Dag van de Circulariteit


Renda landelijk kennisnetwerk organiseert Dag van de Circulariteit bij Metaal Kathedraal

In samenwerking met Ballast Nedam Zuid organiseren we op 13 juni de Dag van de Circulariteit.
Hoe kun je de alledaagse praktijk van een woningcorporatie circulair inrichten? Wat zijn voorbeelden waar we al mee kunnen beginnen? Wie zijn de stakeholders binnen een circulaire regio. Wie heb je nodig en welke rol vervullen ze in de circulaire economie? Op 13 juni proberen we aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden antwoord te krijgen op deze en andere vragen

Tickets via: https://www.renda.nl/dagvandecirculariteit

Plenair

1 Diederik Samsom deelt zijn visie over de transitie naar een circulaire economie

“Uiteindelijk vormen schone energie en een circulaire economie de twee pijlers waar een duurzame toekomst op rust. Beiden zijn cruciaal. Wie de een zonder de ander oplost, brengt de toekomst van onze kinderen alsnog in gevaar.” (Bron: Smart Circle)
2 Jack Koch, directeur van Ballast Nedam Zuid, wil toe naar een proactieve bouw- en vastgoedsector die kan omgaan met onzekerheid “De bouw- en vastgoedsector kan wel wat meer onzekerheid gebruiken. We houden erg vast aan onze principes, we willen beschermen wat we hebben en wat we weten. Áls we al willen veranderen, dan vooral op onze manier en op onze eigen voorwaarden. Dat is menselijk, ook in onze sector, maar soms zouden we onszelf meer mogen uitdagen.”

Deelsessies

1 Super Local

SUPERLOCAL is een circulaire gebiedsontwikkeling in Limburg in samenwerking met Dusseldorp infra, sloop en milieu, Bouwbedrijven Jongen en Heemwonen, waar de materialen van leegstaande hoogbouwflats worden hergebruikt voor de bouw van circa 130 nieuwe woningen en de inrichting van het openbare gebied. De bouw van drie circulaire woningen van 90% hergebruikt materiaal is op dit moment volop in uitvoering. Deze deelsessie gaat over de ervaringen en uitdagingen bij zo’n circulair bouwproject.

2 Wonen Limburg

Circulair bouwen is innoveren met nieuwe bouwmethoden. Wonen Limburg presenteert een primeur in de sociale woningbouw: volledig houten woningen die te prefabriceren en demonteren zijn. Ze hebben een zeer hoge isolatiewaarde, goede akoestische eigenschappen en een hoge brand-werendheid. De woningen zijn CO2-neutraal, lijmvrij en tot slot volledig recyclebaar. Wat betekent dit woningtype voor het gebruik door de bewoners? En hoe neem je hen mee in deze transitie?

3 AkzoNobel

Niet vernieuwen, maar het materiaal wat je hebt behouden én upcyclen. Ook dat is circulair denken. AkzoNobel bedacht, met samenwerkingspartners, een toepassing die voorkomt dat verouderde houten kozijnen vervangen moeten worden. Het resultaat? Duurzaam renoveren met behoud van materiaal, én minder overlast voor huurders.

4 ERA Contour

Aan de Kuilsenhofweg in Amsterdam werken Eigen Haard, ERA Contour en TU Delft aan de circulaire renovatie van 60 woningen. Tijdens de Dag van de Circulariteit vertelt Saskia van der Weerd van ERA Contour over het project en neemt Anne van Stijn van de TU Delft ons mee in circulair renoveren in de keten. Tijdens het interactieve gedeelte ga je zelf aan de slag met circulaire keuzes binnen renovatieprojecten.

5 Alba Concepts

Alba Concepts adviseert zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers in de bouw- en vastgoedsector met circulaire ambities. Zo ook publieke opdrachtgevers bij het formuleren van de juist uitvraag richting de markt. “De sleutel is om voldoende vrijheid bij de markt te leggen, op de juiste onderdelen binnen een project”, aldus Jim Teunizen van Alba Concepts. Tijdens de Dag van de Circulariteit geeft Alba Concepts een kijkje in dit proces.

6 SW Vastgoedverbetering en Woonstad

Soms moet je accepteren dat je iets niet kan veranderen. Maar soms moet je óók iets veranderen wat je niet kunt accepteren. En dat laatste geldt, wat Jan Baarends van SW Vastgoedverbetering en Hanneke van der Heijden van Woonstad betreft, bij uitstek voor de grote hoeveelheid vrijkomende grondstoffen die vaak alsnog op de afvalstapel eindigen. Waardebehoud van grondstoffen gebeurt nog niet op grote schaal, mede omdat het moeilijk is de grondstoffen te matchen aan een partij die er iets mee kan. SW en Woonstad gaan in op dit toeleveringsvraagstuk, en ondersteunen hun verhaal met een praktijkvoorbeeld van een project in Rotterdam.

Metaal Kathedraal

Deze unieke locatie zit vol verrassingen!

Hierboven zie je bijvoorbeeld de Dome. Deze is geïsoleerd met schapenwol en voorzien van rocket leemkachel. Zo onderwerpt Metaal Kathedraal haar gehele infrastructuur aan circulaire ambities. Er is een eetbaar landgoed, een Biomeiler, helofytenfilter, circulaire buitenkeuken en een interactief recyclestation van afval. Daarnaast werkt de Metaal Kathedraal waar het kan met bestaande en gebruikte materialen.