Get Connected: Materiaal Gedreven Opdrachtgeverschap


De wereld van bouwen en ontwerp verandert. Er worden steeds meer circulaire eisen gesteld, zoals het hoogwaardig hergebruiken van materialen. Wilt u die stap ook maken in uw projecten en bent u op zoek naar tips? Kom dan naar de bijeenkomst materiaal gedreven opdrachtgeverschap en raak geïnspireerd door projecten waarin dit al gebeurt. Na afloop ontvangt u de handleiding materiaal gedreven opdrachtgeverschap. Klik hier om aan te melden.

Meer over het programma

De handleiding is in opdracht van Economic Board Utrecht geschreven door Cistain in samenwerking met Superuse Studios. De handleiding is gebaseerd op drie gerealiseerde praktijkcases uit de provincie Utrecht en geeft inzicht in beschikbaarheid en toepasbaarheid van gebruikte materialen. Daarnaast biedt de handleiding een concreet stappenplan hoe te komen tot een materiaal gedreven bouwproject.

Jonge Honden en So/Creatie geven op vernieuwende, frisse wijze invulling aan deze bijeenkomst. Jaarlijks organiseren zij meermaals de Social Impact Night met een soortgelijk concept.

14.30 uur Inloop
15.00 uur Welkom door dagvoorzitters Rutger van Weeren (So/Creatie) & Rik van Dijk (Jonge Honden)- Stappenplan “Materiaal gedreven Opdrachtgeverschap” door Bianca Ernst (Cistain)- Speeddates (nieuwe mensen leren kennen)
15.50 uur Interactieve breakout sessies. Deelnemers verplaatsen zich respectievelijk in de rol van aannemer, architect, projectmanager of opdrachtgever:
INSERT nieuwe ketens plafondplaten, sanitair en gipsplaten: waar moeten refurbished materialen aan voldoen om interessant te zijn? Hoe en aan wie moeten deze worden aangeboden? Hoe moeten de materialen worden aangeleverd? De aanwezigen stellen zich op als aannemer en geven aan onder welke voorwaarden zij met de materialen aan het werk gaan.
RAUM Leidsche Rijn Centrum: hoe richt je als opdrachtgever je proces zo in dat je vrijkomende materialen in de regio een plek kan geven in de bouwopgave? De aanwezigen stellen zich op als architect of projectmanager en stellen vragen over ambities, drivers, vaste afspraken met aannemers en leveranciers etc.
GBN en Lek-Sloopwerken gaan de Roto Smeets Drukkerij in Utrecht hoogwaardig circulair slopen en vertellen welke materiaalstromen er wanneer vrij komen. Hoe komen we tot hoogwaardige herbestemming van deze materialen? De aanwezigen stellen zich op als opdrachtgevers voor een nieuwbouw of renovatieproject. Welke antwoorden hebben zij nodig om te besluiten deze materialen te herbestemmen? Denk aan vragen over de huidige functie van het gebouw, de directe herbruikbaarheid van materialen, aanwezige certificering etc.
17.00 uur Wrap-up
17.15 uur Afsluiting en netwerkborrel