bewoners en experts bijeenkomst; Presentatie ambities eetbare woonwijk Rijnvliet


Op woensdag 16 november a.s. vindt de presentatie plaats van het ambitiedocument voor de inrichting van het openbaar groen en het water in de wijk Rijnvliet. Handvatten om een groene toekomst vol vernieuwende ambities te realiseren. 15 hecktare geintergreerd voedselbos vol innovatie.  Wijkbewoners en Metaal Kathedraal hebben hier jaren aan gewerkt en in 2016 in samenwerking met gemeente Utrecht de plannen uitgewerkt. Deze worden nu gepresenteerd.

Jullie zijn om 19.30u welkom in de Metaal Kathedraal.

De bewonersgroep de Groene Longen is trots op het resultaat en willen jullie graag informeren over de laatste ontwikkelingen en inspireren met mooie beelden van de toekomstige wijk in onze buurt.  Jullie aanwezigheid helpt enorm voor het draagvlak.

Het plan is gaan vliegen in samenwerking met gemeente Utrecht , Niel Glas van projectbureau NegenTien, stedebouwkundig bureau De Zwarte Hond, buurtbewoners van de Rijksstraatweg en Zandweg, landschapsarchitect Marnix Vink van bureau Felixx en voedselbos expert Xavier San Giorgi.  Het ambitie document wordt gepresenteerd door bureau Felixx, Marnix Vink. 

Tot woensdag! Een groene groet van de Groene Longen van Rijnvliet en buurtbewoners Maureen, Marian en Bert