Sieta van Horck

 

Artist in Residence – juli t/m dec 2020

Sieta van Horck (1992) gebruikt technologie als taal om de subtiele lagen van levende organismen te onderzoeken en menselijke intuïtieve belichaamde kennis te exploreren. Technologie wordt gebruikt als instrument en taal om inzicht te verschaffen over het natuurlijk functioneren van het menselijke systeem en verbondenheid te creëren tussen de interne belevingswereld en de externe omgeving. Aan de basis van haar werk staat inclusiviteit in plaats van separatie, verbinding in plaats van categorisatie. Haar interactieve experimenten nodigen uit om voorbij het analytische denken waar te nemen. Er ontstaat een verschuiving in perceptie waardoor de mogelijkheid ontstaat voor het herconfigureren en herwaarderen van onze relatie tot onszelf, anderen en de aarde.

Emptiness Dancing 

Emptiness Dancing is onderdeel van een doorlopend onderzoek naar belichaamde kennis. Het meeste van haar eerdere werk was gebaseerd op biofeedback in planten. Zo heeft Sieta in de tentoonstelling bij Mediamatic ‘the Secret Life of Plants’ (2018) de effecten van audiofrequentie op energieproductie en plantengroei onderzocht. In de audio-installatie Your Plant Band (2018/2019) heeft zij op een speelse wijze de symbiotische relatie tussen planten en mensen onderzocht.

In haar laatste werk, Bioresonance (première oktober 2019 tijdens ADE), heeft ze energetische fluctuaties in planten gemeten, gebruikmakend van een techniek die lijkt op een menselijke leugendetector machine. Simpel gezegd werkt dat zo: wanneer een mens onder stress komt te staan ​​(d.w.z. intimiderende vragen stelt), reageert het lichaam door zweet en spanning. De leugendetector registreert dit als een verandering in biodata, of – een fluctuatie in energie.

Voor Bioresonance heeft Sieta deze fluctuerende biodata in planten gemeten – en vertaald naar geluid zodat de biodata direct hoorbaar werden. Mensen werden uitgenodigd om spelenderwijs te ontdekken hoe planten reageerden op hun aanwezigheid en aanraking. Sommigen mensen brachten meer dan 15 minuten met de planten in de installatie door en vertelden dat ze zich na afloop kalm, aanwezig en prettig voelden.

Hoewel Bioresonance de energie fluctuaties in planten onderzocht, opende het ook de mogelijkheid voor mensen om hun eigen biofeedback-loop te ontdekken. Door de planten aan te raken, hoorden ze direct terug wat het effect hiervan was op de plant. Dit zorgde er voor dat mensen op natuurlijke wijze vertraagden, zich verbonden met de sensaties in het eigen menselijke lichaam. Velen meldden dat ze een gevoel van kalmte, aanwezigheid en verbondenheid ondervonden.

Deze waarnemingen trokken haar interesse, want wat zou er gebeuren als dezelfde biofeedback technologie op het menselijk lichaam gebruikt zou worden? Hoe kunnen de energie fluctuaties van het menselijke systemen hoorbaar, voelbaar of waarneembaar worden? En wat zou het effect zijn op onze staat van zijn? 

 

Emptiness Dancing wordt ondersteund door: