Opening De Kunst van de Kringloop


Op zondag 13 november is de opening van het project ‘De Kunst van de Kringloop’. En wordt de interactieve afval recycle installatie in gebruik genomen waarin de afvalstromen van Metaal Kathedraal de hoofdrol spelen. Wie is de afvalkoning van de maand? En geeft ons een bijzondere vuilpraatje op de kansel? Kom kijken, kom ervaren! 

Op het terrein van Metaal Kathedraal wordt een interactieve afval installatie gebouwd welke informatie geeft over gebruik en hergebruik van afval. Het is de hoogste tijd om de huidige verwerkingsmethodes onder de loep te nemen! De nieuwe installatie verwerkt alle afvalstromen van Metaal Kathedraal op een inventieve wijze tot nieuwe bruikbare grondstoffen. Een artistieke installatie die recycling en circulaire economie in de praktijk brengt.

Onder begeleiding van kunstenaars Joost Plattel en Robbert van der Horst en wetenschapper Jaco Appelman incl. studenten van de Universiteit Utrecht wordt de installatie met een gevuld programma en live muziek feestelijk geopend!

Programma

16:00 uur – Aanvang opening met Bob Vos, Robbert van der Horst

16:30 uur – Interactieve workshops circulaire economie met onder andere                   Fedde Jorritsma  – Helofytenfiler / Joachim Binnenkade- circulaire buitenkeuken/Frans van de Tempel – wormencompostering/ Peter Jan Brouwer & Arie van Ziel – Biomeiler

17:30 uur – Start borrel

17:45 uur – Optreden Goslink

18:30 uur – Einde

Gedurende het hele programma kunt u het terrein verkennen, het proces van het project bekijken en de opbouw van de biomeiler bijwonen.