verbindt.

De tijdelijke individuele vormen lijken te dansen in de universele vormeloze ruimte van ons bewustzijn.

Deze intrigerende dans tussen de vorm en het vormeloze in het menselijk bewustzijn probeer ik te signaleren en te duiden, gebruikmakend van EEG technologie. EEG technologie meet hersengolven waardoor het mogelijk wordt om de staat van zijn van deelnemers zichtbaar en hoorbaar te maken. Zo worden interne processen, extern weerspiegeld en wordt het mogelijk om onze menselijke intuïtieve belichaamde intelligentie te herkennen.

Tijdens de interactieve Artist Talk op 12 december neemt Sieta ons mee in haar onderzoek, deelt zij haar bevindingen en doet ze samen met het publiek een live-experiment.

Door Sieta van Horck

Sieta van Horck (1992) gebruikt technologie als taal om de subtiele lagen van levende organismen te onderzoeken en menselijke intuïtieve belichaamde kennis te exploreren. Technologie wordt gebruikt als instrument en taal om inzicht te verschaffen over het natuurlijk functioneren van het menselijke systeem en verbondenheid te creëren tussen de interne belevingswereld en de externe omgeving. Aan de basis van haar werk staat inclusiviteit in plaats van separatie, verbinding in plaats van categorisatie. Haar interactieve experimenten nodigen uit om voorbij het analytische denken waar te nemen. Er ontstaat een verschuiving in perceptie waardoor de mogelijkheid ontstaat voor het herconfigureren en herwaarderen van onze relatie tot onszelf, anderen en de aarde. Meer over Sieta.

Dit onderzoek wordt ondersteund door het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie