Boeren & Landrechten in roerige tijden


Een lezing met 2 juridisch onderzoekers die het speelveld van Boeren en landrechten in roerige tijden begrijpelijk maken. Al jaren zien we dwangmaatregelen zoals Programma Aanpak Stikstof(PAS) en CO2-beleid ingevoerd worden.

 

Deze blijken nu het voorwendsel te zijn om het recht op prive-eigendom in Nederland weg te reguleren. Mentaal, fysiek en financieel worden hardwerkende ondernemers terminaal onder druk gezet middels frauduleuze ecologische propaganda.

GROEN IS HET NIEUWE ROOD

Hoe kunnen we verdere ondermijning van ons land stoppen in vrede? De staat brengt boerenbedrijven middels overregulering in een schaakmat positie om daarna via kartelvorming met projectontwikkelaars landbouwgrond goedkoop op te kopen oftewel te onteigenen!

Dit heeft enerzijds te maken met TRISTATECITY.NL, een project van het WEF (World Economic Forum) om van Nederland een wereldstad te maken. Anderzijds heeft het te maken met het plan van TNI.org ‘’the Netherlands and the Global Land and Water Grab’’ (Agrarian & Environmental Justice) welke stamt uit 2013!

Ook het Handvest van de AARDE “The Earth Charter” van Ruud Lubbers met de 17 SDG’s uit 1992 zou de doctrine gaan vormen als moreel kompas voor “burgers en corporaties” maar niet voor mensen. Dit zou dan de basis worden voor een beweging in de richting van AI-singulariteit; een moderne vorm van chip-in-je-bil-slavernij. Daarvoor moest ons uiteraard eerst alles afgenomen worden; piraterij in de vorm van een privaatrechtelijke beslaglegging. Dan pas is het pad bereid voor de wereldregering, waarbij Nederland en de andere landen worden opgeheven en je je cultuur en afstamming kwijtraakt.

De agrarische regelgeving vanuit Europa kan als een paard van Troje worden gezien: GMO, Codex Alimentarius en CO2-landonteigening. Allen uiterst bruikbaar voor geplande sociale afbraak en de inzet van verwarring, verdeling en overname. Er werd een spel gespeeld waarvan de regels verborgen waren.

In deze lezing leggen 2 juridisch onderzoekers het speelveld uit en maken het begrijpelijk. Ze benoemen de vormen van correct bestuur en belichten vaardigheden voor de strategie zodat wij weer positie in kunnen nemen. Op een correcte diplomatieke wijze oftewel SUI JURIS- basis kunnen wij dan stoppen en corrigeren wat misging. De remedies hiervoor zijn gebaseerd op intensief juridisch onderzoek naar de spelregels, die goed waren verstopt.

We zien over de gehele wereld een toenemend ontwaken en dat schept verbinding!

Neem pen en papier mee om belangrijke vragen op te schrijven die je na de lezing kunt stellen.

PRAKTISCH

Om 19.00 uur: inloop, koffie, thee en uitwisseling van emailadressen.

De lezing start om 19.30 uur met een intro & kennismaking(25 min), waarna het kerndeel volgt (90 min) en ruimte voor vragen (30 min)

Om 22.00 uur sluiten we af.